“Погоджено”

  Керуючий справами виконкому

                 

   ______________А.П.Фалько

 

   25.12.2012

 

План роботи сектору міської ради з питань внутрішньої політики на 2013 рік

 

1.Пріоритетні напрямки роботи:

 

1.1 Забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань внутрішньої політики.

 

1.2 Виконання делегованих повноважень покладених на сектор.

 

1.3 Організація взаємодії міської ради  з громадськими організаціями, політичними партіями, релігійними громадами міста, проведення спільних заходів, вирішення проблемних питань .

 

2.Вирішення питань, що стосуються реалізації  повноважень сектору:

2.1.Ведення обліку територіальних структурних утворень політичних партій, громадських організацій, релігійних конфесій.

Постійно

 

2.2 Проведення аналізу діяльності політичних партій, громадських організацій, релігійних конфесій та засобів масової інформації, що діють в межах міста.

Постійно

 

2.3 Підготовка проектів розпоряджень міського  голови, рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції сектору, а також відповідних проектів документів, що вносяться на розгляд   міської ради, забезпечує їх попереднє обговорення у постійних комісіях міської ради.

Постійно

 

2.4 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій для міського голови щодо формування та реалізації внутрішньої та інформаційної політики в місті.

Постійно

 

2.5.Розгляд  за дорученням міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, заступників міського голови звернень громадян, установ і організації з питань, що належать до компетенції сектору.

По мірі надходжень

 

2.6.Організація взаємодії міського голови, виконавчого комітету з  політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними
конфесіями та засобами масової інформації у питаннях, що належать до компетенції сектору.

Постійно

 

2.7.Забезпечення інформування Сумської обласної державної адміністрації про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя у місті.

Щоденно

 

2.8.Сприяння проведенню регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства, держави, міста.

Постійно

 

2.9. Сприяння в організації проведення установчих зборів громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.

Лютий

 

2.9. Організація проведення  засідань громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.

Щоквартально

 

2.10 Налагодженню співпраці з містами побратимами, а також міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції сектору.

Постійно

 

2.11.Забезпечення наповнення сайту міської ради актуальною інформацією про соціально-економічні та суспільно-політичні заходи, проведені міською радою та її виконавчим комітетом.

Щоденно

 

2.12.Оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради публічної інформації, зазначеної у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується діяльності сектору.

 Постійно

 

2.15.Підготовка та надання актуальної інформації  про соціально-економічні та суспільно-політичні заходи, проведені міською радою та її виконавчим комітетом на офіційний сайт обласної ради.

Постійно

 

2.16. Підготовка щотижневих інформаційних повідомлень для міських та обласних засобів масової інформації про соціально-економічні, суспільно-політичні та культурно-просвітницькі заходи що, відбуваються в місті за сприяння міської влади.

Постійно

 

2.17. Участь в організації заходів з відзначення 70-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Вересень

 

3.Підготовка інформації на навчання працівників апарату:

          3.1. Виконання розпорядження міського голови «Про інформування облдержадміністрації про події соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону»                                                             

           Березень 2013

           Відповідальний: П’явка В.Б.

                                                                          

           3.2. Розміщення на офіційному сайті міської ради публічної інформації

           Жовтень 2013

          Відповідальний: П’явка В.Б.

 

4.Підготовка інформації на апаратні наради:

         4.1.Про діяльність сектору міської ради з питань внутрішньої політики в частині здійснення делегованих повноважень, передбачених пп. 3 п. б ч. 1 ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.                                              Квітень 2013 року

          Відповідальний: П’явка В.Б.

 

         4.2. Про стан інформаційної роботи в міській раді та виконання розпорядження міського голови «Про інформування облдержадміністрації про події соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону»

           Листопад 2013 року

           Відповідальний: П’явка В.Б.

 

5.Перелік актів органів виконавчої влади вищого рівня (Президента, КМУ, голови ОДА), розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету за якими буде здійснюватись контроль протягом 2013 року:

 

         Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про заходи щодо увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» в Сумській області

                                                                                     Щопівроку  

 

          Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про громадську колегію (регіональну комісію) з питань суспільної моралі»

                                                                                     Щорічно до 01 лютого

 

        Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про обласні заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Шевченка Т.Г. та 15-річчя від дня його перепоховання»

                                                                                     Щорічно до 20 грудня

 

       Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про заходи щодо висвітлення ходу реалізації Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015».

                                                                           Щоквартально

 

        – Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав»

                                                                                     Щопівроку

 

        – Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про затвердження заходів із виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки»

                                                                           Щорічно до 15 грудня

 

             – Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про заходи щодо  висвітлення стратегічних приорітетів Сумької області у 2012 році з реалізації Програми Президента України «Україна для людей».

                                                                           Щомісяця до 1 числа

 

         – Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо виконання розпорядження голови ОДА «Про підготовку та відзначення в Сумській області 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

                                                                                     Щоквартально

 

            Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА про суспільно-політичну ситуацію в місті

                                                                           Щоденно до 16.00 та

                                                                                              кожного наступного місяця в                                                                          перший робочий          день

 

Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА щодо міських осередків політичних партій, громадських організацій та професійних спілок                                                               

                                                                           Щомісяця до 25 числа

        

– Інформування головного управління зв’язків з громадськістю ОДА про щомісячні плани взаємодії з громадськістю

                                                                           Щомісяця до 18 числа

 

         – Розпорядження міського голови “Про подальше удосконалення державно-церковних стосунків у місті” від 31.12.2003 №253- р

                                                                           Щорічно до 15 грудня

        

– Розпорядження міського голови «Про затвердження міських заходів на 2008-2011 роки «Сумщина – територія повноцінного життя» від 17.12.2007 №315-р

                                                                  Щоквартально

 

– Розпорядження міського голови «Про затвердження заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в області на 2010-2012 роки» від 31.03.2010 №83-р

                                                                           Щоквартально

 

         Розпорядження міського голови «Про відзначення в м. Конотопі 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 26.11.2012 №313-р.

                                                                           Щоквартально

 

Розпорядження міського голови «Про інформаційне наповнення сайту обласної ради» від 31.12.2010 №364-р.

                                                                  Щомісячно до 1 числа

 

– Розпорядження міського голови «Про заходи щодо увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки в місті» від 06.05.2011 №124-р.

Щорічно до 24 червня та 20          

грудня

 

         – Розпорядження міського голови «Про затвердження заходів щодо розвитку поштового зв’язку в м. Конотоп на 1011-2015 роки»

                                                                           Що півроку до 10 числа

 

– Розпорядження міського голови «Про затвердження заходів із виконання в місті Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки» від 31.01.2012 №21-р.

Щорічно до 15 січня

 

 

6.Перелік комісій, колегій, рад, які будуть функціонувати в 2013 році:

        

         – Комісія сприяння додержанню законодавства про свободу совісті і релігійні організації

                                                                           Щоквартально

 

         – Громадська рада при виконавчому комітеті Конотопської міської ради

                                                                           Щоквартально

 

         Координаційна рада з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав

У разі потреби (визначається на засіданні ради)

                  

7.Перелік основних організаційних заходів, що планується провести протягом 2013 року

 

         День соборності України.

22 січня, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку

 

         – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого, покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам афганцям

 

         – річниця Чорнобильської катастрофи

26 квітня, покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам аварії на ЧАЕС

 

– День журналіста

5 червня, зустріч із членами НСЖУ

 

          – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22 червня, покладання квітів на  Меморіалі Слави

– День Конституції України                 

28 червня, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку

          – День Державного Прапора України     

         23 серпня, урочисте підняття Державного Прапору України

          – День Незалежності України

24 серпня, покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку

 

          – День визволення України від фашистських загарбників

28 жовтня, покладання квітів на  Меморіалі Слави

 

          – День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій

         26 листопада, мітинг-реквієм біля пам’ятного знаку жертвам голодоморів

 

 

 

Завідувач сектору  міської ради

з питань внутрішньої політики                                                     В.Б.П’явка