Положення про службу міської ради у справах дітей        sbphoto4

начальник служби:

Дем’яненко Алла Олександрівна

завідувач сектору опіки та піклування:

Левченко Ірина Володимирівна

головний спеціаліст:

Костель Аліна Олександрівна

спеціаліст 1 категерії:

Петруша Вікторія Юріївна

поштова адреса:    

м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.130

адреса електронної пошти:

www.ssn_konotop@ukr.net

розклад роботи:

щоденно з 08.00 до 17.15

п’ятниця з 08.00 д о16.00

графік прийому начальником:

щовівторка з 8.00 до 12.00

щочетверга з 13.00 до 16.00                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

Посадові інструкції

Допомога переселенцям

Односторонне усиновлення

Якщо Ви бажаєте отримати безкоштовну інформаційну та правову допомогу з питань:

– усиновлення;
– встановлення опіки/піклування;
– створення прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу та влаштування до них дітей;
– надання дозволу на вчинення правочинів від імені дітей,

а з інших питань дотримання прав та законних інтересів неповнолітніх, телефонуйте на «гарячу» телефонну лінію щосереди та щоп’ятниці з 9.00 до 16.00 за тел.6-62-30

                                                                                               

Документи, які необхідні для усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

п. 91 Постанови № 905 «Про затвердження Порядку провадження  діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 8.10.2008 року   ׃

Усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя здійснюється без перебування дитини на обліку.

Усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини.

Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

До заяви додаються׃

 1. копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
 2. копія свідоцтва про шлюб;
 3. висновок про стан здоров’я заявника;
 4. довідка про наявність чи відсутність судимості;
 5. копія свідоцтва про народження дитини;
 6. письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя,  та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов заявника, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини оформляється на бланку міської ради, підписується головою (заступником голови), скріплюється печаткою та видається заявнику під розписку.

Разом з висновком заявнику повертається пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані кандидатом в усиновлювачі.

Документи, які необхідні для усиновлення дитини

п.22 Постанови № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотримання прав усиновлених дітей» від 8.10.2008 року׃

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівників служби у справах дітей та засвідчена ним.  У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи׃

 1. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 2. довідка про заробітну  плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 4. висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою;
 5. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 7. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Документи, які необхідні для оформлення опіки (піклування) над малолітніми (неповнолітніми) дітьми

п. 40 Постанови № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року׃

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім׳ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання׃

 1. заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 2. довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 3. документи, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 4. копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 5. довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 6. копію паспорта;
 7. висновок про стан здоров’я кожного заявника та дітей складений за формою;
 8. довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 9. довідку про наявність чи відсутність судимості;

10)  письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім׳ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноруч в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

• Ніколи не займайтесь виховною роботою в поганому настрої
• Чітко визначте, що ви хочете від дитини. ( і поясніть це їй), а також дізнайтесь що вона думає з цього приводу
• Надайте дитині самостійність, не контролюйте кожен її крок
• Не підказуйте готового рішення, а показуйте можливі шляхи до нього і розглядайте з дитиною її правильні і неправильні, доцільні та недоцільні кроки до мети ,
• Не пропустіть моменту, коли досягнуто перші успіхи. Відмітьте їх
• Вкажіть дитині на допущену помилку, щоб вона осмислила її
• Оцінюйте вчинок, а не особистість. Пам’ятайте: сутність людини та її окремі вчинки не одне й те саме
• Дайте дитині відчути (посміхніться, доторкніться), що співчуваєте їй, вірите в неї, не зважаючи на помилку
• Виховання – це наступність дій
• Вихователь повинен бути твердим, але добрим

л Ви повинні знати
• 3 ким приятелює ваша дитина
• Де проводить вільний час
• Чи не пропускає занять у школі
• В якому вигляді або стані повертається додому

Ви зобов’язані помітити і відреагувати, коли
• В домі з’явилися чужі-речі (виясніть чиї вони)
• В домі є запах паленої трави або синтетичних речовин (це може свідчити про куріння сигарет із наркотичними речовинами)
• В домі з’явилися голки для ін’єкцій, дрібні частинки рослин, чимось вимащені бинти, закопчений посуд (це може свідчити про вживання наркотичних преваратів)
• В домі з’явилися ліки, які діють на нервову систему і психіку (виясніть, хто і з якою метою їх використовує)
• В домі надто часто є запах засобів побутової хімії – розчинників, ацетону тощо (це може свідчити про захоплення дітей речовинами, які викликають стан одурманювання)
• Відбулася швидка зміна зовнішнього вигляду та поведінки дітей: порушилася координація рухів, підвищилася збудженість або в’ялість, з’явилися сліди від заштирків на венах, розширення зіниць тощо (це може свідчити про вживання дитиною наркотичних речовин)

Не дозволяйте дітям та підліткам
• Йти з дому на довгий час
• Ночувати у малознайомих для вас осіб
• Залишатися надовго вдома без нагляду дорослих на тривалий час вашої відпустки
• Знаходитися пізно ввечері і вночі на вулиці, де вони можуть стати жертвою насильницьких дій дорослих
• Носити чужий одяг
• Зберігати чужі речі

Конституція України гарантує:

рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони в шлюбі чи поза ним.
переслідування за законом будь-якого насильства над дитиною та її експлуатація
право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих оргатів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений строк.
доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних пільг учням і студентам.
право безоплатно здобути вишу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Право на освіту – це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
право знати свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Відповідно до Конвенції про права дітей, прийнятій ООН кожна дитина має невід’ємне право на життя
Конституцією України життя і здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
дитина має право на максимально можливе забезпечення виживання і здоро’вий розвиток
право дитини на захист від посягань на її честь та репутацію, недоторканність житла та таємницю кореспонденції право на особисте та сімейне життя
право на захист від виконання будь-якої роботи, яка може завдати шкоду для її здоров’я та роботи перешкоди для отримання нею освіти
право на захист тортур або інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видах звертання або покарання
право дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку
Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть відповідальність з забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умож життя, необхідних для розвитку дитини
право на свій розсуд вирішувати, що робити, як робити і як відпочивати
Це право часто порушується, коли діти дорослішають і намагаються відшукати своє місце в житті. Звичайно ж люблячі батьки краще знають, як потрібно влаштувати життя дитини, з ким їй одружитися, куди підти вчитися. Потрібно захищати свою свідому позицію, відповідально відноситись до майбутнього.
право самим відповідати за вирішення своїх проблем
Кожна дитина робить вибір, вона повинна усвідомлювати, що при цьому і відповідальність за наслідки зробленого вибору покладаються на неї. Часто при найменших труднощах, батьки намагаються перейняти ініціативу на себе. При цьому дитина не може повністю зрозуміти відповідальність самостійності, недопустимість певних вчинків, оцінити свої можливості.
право на власну думку
Це право дитини, яка здатна формулювати свої погляди, висловлювати їх з усіх питань, що її стосуються. Причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. Дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що її торкається, безпосередньо або через представника чи відповідний орган, у порядку передбаченому законом
право робити помилку
З огляду на вік дитині надається дане право, але “незнання законів не звільняє від відповідальності”. У разі коли дитина знала чи повинна була знати про иедопустшшмість певного діяння (як дії так і бездіяльності) до неї будуть застосовані відповідні санкції, що відповідатимуть її віку та тяжкості вчиненого.

БАТЬКІВСЬКА НАУКА
10 заповідей батькам

Що таке спілкування батьків І дітей, учителів та учнів! Що заважте дорослим і юним розуміти один одного! Як налагодити щирі й renal стосунки поколіннями в сім “її Як можна позбутися помилок у спілкуванні усунути внутрішні дефект що суттєво збіднюють сімейні стосунки! Пропонуємо кілька порад.
1. Якщо ви незадоволені вчинком чи поведінкою іншої людини, ніколи не пиляйте “її бо відтак виказуєте власну безпорадність: не вміючи розв’язати проблему по-діловому, люди вдаються до словесної активності типу: “викажеш легше – легше стане”.
2. Аж ніяк не можна з’ясовувати стосунки, а надто критикувати один одного у присутності сторонніх.
Трапляється так. Заходить до сина товариш, і розгнівана мати розповідає йому, який нечупара її син. А ще гірше, коли батьки у присутності дітей з’ясовують стосунки, прагнуть перетягнути сина чи доньку на свій бік. Звичайно, а ідеалі в сімейному житті найкраще було б обійтися без конфліктів, та коли вже вони виникають, розв’язувати їх слід гідно.
3. Не обговорюйте недоліки членів сім”ї без їхньої присутності. Одразу обмовимося: нічого спільного з цим не має розмова батька з матір”ю, котрі занепокоєні тим, що у дитини з’явилися небажані звички, або риси характеру.
4. Ставтеся до своєї дитини серйозно, прагніть проникнути в її внутрішній світ. Щоб зрозуміти ті рушійні сили,’ що визначають поведінку дитини: її інтереси, потреби, радощі і горе, зрозуміти не тільки розумом (бо він під сказу є нам, що захоплення дитини – не розумне, непотрібне, і ми безжалісно його припиняємо), а емоціями, треба пройнятися повагою до її дій.
5. Будьте послідовними у своїх вимогах до дитини, однак запам’ятайте: твердість лінії у вихованні досягається не покараннями, а стабільністю обов’язкових для виконання правил, спокійним тоном спілкування, неквапливістю і послідовністю.
6. Не демонструйте характер, не “грайте” на нервах і взагалі нічого не робіть лише заради принципу. Виключить із своєї практики вислів: “Роби, якщо я наказав; змініть цю форму вимоги іншою: “Роби, тому що не зробити цього не можна, це принесе користь”. Дитина повинна звикнути не на згоду зовнішньому розпорядженню (навіть батьківському), тому, що це доцільної розумно, потрібно.
7. Будьте м’якішими, добрішими до своїх ближніх, не прагніть перевиховати їх, поважайте їхню індивідуальність, приймайте їх такими, які вони є (якщо, звичайно, їхні звички не шкідливі для навколишніх), і дитину не сприймайте як свою власність, не ростіть и для себе. Ваша мета – виростити її для життя серед людей.
8. Будьте терплячими. Ваша нетерплячість – ознака слабкості, перший показник вашої невпевненості в собі.
9. Оцінюючи дитину, кажіть їй не тільки про те, чим ви особливо незадоволені, а й про те, що у вас у ній радує. Ніколи не порівнюйте свою дитину з сусідською, з її друзями, однокласниками. Порівнюйте, якою вона була вчора і якою вона є сьогодні.
10. Постійно шукайте в інших членах сім’ї якості, за які їх варто цінувати, прагніть більше пізнати інших і допоможіть їм пізнати вас. Пам’ятайте – виховна функція сім’ї не пише у вияві недоліків (інакше у дітей розвивається тривожність, постійне очікування зауважень), а можливості знайти те, що заслуговує схвалення.
Післямова. Ніколи не кажіть, що вам ніколи виховувати свою дитину. Це означає сказати: “Мені ніколи її любити”. Ми виховуємо своїх дітей способом свого життя, системою власних цінностей, виховуємо своєю присутністю і відсутністю, виразом обличчя, звичайним тоном спілкування з людьми, обстановкою в квартирі, ставлення до праці та дозвілля.