Розділ 2. Система міського самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування     Стаття 2.1.1.    Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.    Система міського самоврядування включає:    – міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;    – міську раду – представницький орган міського самоврядування;    – міського голову;    – виконавчі органи міської ради;    – органи самоорганізації населення.     Стаття 2.1.2.    Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Глава 2.2. Територіальна громада міста     Стаття 2.2.1.    Територіальну громаду міста складають жителі міста.     Стаття 2.2.2.    Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку,…

Розділ 1. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика міста     Стаття 1.1.1.    Місто Конотоп є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій міський бюджет.    Місто Конотоп має статус міста обласного підпорядкування і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Сумської області.    Місто Конотоп розташоване на відстані 125 км від обласного центру – м.Суми.    Населення міста – 97 тис. осіб (разом з Підлипненською сільрадою). Земельні ресурси міста складають 10261 га, з них 332 га – землі, зайняті промисловими підприємствами, 3118 га – під забудовами.     Стаття 1.1.2.    Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування,…