Відповідно до законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів є  атестація навчальних закладів, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років із метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи. Експертними комісіями відділу освіти проведена атестаційна експертиза Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 та Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 2 «Вербиченька». Враховуючи матеріали самоаналізів закладів освіти і акти атестаційних експертиз, які подані експертними комісіями, регіональна експертна рада по ліцензуванню та атестації закладів освіти Сумської області вирішила атестувати зі збереженням статусу навчального закладу та видати свідоцтва встановленого зразка загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 (директор Яровий Ю.М.) та дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 2 «Вербиченька» (завідуюча Черемних Г.В.) – рівень освітньої діяльності – достатній.