Одним із напрямків діяльності управління праці та соціального захисту населення міста є оформлення документів для встановлення пенсії згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».  Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюються орденоносцям; членам льотно-випробувальних екіпажів літаків; особам, відзначеним Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР або Грамотою Президії Верховної Ради УРСР; депутатам чотирьох і більше скликань обласної ради, міських рад (обласних центрів), районних, районних у містах, міських (міст обласного підпорядкування) рад; матерям, які народили та виховали до шестирічного віку п’ять і більше дітей. Відповідно до цього Закону пенсії за особливі заслуги встановлюються як надбавка громадянам, що мають право на пенсію за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника та вислугу років. Відповідно до статті 6 цього закону в разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% від розміру надбавки до пенсії за особливі заслуги, яка була чи була б встановлена померлій особі.