Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України»  від 17.11.2011:

Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах);

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Дільнична виборча комісія: отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців, надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни.

Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців”. Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. Список має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі “Примітки” навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дату його видачі та найменування органу ведення Державного реєстру виборців, який його видав.

У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, робиться відповідна відмітка у графі “Примітки”.

Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування орган ведення Державного реєстру виборців передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії і ознайомитись з ним може будь-який громадянин України на своїй виборчій дільниці.

Проте для того, щоб бути точно впевненим, що під час голосування ви будете включені до списків виборців, можна заздалегідь уточнити свої персональні дані у Державному реєстрі виборців, якщо ви не зробили цього раніше. Особливо, у випадку, якщо протягом останнього часу ви змінювали адресу місця реєстрації, проходили службу у лавах Збройних сил України, або відбували покарання. Для цього достатньо звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців усно або письмово. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, а у разі зміни прізвища – ще й документ, що підтверджує ці зміни.

Відділ знаходиться за адресою: м.Конотоп, проспект Миру 8 (адмінбудівля міської ради), кабінет № 305 (третій поверх). Телефон для довідок 6-55-09. Режим роботи: понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00