Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за Списками №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.
 Під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах передбачених Списками, не менш як 80% робочого часу, установленого для працівників такого виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних із виконанням своїх трудових обов’язків.
 Час простою та періоди відпусток без збереження заробітної плати працівникам, які працюють у шкідливих і важких умовах праці, можуть бути зараховані до пільгового стажу не більш, як один місяць у календарному році.