Положення про відділ з питань  НС ЦЗН та ВПО Конотопської міської ради

План роботи на 2012 рік 

План роботи на серпень 2013 року

Начальник Мусієнко Сергій Володимирович

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами міської ради знаходиться за адресою:

м.Конотоп, пр.Миру,8 каб.125, поштовий індекс 41600, електронна адреса mns_konotop@ukr.net, робочі телефони 2 32 08 та 2 50 57,

розклад роботи: понеділок-четвер з 08.00 год. до 17.15 год., п’ятниця з 08.00 год. до 16.00 год. (з 12.00 год. до 13.00 год. обідня перерва), субота-неділя вихідні дні.

Начальник відділу – Мусієнко Сергій Володимирович робочий телефон    2 32 08, графік прийому громадян: понеділок-четвер з 08.00 год. до 17.15 год., п’ятниця з 08.00 год. до 16.00 год. (з 12.00 год. до 13.00 год. обідня перерва).

Вас вітає відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами міської ради!  

Основні завдання відділу:

1.Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

3.Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

4.Забезпечення виконання в місті Законів України та інших нормативно правових актів з питань громадського порядку, боротьби зі злочинністю, корупцією та правопорушеннями, оборонної роботи в частині, що належить до компетенції відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.

5.Організація і здійснення заходів щодо охорони  громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Куди звертатися у разі виникнення надзвичайних або нестандартних ситуацій

1.Черговий служби “1506”міськвиконкому, тел. 1506, 2-32-07.

2.Оперативний черговий Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської облдержадміністрації, тел. 8(22)22-11-89.

3. Черговий радіо-телефоніст оперативно-дтиспетчерської служби Конотопської оперативної зони районного відділу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Сумській області, тел. 101, 6-30-53.

4.Черговий міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Сумській області, тел. 102, 6-20-09, 6-22-09.

5.Черговий диспетчер міської станції швидкої допомоги, тел. 103, 6-20-02.

6.Черговий диспетчер Конотопського УЕГГ “, тел. 104, 6-20-04.

7.Черговий диспетчер РЕМ м.Конотоп, тел. 2-40-20.

8.Черговий диспетчер підприємства КП “Виробниче управління водо-каналізаційногогосподарства”тел.2-37-51.

9.Черговий диспетчер КП “Теплогарант”, ТОВ “Тепловодопостач”, ДП “Теплодар” тел.1506

10. Цілодобовий черговий водолазно-рятувальної станції, 2-32-07, 1506,       6-59-18

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 03.12.2010 №313-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

1.Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) є постійно діючим органом, який координує діяльність відділів, управлінь міської ради, служб міста, підприємств, установ та організацій, пов’язану з безпекою та захистом населення і територій, реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного походження, що утворюється розпорядженням міського голови.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішеннями виконкому та цим Положенням.

Головою комісією за посадою є заступник міського голови.

3.Основними завданнями комісії є:

-координація дій органів управління, сил та засобів міської територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (далі – територіальної підсистеми ЄС ЦЗ) при виникненні надзвичайної ситуації або виявлени загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

-участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

-організація першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

-планування роботи з розгляду питань, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

-здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

б) розглядає питання щодо:

-запобігання чи виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

-припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об’єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі  –  об’єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров’ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища (подає відповідні пропозиції міському голові);

-створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення;

в)подає міському голові пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

г)вживає заходів для розвитку діяльності, пов’язаної зі здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

д)сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань їх запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

є)затверджує:

-перелік потенційно небезпечних об’єктів;

-перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні;

-результати класифікації об’єктів стосовно рівня хімічної небезпеки;

ж)здійснює методичне керівництво та контроль за роботою об’єктових комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території міста.

5.Комісія в режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

-забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

-вживає заходів до активізації роботи, пов’язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, перебігом епідемій інфекційних захворювань і спалахів інфекційних захворювань, масових харчових отруєнь населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

-забезпечує приведення в готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми ЄС ЦЗ;

-організовує першочергові підготовчі заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

-розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

-організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення;

6.Комісія в режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

-здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об’єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого  рівня;

-забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми ЄС ЦЗ для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

-взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

-організовує першочергові заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги;

-розглядає пропозиції їх встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;

-приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до МНС України зазначених матеріалів;

-визначає обставини, що склалися та подає міському голові інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7.Комісія має право:

-заслуховувати інформацію керівників відділів, управлінь міської ради, служб міста, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) з питань, що належать до її компетенції і надавати їм відповідні рекомендації;

-одержувати від відділів, управлінь міської ради та служб міста матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

-залучати, у разі потреби, в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сили і засоби територіальної підсистеми ЄС ЦЗ;

-залучати до участі у своїй роботі представників відділів, управлінь міської ради, служб міста, підприємств, установ та організацій міста (незалежно від форм власності);

8.Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі першого.

Головою комісії призначається заступник міського голови, що відповідно до розподілу обов’язків здійснює повноваження у сфері техногенно-екологічної, протипожежної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Посадовий склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій керівників відділів, управлінь міської ради, служб міста, підприємств, установ та організацій міста.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови комісії.

Голова комісії:

-веде засідання комісії;

-подає пропозиції міському голові щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

-звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

-затверджує функціональні обов’язки членів комісії (за напрямком роботи у складі комісії).

9.Робочим органом (секретаріатом) комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є відділ з питань НС, ЦЗН та ВПО міської ради.

10.Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, що проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються в протоколі засідання, що підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем комісії та затверджується міським головою.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єктами, розташованими на території міста.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідання, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

11.Забезпечення членів комісії засобами індивідуального захисту покладається на відділ з питань НС, ЦЗН та ВПО міської ради.

12.Комісія має бланк із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Керуючий справами виконкому                                         А.П. Фалько

Конотопська міська рада

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради

НАКАЗ

від  08.01.2013р. №  4

м.Конотоп

Про призначення відповідального

за доступ до публічної інформації

З метою безумовного виконання  Закону України “Про доступ до публічної інформації”:

наказую:

1.Призначити Бабко Владлена Анатолійовича, спеціаліста сектору з оборонної роботи та взаємодії з  правоохоронними органами, відповідальним за надання своєчасної, повної і достовірної інформації на запити доступу до публічної інформації.

2. Контроль  за  виконанням наказу  залишаю  за  собою.

Начальника   відділу  з питань НС,

ЦЗН та  взаємодії  з  правоохоронними

органами  Конотопської  міської ради                                С.В.Мусієнко

З В І Т

роботи відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО

міської ради за 2012 рік

Робота органів управління, керівного складу та сил цивільної оборони  в 2012 році зосереджувалась на виконанні завдань визначених розпорядженнями голови ОДА від 20.12.2011 № 773 “Про основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту Сумської області на 2012 рік” та міського голови від 22.12.2011 № 382-р “Про основні напрямки підготовки завдання цивільного захисту м.Конотопа на 2012 рік”.

Проведені заходи в 2012 році спрямовувались на виконання комплексних дій по ефективній реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

27.01.2012 проведено збір керівного складу цивільного захисту міста щодо підсумків роботи за 2011 рік.

Розпорядженням міського голови від 07.11.2012 № 293-р внесено зміни до розпорядження про міську комісію з питань ТЕБ та НС, головою комісії призначено заступника міського голови  Тимошенко С.Д.

Робота міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій була направлена, насамперед, на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на території міста.

За 12 місяців минулого року міською комісією з питань ТЕБ та НС було проведено 10 засідань, на яких було розглянуто 24 питання: прибирання снігу та снігових наметів, щодо підготовки до пропуску весняного паводку і льодоходу, стан роботи по виконанню комплексного плану заходів по боротьбі і профілактиці грипу (пташиного грипу) та гострих респіраторних вірусних інфекцій, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя території міста у весняно- літній період 2012 року, про перевірку готовності об’єктів харчової, переробної та м’ясомолочної промисловості до роботи в весняно-літній період 2012 року, про стан водозабезпечення  населення міста, про заходи щодо попередження  загибелі людей на водних об’єктах в літній період 2012 року, про заходи щодо запобігання отруєння грибами серед населення міста в літньо-осінній період 2012 року, про ліквідацію карантинного бур’яну амброзії полинолистої на території міста, про підготовку об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період, про заходи по боротьбі з грипом, іншими гострими респіраторними інфекціями та їх профілактиці в м.Конотоп на епідемічний сезон 2012-2013 років, про стан цивільного захисту та техногенної безпеки об’єктів м’ясомолочного переробного комплексу, про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста у зимовий період 2012-2013 років, про інвентаризацію захисних споруд ЦЗ, про затвердження плану роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС на 2013 рік.

Проведеними заходами вдалося не допустити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, пов’язаних з погіршенням погодних умов в зимовий період, загибелі людей на водних об’єктах міста, масових отруєнь населення.

Плануючі документи з питань попередження надзвичайних ситуацій і їх ліквідації на підприємствах, установах та організаціях розроблені.

16 листопада 2012 року проведена річна технічна перевірка системи оповіщення цивільної оборони міста. Система оповіщення цивільної оборони відповідає вимогам “Положення про організацію оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях”, та 3 квартальних перевірки.

На обласних курсах ЦО підготовлено за 12 місяців 32 чоловік, на міських курсах 145 чоловік, що складає 89,5% від запланованого. Виконання плану по навчанню не вдалося виконати на 100% в зв’язку з закриттям промислових підприємств та скорочення штату на підприємствах ТОВ НВО “Червоний металіст”, Конотопський механічний завод”, ТОВ “КЗРДП”, філія “Конотопський молзавод ТОВ “МалКА-транс”, ПАТ “Конотопський арматурний завод”.

Комплексні об’єктові навчання та тренування на об’єктах господарської діяльності, в учбових закладах та установах міста проводяться по тематиці мирного часу (мають достатній рівень методичної підготовки).

В навчальних і дошкільних закладах міста проведено “День ЦО” та “Тиждень безпеки дитини” та огляд-конкурс з питань захисту життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій в дошкільних закладах міста.

В квітні 2012 року проведена перевірка готовності об’єктів харчової, переробної та м’ясо-молочної  промисловості до роботи у весняно-літній період 2012 року.

Створено накопичення лікарських засобів, виробів медичного призначення і медичного устаткування для ліквідації медико-санітарних наслідків НС проводиться на підставі наказу по ЦРБ № 553 від 14.11.01. На 01.01.2012 на базі ЦРЛ для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створено резерв медикаментів із 135 найменувань на суму 11147,72 грн., що складає 50,15% від плану. Зменшення планових показників відбулося в зв’язку з закінченням терміну придатності лікарських засобів, ряд ліків переведено на поточне використання. В січні місяці проведено поповнення лікарських засобів згідно номенклатури до 100%.

Відділом з питань НС, ЦЗН та ВПО міської ради створено резерв паливо-мастильних матеріалів на випадок ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

На виконання постанови КМУ для проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту підготовлено розпорядження міського голови від 28.09.2009 № 252-р “Про проведення технічної інвентаризації захисних споруд, (ПРУ) цивільної оборони (цивільного захисту) у 2009-2010 роках”.

Підприємствами міста на балансі яких перебувають захисні споруди виконали роботи по інвентаризації захисних споруд, Конотопським МБТІ було сформовано 36 інвентарних справ.

На засіданні обласної комісії з координації робіт по проведенню технічної  інвентаризації захисних споруд ЦЗ  Конотопська міська рада відмічена в кращий бік.

Спеціалістами відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської ради за рік здійснено 4 виїздів на місце знахідок вибухонебезпечних предметів. Знахідки знищенні саперами Роменського загону МНС.

Робота КЗ “Рятувально-водолазна служба” спрямовувалася на запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста, підготовки міського пляжу до літнього оздоровчого сезону, це пофарбування обладнання пляжу, обстеження акваторії дна водойми та підтримання санітарного стану протягом сезону. Службою попереджено загибель 12 осіб. В 2009 році Закладом отримано ліцензію на виконання водолазних робіт в Міністерстві надзвичайних ситуацій України.

Відповідно до п.п.3.13 та 3.14 Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради готує та організовує проведення засідань комісії по боротьбі із злочинністю та адміністративної комісії, організовує розгляд справ про адміністративні правопорушення, які віднесені законодавством до відання органів місцевого самоврядування, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів.

У 2012 році проведено 24 засідання адміністративної комісії, на яких розглянуто 332 протоколи про адміністративні правопорушення. В результаті розгляду даних справ 35 осіб попереджені, на 295 особи накладено адміністративні штрафи на загальну суму 38097 грн., 2 особам винесено усне зауваження. Станом на 01.01.2013 сплачено штрафів на суму 30447 грн., залишилось не сплачено 7650 грн., на осіб які не сплатили штраф постанови про примусове стягнення штрафів направлені до державної виконавчої служби.

У 2012 році проведено 42 засідання комісії по боротьбі із злочинністю, рішення які приймались на даних засіданнях виконані.

Прийнято рішення виконкому від 30.01.2012 №31 “Про підготовку та проведення в місті призову громадян України на строкову військову службу весною 2012 року”, та рішення виконкому від 25.06.2012 №185 “Про підготовку та проведення в місті призову громадян України на строкову військову службу восени 2012 року”, призов проведено, план призову виконано на 100%.

За 2012 рік спеціалістами відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської ради в засобах масової інформації:

-виступів по телебаченню – 1

-в газеті “Конотопський край” – 7 статей

На підведенні підсумків роботи органів управління цивільного захисту за 2012 рік Сумської обласної державної адміністрації 23 січня 2013 року роботу відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО міської ради відзначили в кращу сторону та нагороджено грамотою.

14.03.2013 року було проведено заняття для молоді та неповнолітніх з елементами тренінгу на тему  : «Шляхи досягнення успіху» , з метою участі у програмі соціальної реабілітації , який проводився кримінально-виконавчою інспекцією Конотопського району УДПтСУ в Сумській області та Конотопським міським центром соціальної служби сім»ї , дітей та молоді , за участю працівників відділу кримінальної міліції у справах дутей на базі Конотопського МВ УМВС .  DSC08490

У заході приймали участь підоблікові інспекції з числа учнів шкіл та професійно-технічних училищ .

Метою заняття було виправлення та ресоціалізація засуджених осіб які опинились у складних життєвих обставинах та викорінення у їх свідомості кримінальних нахилів та активізації взаємодії інспекції , міліції і соціальних служб у здійснення соціального супроводу .

 

 

 

Начальник Конотопського МВ КВІ

УДПтСУ в Сумській області

майор вн. служби                                                        С.М.Мисник

 

Шановні громадяни!

Під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Конотопщини  проходили тяжкі бої. Незважаючи на те, що з тієї пори минуло понад 60 років,  Конотопська земля і по нині зберігає в собі ті смертоносні згадки тих жахливих часів.

Щороку війна нагадує про себе страшними знахідками. Це снаряди, авіабомби, міни і гранати – ось далеко не повний їх перелік.

Трапляється це як правило в ході будівельних і сільськогосподарських робіт та під час весняної повені.

У разі виявлення схожих на боєприпаси предметів необхідно:

– терміново повідомити про це міліцію;

– до прибуття  працівників відповідних органів взяти небезпечний предмет під свій нагляд;

– не допускати на місце знахідки інших людей, особливо дітей.

Пам’ятайте!

Правильно і безпечно знешкодити боєприпаси здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі  не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.

СНІГОВИЙ ЗАНОС

Сніговий занос – це гідрометеорологічна біда, пов’язана з сильним впаданням снігу при швидкості вітру понад 15 м/с і тривалості снігопаду більше 12 годин.

Завірюха – перенесення снігу вітром в приземному шарі повітря. Розрізняють поземок, низову і загальну завірюху. При поземці і низовій завірюсі відбувається перерозподіл снігу, що раніше випав, при загальній завірюсі, разом з перерозподілом, відбувається випадання снігу з хмар.

Як підготуватися до завірюх та заносів?

Якщо Ви одержали попередження про сильну завірюху, щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори. Скло вікон оклейте паперовими стрічками, закрийте ставнями або щитами. Підготуйте дводобовий запас води і їжі, запаси медикаментів, запасів автономного освітлення (ліхтарі, гасові лампи, свічки), похідну плитку, радіоприймач на батарейках. Приберіть з балконів і підвіконників речі, які можуть бути захоплені вітряним потоком.

Включіть радіоприймач і телевізори – по них може поступить нова важлива інформація. Підготуйтеся до можливого відключення електроенергії. Перейдіть з легких споруд в більш міцні будівлі. Підготуйте інструмент для прибирання снігу.

Що роботи під час сильної завірюхи?

Лише у винятковому випадку виходьте з будівлі. Забороняється виходити поодинці. Повідомляйте членів сім’ї або сусідів, куди Ви йдете і коли повернетеся. В автомобілі можна їхати тільки по великих дорогах і шосе. При виході з машини не відходьте від неї за межі видимості. Зупинившись на дорозі, подайте сигнал тривоги переривистими гудками, підніміть капот або повісьте яскраву тканину на антену, чекайте допомоги в автомобілі. При цьому можна залишити мотор увімкнутим, при відкривши скло для забезпечення вентиляції і запобігання отруєння чадним газом. Якщо Ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки зовні населеного пункту, зайдіть в перший будинок, що попався, уточніть місце Вашого знаходження і, по можливості, дочекайтеся закінчення завірюхи.

Якщо Вас покидають сили, шукайте укриття і залишайтеся в ньому. Будьте уважні і обережні при контактах з незнайомими Вам людьми. оскільки під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень.

Що робити після сильної завірюхи?

Якщо в умовах сильних занесень Ви виявилися блокованими в приміщенні, обережно, без паніки з’ясуєте, чи немає можливості вибратися з-під занесень самостійно (використовуючи наявний інструмент і підручні засоби). Повідомте в управління з питань НС та ЦЗН міської ради або в адміністрацію населеного пункту про характер заносу і можливість самостійного розбору. Якщо самостійно розібрати сніжний замет не вдається, спробуйте встановити зв’язок з рятувальними підрозділами. Увімкніть радіотрансляційний приймач (телевізор) і виконуйте вказівки місцевої влади. Уживіть заходів по збереженню тепла й ощадливої витрати продовольчих запасів.

Перша допомога при обмороженні

В опалювальному приміщенні зігрійте обморожену частину тіла, розтерши сухою м’якою тканиною, потім помістіть її в теплу воду і поступово доведіть температуру води до 40-450С. Якщо біль проходить і чутливість відновлюється, то витріть руку (ногу) насухо, надягніть носки (рукавички) і, по можливості, звернетеся до хірурга.

О Ж Е Л Е Д Ь

Ожеледь – це шар щільного льоду, що утворився на поверхні землі, тротуарах, проїжджій частині вулиці та на предметах (деревах, дротах і т.д) при намерзанні дощу. Звичайно ожеледь спостерігається при температурі повітря від 00С до мінус 30С. Кірка льоду, що намерзнув, що намерзнув, може досягати декількох сантиметрів.

Ожеледиця – це тонкий шар льоду на поверхні землі, що утворюється після відлиги або дощу в результаті похолодання, а також замерзання мокрого снігу і крапель дощу.

Як підготуватися до ожеледі (ожеледиці)?

Якщо в прогнозі погоди дається повідомлення про ожеледь, вживіть заходів для зниження вірогідності отримання травми. Підготуйте взуття, що погано ковзає. прикріпіть на каблуки металеві набійки або поролон, а на суху підошву наклейте лейкопластир або ізоляційну стрічку, можете натерти підошви піском (наждачним папером).

Що робити під час ожеледі (ожеледиці)?

Пересувайтеся обережно, не поспішаючи, наступаючи на всю підошву. При цьому ноги повинні бути злегка розслаблені, руки вільні. Літнім людям рекомендується використовувати тростинку з гумовим кінчиком або спеціальну палицю із загостреними шпильками. Якщо Ви посковзнулися, сядьте, щоб зменшити висоту падіння. У момент падіння постарайтеся згрупуватися, і перекотившись, пом’якшити удар об землю. Ожеледь часто супроводжується обмерзанням. В цьому випадку особливу увагу звертайте на дроти ліній електропередач, контактних мереж електротранспорту. Якщо Ви побачили обірвані дроти, повідомте адміністрацію населеного пункту про місце обриву.

Що робити при отриманні травми?

Як що Ви отримали травму то необхідно звернутися за медичною допомогою до служби швидкої допомоги або лікарні.

Як уникнути трагедії на воді.

Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання; навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18, повітря не нижче +24.

Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах; купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою; купатися краще там, де є рятувальні служби; особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана; до плавок потрібно прикріпляти шпильку, якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів; утримуйтеся від далеких запливів: переохолодження – головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.

Особливості під час купання в гірських річках. Гірські ріки мають стрімку течію, що може збити з ніг. Дно і береги таких річок кам’янисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. Можна впасти, підслизнувшись на мокрому і слизькому камені, коли тільки входиш у воду.

На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути людину при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі. Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо можна впасти – вони дуже слизькі від водоростей. Не запливайте за буйки! Великою бідою може обернутися пірнання на мілководді або в незнайомих місцях. У таких випадках можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.

Якщо човен перевернувся, головне не розгубитися. Навіть коли перекинувся, він і тоді ще певний час тримається на воді, отже, треба зберігати спокій, і до прибуття рятувальників триматися за човен, штовхаючи його до берега. Той, хто добре вміє плавати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву. Рятувати треба спочатку одного потопаючого, а потім іншого, допомогти вплав одночасно кільком людям неможливо. Під час катання дітей необхідна присутність дорослого в кожному човні. Він мусить уміти керувати судном, добре плавати, знати прийоми надання невідкладної допомоги постраждалим на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати, і з самовпевненістю запливають далеко від берега. Там вони можуть потрапити у потік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає корч. У цій ситуації головне – не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець.

Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!

Як уберегтися від блискавки

На вулиці:

–      уникайте дерев, що окремо стоять;

–      не торкайтеся металевих предметів;

–      сядьте навшпиньки, поставте ноги разом і обхопіть їх руками;

–   переконайтеся, що всі металеві предмети знаходяться не ближче 5 метрів;

–      на стадіоні відійдіть подалі від прапорів, стовпів, приберіть парасольки;

–      у горах тримайтеся далеко від вершин, не торкайтеся мокрих скель;

–      тримайтеся подалі від води (удар блискавки у воду може бути смертельний на відстані 100 м);

–      на судні підіть із палуби, не торкайтеся металевих частин;

–      не бігайте, оскільки пітна шкіра і швидкий рух «притягають» блискавку.

Дома:

–      вимкніть радіо і телевізор, не користуйтеся електроприладами та телефоном;

–      не створюйте протяг;

–      будівля повинна бути захищена громовідводом.

ОБЕРЕЖНО! ГРИБИ!

Гриби — це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті.

Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах.

Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь:

1. Вживання отруйних грибів.

2. Неправильне приготування умовно їстівних грибів.

3. Вживання старих або зіпсованих їстівних грибів.

4. Вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Щоб запобігти отруєнню грибами, ми рекомендуємо Вам заходи і правила, яких необхідно дотримуватися кожній людині.

Застерігаємо !

1. Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.

2. Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.

3. Не збирайте гриби:

– якщо не впевнені, що знаєте їх — якими б апетитними вони не здавалися;

– поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;

– невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення “бульба”, оточене оболонкою;

– з ушкодженою ніжкою, старі, в’ялі, червиві або ослизлі;

– ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;

– “шампіньйони” та “печериці”, у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.

4. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, —  вони не завжди відповідають дійсності.

5. Не куштуйте сирі гриби на смак.

6. Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена ґрунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.

7.  Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.

8.  При обробці кип’ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити.

9.  Обов’язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, — грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік; тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.

10. Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

11. Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.

12. Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд,  також може статись отруєння.

13. Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання — ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов’язково прокип’ятіть 10-15 хвилин.

УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:

– “Усі їстівні гриби мають приємний смак ”.

– “Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні – приємний ”.

– “Усі гриби в молодому віці їстівні.

– “Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів”.

– “Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі є отруйні гриби ”.

– “Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні ”.

– “Отрута з грибів видаляється після кип’ятіння протягом кількох годин”.

-“Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах ”.

14.Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) — з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів. Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

Перша допомога при отруєнні грибами:

1. Викличте “Швидку медичну допомогу ”.

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.

3. Після надання первинної допомоги:

– дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс;

– покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.

4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється:

– вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, — це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику;

– займатися будь-якими іншими видами самолікування.

Запам’ятайте!

Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Настійно радимо всім! Зовсім не збирайте та не їжте гриби. Без грибів можна прожити.

Начальник відділу з питань НС та ЦЗН

та взаємодії з правоохоронними органами

міської ради                                                                              С.В.Мусієнко

НАВЧАННЯ ПРОДОВЖИТЬ ЗА ГРАТАМИ

Конотопська кримінально-виконавча інспекція пенітенціарної служби України виконує покарання , що не пов»язані з позбавленням волі та здійснює контроль за особами звільненими від кримінальних покарань з випробуванням.

Статтею 75 Кримінального кодексу України передбачено звільнення від відбування покарання з випробуванням . Суд враховуючи тяжкість злочину , особу винного та інші обставини справи , може дійти висновку про можливість виправлення засудженого без ізоляції від суспільства. В такому випадку засудженому встановлюється іспитовий строк та на нього вироком суду покладаються обов»язки : попросити публічного пробачення у потерпілого , повідомляти інспекцію про зміну місця проживання , пройти курс лікування від алкоголізму , наркоманії , або захворювання , що становить небезпеку , періодично з»являтись на реєстрацію в інспекцію та не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу інспекції.

Щорічно , місцевий суд , приблизно півтисячи громадян , які мешкають у Конотопському районі звільняє від покарання з іспитовим строком , але , на жаль , не всі засуджені виконують покладені судом обов»язки.

Так в минулому році на обліку інспекції перебував 16-ти річний конотопець , який був засуджений до 2 років позбавлення волі і звільнений від відбування покарання з іспитовим стром на 2 роки .

З початку виконання вироку засуджений  виконував свої  обов»язки , відвідував заняття в професійному ліцеї без пропусків , а з кінця минулого року не приходив на реєстрацію в інспекцію , в ліцей зовсім не з»являвся . Інспекцією проводились заходи по його розшуку , хлопця перевіряли за місцем проживання  , неодноразово проводили з ним профілактичні бесіди , але це не дало позитивних результатів . Неповнолітній систематично не виконував покладені на нього вироком суду обов»язки і злісно їх ігнорував . Крім цього  вчиняв постійні сварки з матір»ю , порушував громадський порядок , що свідчило про його небажання стати на шлях виправлення .

Також вироком Конотопського міськрайонного суду хлопцю було скасовано іспитовий строк і він був направлений у виховну колонію для відбування призначеного покарання у виді двох років позбавлення волі.

С. Мисник                                                           12.09.2012

Начальник Конотопського відділу

кримінально – виконавчої інспекції

Памятка населенню про заходи по протидії тероризму

Захистіть себе і своїх дітей

Відділ з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської ради

Конотоп

2011

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ І ПІДОЗРІЛОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

 • Негайно повідомте про виявлений підозрілий предмет в чергові служби органів внутрішніх справ.
 • Не підходьте до виявленого предмету, не чіпайте його руками і не підпускайте до нього інших
 • Вимкніть засобіи радіозв’язку, мобільні телефонм, інші радіозасоби, здатні викликати спрацьовування радіодетонатора
 • Дочекайтесь прибуття представників правоохоронних органів

* Можливе проведення терористичних акцій, з використанням поштового каналу, шляхом розсилки листів, бандеролей, посилок і так далі, оброблених збудниками небезпечних захворювань

Ознаки: 

 • відсутність адресата відправника
 • сліди відкриття пакетів і упаковки
 • наявність вкладень в кореспонденцію (мікровкладень, порошків, потемніння паперу від хімічної обробки)
ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ТЕРАКТУ

 • На вікнах запніть штори, це убереже вас від осколків стекол, що розлітаються
 • Підготуйтесь до екстренної евакуації . Для цього складіть в сумку документи, гроші, цінності,небагато продуктів харчування. Бажано мати свисток
 • Допоможіть хворим і особам похилого віку підготуватися до евакуації
 • Приберіть з балконів і лоджій паливно-мастильні і легкозаймисті матеріали
 • Підготуйте йод, бинти, вату і інші медичні засоби для надання першої медичної допомоги
 • Домовтеся з сусідами про сумісні дії на випадок надання взаємодопомоги
 • Уникайте місць скупчення людей (базари, магазини, стадіони, дискотеки.)
 • Рідше користуйтеся загальним транспортом
 • Бажано відправити дітей і осіб похилого віку на дачу, в село, в інший населений пункт до родичів або знайомих
 • Тримайте постійно ввімкнутими телевізор, радиоприймач.

Створіть в будинку (квартирі) невеликий запас продуктів і води

 • Тримаєте на видному місці список телефонів для передачі екстренної інформації в правоохоронні органи

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

Необхідно:

 • Укріпити і опечатати входи в підвали і на горища, встановити грати, металеві двері, замки, регулярно перевіряти їх збереження
  • Встановити домофони
  • Організувати чергування громадян (мешканців) за місцем проживання
  • Створити добровільних дружин з мешканців для обходу житлового масиву і перевірки збереження  печаток і замків
  • Звертати увагу на появу в дворах незнайомих автомобілів і сторонніх осіб
  • Цікавитися розвантаженням мішків, ящиків, коробок, переносимих в підвал або на перші поверхи
  • Не відкривати двері в підвали і на горища невідомим людям
  • Звільнити сходові клітки, коридори, службові приміщення від предметів, що захаращують їх

Бажано: Обладнати вікна гратами (особливо на нижніх поверхах). Не залишати їх відкритими. Встановити металеві двері з очком або врізати очки в тих, що є.

Будьте уважні до того, що відбувається навколо будинку (установи,підприємства). Пильність повинна бути постійною і активною

МОЖЛИВІ МІСЦЯ УСТАНОВКИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

 • Вокзали
 • Базари
 • Стадіони
 • Дискотеки
 • Магазини
 • Транспортні засоби
  • Об’єкти життєзабезпечення (електропідстанції, газоперекачуючі і розподільні станції.)
  • Учбові заклади
  • Лікарні, поліклініки
  • Дитячі установи
   • Підвали і сходові клітки житлових будівель
   • Контейнери для сміття, урни
   • Опори мостів

УВАГА!!!

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТУ НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ТІЛЬКИ ФАХІВЦЯМИ МВС, СБУ, МНС

ОЗНАКИ НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ   ПРИСТРОЇВ

 • Припарковані поблизу будинків автомашини, невідомі мешканцям (безгоспні)
 • Наявність на знайденому предметі джерел живлення (батареї)
 • Присутність проводів, невеликої антени, ізоляційної стрічки
 • Шум з виявленого предмету (цокання годинника, клацання)
 • Виявлені розтяжки з дроту, шпагату, мотузка. Незвичайне розміщення виявленого предмету
 • Специфічний, не властивий навколишній місцевості, запах
 • Безгоспні портфелі, валізи, сумки, згортки, мішки, ящики, коробки

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТЕ В ЧЕРГОВІ СЛУЖБИ:

МІЛІЦІЯ  102 

ШВИДКА ДОПОМОГА  103 

МНС    101 

14.03.2013 року було проведено заняття для молоді та неповнолітніх з елементами тренінгу на тему  : «Шляхи досягнення успіху» , з метою участі у програмі соціальної реабілітації , який проводився кримінально-виконавчою інспекцією Конотопського району УДПтСУ в Сумській області та Конотопським міським центром соціальної служби сім»ї , дітей та молоді , за участю працівників відділу кримінальної міліції у справах дутей на базі Конотопського МВ УМВС .  

У заході приймали участь підоблікові інспекції з числа учнів шкіл та професійно-технічних училищ .

Метою заняття було виправлення та ресоціалізація засуджених осіб які опинились у складних життєвих обставинах та викорінення у їх свідомості кримінальних нахилів та активізації взаємодії інспекції , міліції і соціальних служб у здійснення соціального супроводу .