96Про освітні реформи та модернізацію галузі йшлося під час брифінгу заступника голови облдержадміністрації Тамари ІЩЕНКО

«Освітні реформи, започатковані Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, мають на меті зберегти та примножити традиції вітчизняної системи освіти, сприяти інтеграції України до європейських освітніх стандартів», – зазначила Тамара Іщенко.

Вона наголосила, що недаремно 2011 рік проголошений Главою держави роком освіти та інформаційного суспільства. На Сумщині реалізуються основні засади Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

За словами заступника голови облдержадміністрації, метою обласної влади є розвиток якісної і доступної освіти задля підвищення авторитету регіону, створення рівних умов для навчання як у великих містах, так і у сільській місцевості, використання новітніх методів та інноваційних підходів у процесі навчання.

Тамара Іщенко повідомила, що відповідно до розробленої та затвердженої Стратегії соціально-економічного розвитку «Нова Сумщина-2015» у регіоні втілюється Державна цільова програма впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків». Крім того, дванадцять освітніх закладів області відібрані для проведення пілотного проекту в рамках Національного проекту «Відкритий світ». Діє також регіональна цільова програма «Дитячі меблі Сумщини». Загалом же в регіоні реалізується 6 освітянських програм, які охоплюють дошкільну, професійно-технічну та вищу освіту.

Протягом 2010-2011 навчального року в чотирьох дошкільних навчальних закладах упроваджувалася програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», швидкими темпами впроваджується у практику роботи дошкільних навчальних закладів області Базова програма «Я у Світі», продовжує свою роботу інноваційний соціально-педагогічний проект – пересувний позашкільний навчальний заклад, що забезпечив рівний доступ до якісної позашкільної освіти понад 10 тисячам дітей із сільської місцевості.

У регіоні розроблена цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, яка має вирішити проблемні питання, зокрема: формування державного замовлення, оновлення матеріально-технічної бази закладів; забезпечення молодих спеціалістів першим робочим місцем.

«Освіта Сумщини динамічно реформується, набуває чітких європейських рис зі збереженням вітчизняних традицій та здобутків», – підсумувала Тамара Іщенко.

Прес-служба ОДА