– відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

– інформація з генерального плану міста, що становлять державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 7 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

– зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

– перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту;

– зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

– відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

– відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі – ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

– зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

– зведені відомості про використання захисних споруд ЦЗ для потреб населення міста;

– зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

– зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

– відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

– відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

– інформація з протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини;

– інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини;

– інформація до звернень, заяв громадян;

– розпорядження, які стосуються роботи служби у справах дітей;

– особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

– інформація щодо листування з підприємствами, організаціями міста, області з питань основної діяльності служби у справах дітей;

– відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

– відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

– відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та документи до них;

– відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

– відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

– відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

– відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

– відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

– відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

– відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

– висновки про надання статусу кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

– витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

– відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

– відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

– відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

– відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

– відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

– відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

– висновки щодо можливості усиновлення дітей;

– висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

– відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

– відомості про облік трудових книжок;

– відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

– відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

– протоколи, акти зовнішніх та внутрішніх перевірок;

– зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших органах міської ради;

– відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Конотопської міської ради;

– відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

– дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Конотопської міської ради та документи з їх виконання;

– інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

– дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

– відомості з розпоряджень міського голови з особового складу;

– дані службових, доповідних записок, що надаються керівництву;

– дані з протоколів апаратних та робочих нарад при міському голові;

– відомості про документообіг;

– відомості з проектів рішень, рішень ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності та права оренди земельних ділянок, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

– дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

– відомості з актів приймання-передавання справ структурних підрозділів міської ради;

– інформація Управління державного казначейства у місті Конотоп стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

– інформація Конотопської міжрайонної державної податкової інспекції: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

– відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

– поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

– відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

– дані з наказів керівників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

– відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Конотопської міської ради та структурних підрозділів Конотопської міської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

– дані з заяв виборців та документів до них щодо включення до Державного реєстру виборців;

– дані з заяв виборців та документів до них щодо зміни персональних даних виборця;

– відомості з запитів виборців та документів до них щодо змісту особистих персональних даних;

– відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання в
м. Конотоп, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

– відомості про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

– відомості щодо обліку надісланих повідомлень про включення виборців до Державного реєстру виборців;

– відомості щодо реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

– відомості щодо обліку користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру;

– відомості з актів приймання-передавання списків виборців до (від) відповідних виборчих комісій.

– відомості про виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по-батькові, дати або місця народження;

– відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання в м.Конотоп;

– відомості про виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання в м.Конотоп;

– відомості про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

– відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця;

– відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули до проходження служби у військовій частині (формуванні);

– відомості про виборців – військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації військової частини (формування);

– відомості про виборців, які протягом попереднього місяця були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

– відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

– відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;

– дані з документів (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб’єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

– копії документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо) щодо судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів адміністрування та ведення Державного реєстру виборців;

– дані з листування з ЦВК з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього;

– дані з листування з політичними партіями з питань порушення порядку ведення Державного реєстру виборців;

– дані з листування з виборчими комісіями з питань перевірки достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Державного реєстру виборців;

– дані з листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців;

– дані з листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу;

– відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділу ведення Державного реєстру виборців;

– попередні та уточнені списки виборців (з моменту їх виготовлення до моменту передачі до виборчої комісії);

– матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо);

– дані щодо забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни їхніх виборчих адрес (журнал обліку виданих посвідчень та накази);

– відомості щодо розслідування нещасних випадків;

– перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

– відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

– відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

– відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

– координати об’єктів джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

– організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водо забезпечення;

– відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

– відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях;

– інформація з планово-картографічних матеріалів та проекти автотранспортної мережі;

– інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

– інформація з каталогів відміток люків інженерних комунікацій міста;

– відомості з плану міста, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі: 1:10000, 1:5000 (в паперових носіях), 1:2000 – на паперових та магнітних носіях ;

– відомості з проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність /оренду;

– відомості з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки;

– зведені відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю;

– інвестиційні проекти для участі у конкурсах;

– інформація, яка містить показники господарської діяльності підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання;

– розрахункові матеріали підприємств, організацій всіх форм власності щодо вартості наданих послуг;

– матеріали для проведення конкурсів на конкурсні пропозиції учасників з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування;

– конкурсні пропозиції учасників торгів, земельних аукціонів, інформацію відносно розгляду і оцінки конкурсних пропозицій;

– інформація щодо дозвільних документів та обстежень суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом;

– відомості та договори про оформлення права власності та права оренди на земельні ділянки;

– договори про закупівлю товарів, робіт і послуг;

– особові справи отримувачів державних соціальних допомог та субсидій;

 

–  відомості про розмір призначених державних соціальних допомог та субсидій;

 

– відомості про доходи, майновий стан, інвалідність отримувачів державних соціальних допомог та субсидій;

 

– персональні дані отримувачів державних соціальних допомог та субсидій;

 

–  відомості про виявлені сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 

– документи, які містять комерційну та службову таємниці підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які підпадають перевіркам державними соціальними інспекторами управління праці та соціального захисту населення;

 

– офіційні документи, які містять у собі інформацію, що стосується особистого життя громадян (акти перевірки державними соціальними інспекторами управління праці та соціального захисту населення матеріально-побутових умов сім’ї та акти встановлення факту спільного проживання, пояснювальні записки тощо);

 

– відомості про доходи фізичних осіб, що містяться у відповіді податкової інспекції на запит управління праці та соціального захисту населення;

 

– відомості про іншу особу, зібрані відповідно до чинного законодавства посадовими особами  управління праці та соціального захисту населення;

– поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

– відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

– відомості з виплат соціальних допомог та субсидій;

– відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Конотопського міського УПСЗН і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

– інформація щодо призначених справ громадян, які одержують пенсію згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та доступ до особових справ претендентів на призначення пенсії згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» на період їх опрацювання без згоди заявників;.

 

– інформація, одержана при перевірці документів по призначенню, перерахунку та виплаті пенсій в управлінні Пенсійного фонду України м. Конотоп спеціалістами підрозділу контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та соціальних інспекторів;

– дані з наказів начальника міського управління праці та соціального захисту населення, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

– відомості з наказів начальника міського управління праці та соціального захисту населення  з особового складу;

– дані доповідних записок;

– дані з протоколів апаратних нарад міського управління праці та соціального захисту населення;

– відомості з декларації про доходи посадових осіб управління;

– персональні дані про посадових осіб управління;

– відомості щодо комп’ютерної програми «Картка» за версією 5.3 (ЄДКС «Кадри»);

– копії судових документів (позовні заяви, акти, довідки, доповідні записки, листи, рішення, вироки, ухвали тощо); 

– відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

– інформація, яка міститься в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги (в електронному та паперовому вигляді), розголошення якої забороняється без згоди пільговика відповідно до пункту 4 Положення Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги постановою Кабінету Міністрів України”  від 29 січня 2003 р. №117;

- персональні відомості пільговиків щодо призначених коштів по  пільгах та допомога, передбачених чинним законодавством (заяви, копії документів пільговиків, первинні документи, повідомлення про суми нарахувань, тощо);
 

– інформація, одержана в ході підготовки матеріалів на засідання  комісій з питань обстеження пільгового пасажирообігу на міському електро-, автотранспорті загального користування, по розгляду заяв осіб, які мають право на пільги та мешкають не за зареєстрованою адресою проживання, з питань поновлення прав реабілітованих, з питань соціального захисту осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

– персональні дані про осіб, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування Конотопської міської ради;

 

– інформація щодо колективних договорів;

 

– інформація, одержана при перевірці підприємств.

 

Примітки:

1.Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

2.Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

3.Керівники структурних підрозділів міської ради можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», присвоювати документам гриф «Для службового користування» і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього.