100Документ розроблений на основі Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки і має на меті задовольнити підвищений попит на робітничі спеціальності, що спостерігається останнім часом на ринку праці області, зазначила у ході прес-конференції заступник голови облдержадміністрації.

  «Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від влади забезпечення якісної та доступної освіти, гарантій працевлаштування випускників. Тож програма передбачає створення в професійно-технічних навчальних закладах області сучасної матеріально-технічної бази; забезпечення їх педагогічними кадрами; сприяння інформаційному та науково-методичному супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення системи соціального партнерства; підняття престижності робітничих професій», – наголосила Тамара Іщенко.

У результаті втілення Програмних завдань протягом 2011-2015 років передбачається створити на базі провідних професійно-технічних навчальних закладів області 7 сучасних центрів профтехосвіти із запровадженням інноваційних технологій за галузевим спрямуванням, зокрема: будівництво, деревообробна галузь, сільське господарство, хімічна промисловість, металообробна галузь, харчова та легка промисловість, сфера послуг.

Планується підготувати понад 24 тисячі кваліфікованих робітників; придбати 21 навчально-комп’ютерний комплекс; забезпечити 100-відсоткову інформатизацію навчально-виховного процесу; створити в професійно-технічних навчальних закладах 12 електронних бібліотек, об’єднавши  їх в єдину інформаційну мережу; обладнати в гуртожитках 145 кімнат для проживання учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; збільшити рівень працевлаштування випускників до 86% від їх загальної кількості.

«Реалізація програми дозволить готувати на Сумщині висококваліфікованих фахівців, які володітимуть навиками роботи на сучасному обладнанні, будуть затребуваними на ринку праці, матимуть високу заробітну плату і впевненість у своєму майбутньому», – підкреслила Тамара Іщенко.