З метою підвищення результативності та ефективності діяльності виконавчих органів Конотопської міської ради, підвищення конкурентоспроможності міста щодо залучення іноземних  інвестицій, як приватних так і в рамках міжнародних грантів,  підвищення якості послуг, що надаються в міській раді, і як наслідок,  покращення діалогу з мешканцями громади, переходу на світові стандарти управління в червні 2011 року міськвиконком було отримано сертифікат якості ДСТУ ІSО 9001:2009.

Щороку виконавчі органи міської ради проходять міжнародний аудит щодо підтвердження якісного функціонування даної системи. Так, 23 травня 2013 року в міськвиконкомі провідним аудитором компанії «Сертифік Глобал» Рижковим О.О. був проведений 2-й наглядовий аудит щодо функціонування у виконавчих органах міської ради стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2009. Під час аудиту перевірялася якість надання адміністративних та неадміністративних послуг виконавчими органами Конотопської міської ради та інші питання. Висновок аудитора показав, що система управління, яка діє у міськвиконкомі, є повністю ефективною.

Ключовим показником ефективного функціонування системи управління якості є рівень надання населенню міста адміністративних послуг. Адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи покращення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Послуги заявникам у виконавчих органах міської ради надавались і раніше, але різними відділами та управліннями. Для вирішення даного питання у січні 2012 року було відкрито Центр надання адміністративних послуг. Учасниками центру стали всі відділи та управління міської ради, які надають понад 100 послуг, в подальшому планується надавати 131 послугу. Всього за рік роботи Центру надано 20439 адміністративних послуг.