Указом Президента України від 06.04.2011 №386/2011 функцію державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю покладено на Державну інспекцію України з питань праці та її територіальні органи. Територіальну державну інспекцію з питань праці у Сумській області утворено 04.01.2012. Процес формування підрозділів вищезазначеної установи наразі триває.

Держнаглядпраці та його територіальні органи, які ліквідуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень Держпраці та її територіальним органам.

Упродовж минулого року на території м. Конотоп посадовими особами Територіальної державної інспекції праці проведено 43 перевірки додержання трудового законодавства, з яких 20 – за дорученням правоохоронних органів. У 40 роботодавців району виявлено 165 порушень трудового законодавства, зокрема, з питань оплати праці -90, щодо оформлення трудових договорів – 29, з питань робочого часу та часу відпочинку – 31. За наслідками перевірок державним інспектором праці внесено 46 приписів, за виконанням яких встановлено контроль. До кожного порушника трудового законодавства вжито заходів реагування, передбачених чинним законодавством.

До органів прокуратури спрямовано матеріали 22 перевірок, в тому числі
13 – для прийняття рішення згідно зі ст. 97 КПК України про притягнення
винних посадових осіб до кримінальної відповідальності

Крім цього, за результатами перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на території м. Конотоп, складено та передано до суду 20 протоколів про адміністративні правопорушення, по яких судами винесено 11 рішень з накладенням штрафних санкцій на загальну суму 5,6 тис. грн.

Відповідно до повноважень державними інспекторами праці вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності: упродовж минулого року внесено 25 таких подань.