Gerb

  КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА

  ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

  ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 березня  2012  року
Про внесення змін до
рішення міської ради
від 26.03.2008 «Про  затвердження
правил благоустрою, санітарного
утримання територій, забезпечення чистоти і
порядку в м.Конотоп»

 

 Відповідно до ч.3 ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 міська рада в и р і ш и л а:

 Виключити з Правил благоустрою, санітарного утримання територій,  забезпечення чистоти та порядку в м. Конотоп  п.10, 1-й абзац п.12.3, п.12.5, п.12.6, в яких передбачено обов’язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи.

 

 

 Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В.І.Дзед

 

 

 

Gerb

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

    ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 березня 2008 року 

Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в  м.Конотоп

Відповідно до статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, статтей 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку в місті Конотопі та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста,

міська рада в и р і ш и л а :

  1. Затвердити Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Конотоп (далі – Правила) /додаються/.
  2. Рішення міської ради від 27 грудня 2001 року  (3 скликання 22 сесії) “Про затвердження Правил благоустрою території міської ради і дотримання на ній чистоти та санітарного порядку” вважати таким, що втратило чинність.
  3. Виконавчим органам Конотопської міської ради і контролюючим органам забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.
  4. Керуючому справами виконкому Козіній О.Г. організувати роботу щодо висвітлення Правил в місцевих засобах масової інформації.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань архітектури, містобудування, земельних відносин, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (голова Сахно О.О.), з питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, комунальної власності, торгівлі та надання послуг (голова Іваницький С.М.).

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  І.М.Огрохін

Додаток до рішення міської ради

5 скликання (25 сесія)

від 26 березня 2008 року

 

ПРАВИЛА

благоустрою, санітарного утримання територій,

забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в  м. Конотоп (далі – Правила) регулюють права й обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:

– “Про благоустрій населених пунктів”;

– “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– “Про охорону навколишнього природного середовища”;

– “Про відходи”;

– “Про охорону атмосферного повітря”;

– “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування”;

– “Про охорону культурної спадщини”;

– “Про рекламу”;

– “Про дорожній рух”;

– “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”;

– “Про житлово-комунальні послуги”;

– “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

– Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах” від 10.04.06 № 105;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 “Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”;

– Постанова Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.06 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”;

– Постанова Верховної Ради України “Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища”;

– Постанова Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.06 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою”;

– Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 № 4 “Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів”;

– Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.06 № 296 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”;

– Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 17.05.05 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ”;

– інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, органи самоорганізації населення, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Координацію діяльності міських служб у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м. Конотоп здійснює заступник міського голови, який координує питання житлово-комунального господарства.

1.5. Організація і контроль за роботами із благоустрою, прибирання і санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку покладається на міське управління житлово-комунального господарства, райсанепідстанцію,  МРВ УМВС України в Сумській  області , Державну інспекцію з карантину рослин по Сумській області (за згодою), Північно-Західний регіональний відділ Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області  (за згодою).

1.6. Контроль і нагляд за виконанням вимог даних Правил здійснюють:

– міське управління житлово-комунального господарства;

– КП «Муніципалітет»;

– усі інші органи згідно з повноваженнями та чинним законодавством.

1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань санітарного утримання, організації прибирання і забезпечення чистоти та порядку на території міста не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

1.8. Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку за необхідністю .

2. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ

ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Дійсними Правилами визначається порядок благоустрою міста, його санітарний стан – утримання дворових і внутрішньоквартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів і набережних, трамвайних шляхів, павільйонів на зупинках міського транспорту, парків, садів, скверів, бульварів, газонів, привокзальних територій, територій прилеглих до підприємств торгівлі і громадського харчування, територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об’єктів культурної спадщини, кладовищ.

2.2. Управління у сфері благоустрою міста здійснюють органи місцевого самоврядування.

2.3. Міське управління  ЖКГ у межах своїх повноважень на конкурсних засадах визначає балансоутримувачів для організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності, у тому числі мостів, шляхопроводів, доріг, об’єктів зовнішнього освітлення, зеленого господарства, полігону ТПВ, кладовищ та інших згідно з виділеними лімітами бюджетних коштів на їх утримання.

При розташуванні на цих об’єктах будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечують належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) .

Утримання інших територій міста виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами відповідно до цих Правил.

2.4. Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі:

– постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, закріплених рішеннями виконкому міської ради, дворових територій житлових будинків;

– утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих будинків підприємств, організацій і установ усіх форм власності. Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття, у т.ч. і пішохідні підходи;

– забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи) повинні забезпечити своєчасний відкол бурульок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок;

– забезпечення зовнішнього освітлення міських територій, дворів, штучного освітлення під’їздів багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;

– щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;

– облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації до місця підключення до міських мереж;

– своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їхнє технологічне утримання;

– облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флагштоків, турнікетів, малих архітектурних форм (фонтанів, устаткування спортивних і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);

– облаштування, ремонт, полив, прибирання газонів, квітників;

– садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;

– ремонт,  прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано-прибудованих громадських  вбиралень;

– періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торговельних павільйонів і кіосків, у тому числі розташованих на зупинках громадського транспорту, споруд, парканів, малих архітектурних форм та утримання їх відповідно до паспортів опорядження фасадів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;

– своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скверах.

2.5. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок, дотримуватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти соціального призначення, за що несуть відповідальність відповідно до законодавства, Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

2.6. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

При виконанні ремонтних робіт власник квартири або суб’єкт господарювання повинен укласти угоду з житлово-експлуатаційною дільницею на вивезення  будівельного сміття. Житлово-експлуатаційні дільниці відповідають за вивезення будівельного сміття з закріплених територій.

2.7. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані випускати на лінію та експлуатувати транспортні засоби в чистому вигляді.

2.8. За псування рухомого складу громадського транспорту (трамваїв, автобусів), об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм (лавок, урн, скульптур, огороджень, устаткування пляжів, парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

2.9. Розміщення тимчасових об’єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор тощо повинно здійснюватися у встановленому законом порядку.

2.10. Установка і розміщення об’єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом може здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу.

2.11. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

2.12. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.13. Здійснення яких-небудь змін у балконах, лоджіях будинків дозволяється тільки за узгодженням з  управлінням містобудування та архітектури.

2.14. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків, і вивіски повинні утримуватися в належному стані.

2.15. Розміщення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповідно до вимог законодавства та рішень органів місцевого самоврядування про дорожній рух і його безпеку.

2.16. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22.00 до 8.00), а також порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не допускається.

2.17. Виробництво усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу.

2.18. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного дозволу підприємств і організацій не допускається. Категорично забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до приватних домоволодінь.

2.19. Переміщення існуючих комунікаційних споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.

2.20. Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об’ємних, щитових, фасадних та інших) здійснюється відповідно до діючого порядку.

2.21.Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі й громадського харчування, медичних, дитячих установ та інших підприємств зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактиваційних заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.

2.22. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані здійснювати прибирання прилеглої території власними силами у встановленому даними Правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.

2.23. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об’єкти торгівлі і громадського харчування, громадські будинки, офіси, повинні забезпечити наявність урни біля кожного входу у підприємство, проводити її очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на день.

2.24. Утворювачі ТПВ – суб’єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, зобов’язані укладати договори типової форми на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання  полігону твердих побутових відходів (надалі – полігон ТПВ).

Укладений договір на вивезення  ТПВ визначає також обов’язки сторін, що стосуються контролю за перевезеннями ТПВ та порядку розрахунків між сторонами цього договору.

Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст. 82, 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

2.25. Власники гаражів, розташованих на прибудинковій території, зобов’язані утримувати дані об’єкти в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.

2.26.  КТУ та перевізники, які працюють на міських маршрутах зобов’язані:

– випускати на лінію автотранспорт і рухомий склад (трамваї, автобуси) чистими та у технічно справному стані;

– робити якісне прибирання та мийку рухомого складу міського транспрту;

– виконувати роботи по санітарному очищенню і благоустрою майданчиків і павільйонів очікування на  зупинках міського пасажирського транспорту в радіусі кільця розвороту транспортних засобів, а також у радіусі 50 метрів від окремо розташованого приміщення диспетчерської і зупинкових павільйонів;

– у зимовий період робити механізоване очищення від снігу, а восени – прибирання від листя трамвайного полотна;

– у літній період робити скошування бур’янів поміж коліями і поблизу них на відстані не менше 1,5 м;

– утримувати в зразковому санітарному порядку підвідомчі об’єкти і прилеглі до них території, опорне господарство, таблички – покажчики маршрутів і знаки дорожньої безпеки.

2.27. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами здійснюється тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів. Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені в таких випадках:

– при несанкціонованому підключенні технічних засобів реклами. При цьому складається протокол про адміністративне правопорушення для розгляду на адміністративній комісії міста;

– при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;

– рекламна установка не несе рекламної інформації.

2.28. Визначення суб’єктів господарювання для утримання та догляду за дорожніми знаками, світлофорними об’єктами, пішохідними турнікетами, нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях м. Конотоп здійснюється відповідно до законодавства.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

3.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території міста під час проведення будь-якої діяльності.

3.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою виконується згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників, власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

– на об’єктах благоустрою  комунальної власності – міське управління житлово-комунального господарства;

– на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, підприємства, організації;

– на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;

– на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

3.3. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі зелені насадження) в м.Конотоп здійснюється в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045.

3.4. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно власними силами або спеціалізованими підприємствами, з подальшим оформленням акта обстеження зелених насаджень.

3.5. При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках, де розташовані зелені насадження.

Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 “Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України”.

3.6. За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

Накладення штрафу не звільняє винних від обов’язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою КМ України від 28.12.02 № 1789 та п. 3 ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

3.7. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою покладається на міське управління  ЖКГ.

3.8. Координація робіт зі створення, утримання та експлуатації зелених насаджень  міста в цілому покладається на міське управління  ЖКГ.

3.9. Охорона зелених насаджень м.Конотоп є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують  парки, сквери, бульвари та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

3.10. З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належного утримання зелених насаджень забороняється:

– захаращувати пішохідні тротуари, газони, квітники тимчасовими об’єктами обслуговування населення;

– складувати будь які матеріали;

– створювати звалища сміття,  снігу і льоду;

– влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торговельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;

– здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку;

– використовувати малі архітектурні форми не за їхнім призначенням;

– ходити і організовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санках, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних;

– випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;

– підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;

– видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

– рвати квіти, ламати дерева і чагарники;

– білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми;

– вигулювати собак в місцях масового відпочинку;

– випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

– псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;

– згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників;

– самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння;

– проводити саджання дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно-кабельних споруд;

– вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;

– виливати помиї на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;

– скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

– скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруднюють воду;

– вивозити з місць будівництва сміття і ґрунт у невідведені для цих цілей місця;

– утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;

– звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;

– спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках, у дворах підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТПВ, а також в контейнерах;

– виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах, пляжах та інших загальних місцях;

– розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах та інших предметах, не призначених для цих цілей;

– скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;

– рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території міста;

– викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вулицю, у садах, скверах, а також захаращувати балкони різними предметами вжитку;

– проводити садіння на газонах вулиць овочів усіх видів;

– використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межі міста та влаштовувати на них огорожі;

– робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, набережних, пам’ятках та інших монументальних спорудах;

– здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях ;

– рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста. На велосипедах рух дозволяється за наявності відповідного дорожнього знака;

– забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики та інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках;

– перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах в місцях масового купання людей;

– залишати собак і кішок без нагляду;

– будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, курей на вулицю і територію дворів, парків, скверів, бульварів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та в дворах будинків, що мають два і більше поверхів;

– виставляти для продажу товар на підприємствах торгівлі шляхом вивішування зразків зовні на стінах, дверях, фасадах будівель, приміщень;

– складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів й інших об’єктів торгівлі і обслуговування населення;

– залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо-транспортна подія після проведення працівниками ДАІ всіх невідкладних дій;

– залишати неприбраною територію на вулицях, бульварах, у парках, скверах й інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого торгового обладнання;

– захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

– використовувати будь-які види музичного обслуговування, піротехнічної продукції, організовувати феєрверки після 22 години;

– розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністративних і культових будов, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, скульптурних й інших елементів прикрас будівель і декоративного впорядкування територій.

4. УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ТИМЧАСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою, установка декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, опорних стовпів допускається за узгодженням з  управлінням містобудування та архітектури.

4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об’єктів обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі, здійснюється у встановленому порядку.

4.3. Суб’єкти господарювання зобов’язані тримати в зразковому порядку тимчасові об’єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорта оздоблення фасадів, узгодженого  управлінням містобудування та архітектури.

4.4. Фарбування тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і переходів повинно здійснюватись не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

4.5. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути штучне освітлення, покриття удосконаленого типу. Біля малої архітектурної форми їхні власники встановлюють урну для сміття.

4.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

4.7. Власники тимчасових об’єктів обслуговування населення зобов’язані:

– робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – у міру необхідності;

– установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на день;

– укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ;

– у міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної і прилеглої території;

– власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов’язані установити в необхідній кількості вбиральні і обслуговувати їх.

5. УТРИМАННЯ ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ

5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язані забезпечити своєчасне проведення робіт по ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

5.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бурульок.

5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вжити попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

6. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ І РЕКЛАМА

6.1. Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщуватися й утримуватися в чистоті (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнє утримання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна документація.

6.2. Включення підсвічування окремо встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.

6.3. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламорозповсюджувач зобов’язаний відновити благоустрій території протягом 10 днів.

6.4. Забороняється виконувати зміну зображень (плакатів) на рекламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції.

Забороняється виконувати обрізання дерев при встановленні засобів зовнішньої реклами будь-якого вигляду на території міста без узгодження з міським управлінням житлово-комунального господарства.

6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, парканах, павільйонах міського пасажирського транспорту, опорах освітлення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах яких-небудь оголошень й інших інформаційних повідомлень.

6.6. Організація робіт з видалення самовільно розташованих рекламних й інших оголошень, написів і зображень із всіх об’єктів (фасадів будинків і споруд, магазинів, опор контактної мережі і зовнішнього освітлення тощо) незалежно від їхньої відомчої належності покладається на балансоутримувачів або орендарів зазначених об’єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

7.1. Прибиральні роботи в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил. Відповідальність та контроль за організацію прибирання покладається на міське управління житлово-комунального господарства.

 

7.2. Всі суб’єкти господарювання за власні кошти повинні утримувати в належному санітарному стані території надані їм у власність або користування.

 

7.3.Території загального користування за межами актів землевідведення, закріплюються міською радою між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів,  знищенню карантинних рослин та бур’янів.

 

7.4.Організація забезпечення прибирання та санітарного очищення територій благоустрою, закріплення територій, розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях комунальної форми власності покладається на міське управління житлово-комунального господарства.

 

Схеми встановлення меж об’єктів благоустрою затверджуються заступником міського голови в 2-х екземплярах: один залишається в управлінні житлово-комунального господарства, другий у замовника.

7.3.Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до виготовлення схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані проводити роботи по належному їх утриманню в наступних межах :

7.3.1. Кіоски, торговельні зупинкові комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

– на житлових територіях – відведену і прилеглу території в межах до 50 м у кожний бік;

– на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік;

– на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 50 м у кожний бік;

– на зупинках громадського транспорту – прилеглу територію в межах до 25 метрів у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;

– на інших територіях – відведену і прилеглу території в межах до 50 м у кожний бік.

7.3.2. Будинки, включаючи житлові будинки:

– по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будинків – не більш 25 м;

– по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини, розташованого не далі 50 м від лінії забудови.

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:

– по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони не більш 20 метрів у кожний бік, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).

У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основну проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку.

У випадку влаштування на магістралях бульварів – до далекого бордюру ближнього до будинку тротуару, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку.

Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.

При наявності природних меж (водойми, дороги тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть житлово-комунальні дльниці.

7.3.3. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території до 50 м у кожний бік.

7.3.4. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію в межах 20 м у кожний бік.

7.3.5. Автомобільні дороги – від 10 до 50 метрів від брівки земляної полотнини, у залежності від категорії дороги поза забудовою житловими будинками.

7.3.6. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.

7.3.7. Трамвайні колії –у ширину смуги земельного відводу.

7.3.8. Промислові об’єкти – відведену і прилеглу території до проїзної частини магістралі, під’їзні колії підприємства, санітарно – захисні зони промислових об’єктів 1-5 класів санітарної класифікації, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об’єкта – у межах, визначених у встановленому порядку, і відповідно до пункту 7.3 даного розділу.

При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до діючих Правил.

7.3.9. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

7.3.10. Міською радою на території міста в рамках діючого законодавства визначаються місця, де відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” з юридичних осіб та громадян, які паркують автомобілі, стягується збір за парковку автотранспорту.

Кошти, що надходять від стягування збору за парковку автотранспорту, використовуються цільовим засобом для проведення заходів щодо будівництва, ремонту й утримання міських об’єктів зовнішнього благоустрою.

7.4. Час проведення прибиральних робіт з 15 квітня по 15 листопада:

а) перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих територій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00;

б) вивіз сміття здійснювати з 6.00 до 15.00.

7.5. Час проведення прибиральних робіт з 15 листопада по 15 квітня:

7.5.1. Перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих територій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00.

7.5.2. Вивіз сміття здійснювати з 6-00 до 16-00.

7.6. Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.

7.7. Механізоване прибирання дорожньої полотнини на магістралях і вулицях з інтенсивним рухом транспорту проводиться в нічний час з 3-00 до 8-00.

7.8. Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, трамвайних шляхів, розташованих в одному рівні з проїзною частиною, здійснюють підприємства, на балансі яких знаходяться дорожні покриття або зазначені об’єкти.

7.9. Механізоване прибирання проїзної частини вулиць, площ у літній час проводиться планово за узгодженням з міським управлінням житлово-комунального господарства , в межах виділеного фінансування, підприємствами, з якими укладені відповідні договори.

7.10. Ручне прибирання доріг протягом усього року здійснюють спеціалізовані підприємства відповідно до договорів з міським управлінням житлово-комунального господарства в межах виділених лімітів та згідно з графіками, погодженими двома сторонами. Крім того, ручне прибирання доріг здійснюють підприємства та організації на прилеглих та закріплених територіях.

Ручне прибирання магістральних вулиць, мостів та шляхопроводів з підвищеною інтенсивністю руху автотранспорту проводити в світлий час доби.

7.11. Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо-транспортної аварії здійснюється спеціалізованим підприємством. При цьому:

– працівники ДАІ після здійснення невідкладних дій на місці ДТП уживають заходів по виклику через управління житлово-комунального господарства  спеціалізованого підприємства для виконання необхідних робіт з прибирання;

– оплата по прибиранню і за заподіяний збиток дорозі, об’єктам благоустрою, технічним засобам регулювання дорожнього руху здійснюється власником автотранспорту, що визнаний винуватцем ДТП, відповідно до акта виконаних робіт, наданого спеціалізованим підприємством.

7.12. Прибирання вулиць, площ, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, мостів, тротуарів, парків, скверів, бульварів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ділянками, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у веденні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в межах:

– тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, спорудження;

– проїзні частини вулиць на всій ділянці власної або закріпленої території шириною 1 м від бордюру проїзної частини дороги;

– ділянки будинків, споруджень, що виходять на проїзди, що примикають до бульварів і скверів, або вихідні на набережну. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів – уздовж будинків .

7.13. Житлово-експлуатаційні організації, незалежно від відомчої підпорядкованості, власники будинків незалежно від форм власності здійснюють прибирання:

– внутрішньоквартальних і дворових територій;

– тротуарів на всіх ділянках домоволодінь;

– проїзних частин вулиць протягом усіх ділянок домоволодінь шириною 0,5 м від бордюру проїзної частини дороги;

– ділянок домоволодінь, що виходять на проїзди, що примикають до бульварів і скверів, або які виходять на набережні. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину, а тротуарів – уздовж домоволодінь;

– території трамвайних, тролейбусних і автобусних зупинок, розташованих навпроти житлових будинків.

7.14. Підприємства, установи й організації, а також власники приватних житлових будинків зобов’язані щодня прибирати прилеглі території.

7.15. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

7.15.1. На ділянках житлових будинків, дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів у межах, визначених п.2 зазначеного розділу – керівників житлово-експлуатаційних дільниць, ОСББ.

7.15.2. На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових осіб.

7.15.3. Території домобудівель, що належать громадянам на праві особистої власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.

7.15.4. На вулицях, площах і тротуарах, закріплених  – міське управління житлово-комунального господарства.

7.15.5. На території парків, скверів, бульварів, газонів й інших зелених зон, пляжів і прилеглих до них територій – комунальні й інші підприємства й організації, за якими закріплені дані об’єкти.

7.15.6. На території міських цвинтарів – підприємства, що експлуатують й обслуговують ці об’єкти .

7.15.7. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах міста – організації, у віданні яких вони знаходяться.

7.15.8. На водоймах, а також територіях прибережних смуг і водоохоронних зон – підприємства, організації, відомства, у віданні яких вони знаходяться.

7.15.9.На територіях, відведених під забудову – керівники підприємств, організацій, у  віданні яких знаходяться ці земельні ділянки.

7.15.10. На територіях, що прилягають до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об’єкта обслуговування – керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

7.15.11. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачі, організації, що експлуатують дані об’єкти.

7.15.12. На територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їздів до них – балансоутримувачі і власники зазначених об’єктів.

7.15.13. На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власники рекламоносіїв.

7.15.14. На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачі.

7.15.15. На зупинках міського транспорту перевізники, які згідно з договором на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Конотоп зобов’язані утримувати у належному санітарному стані  зупинки.

7.15.16. На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктів), котелень і теплових пунктів – підприємства, що експлуатують дані об’єкти.

7.15.17. На територіях санітарно-захисних зон магістральних водоводів – підприємства, що експлуатують дані об’єкти.

7.15.18. На територіях, розташованих у санітарній зоні підприємств-керівники цих підприємств.

7.16. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків – житлово-експлуатаційні дільниці, ОСББ; на території підприємств і організацій –  підприємствами, організаціями, власниками.

7.17. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних  люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на підприємство, що експлуатує зазначені об’єкти відповідно до угоди укладеної з міським управлінням житлово-комунального господарства.

Очищування від відходів зі зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів здійснюється підприємствами, що експлуатують ці спорудження, у міру необхідності, з негайним їхнім вивезенням відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами по їхньому захороненню.

7.18. Фарбування  опор ліній зовнішнього освітлення покладається на підприємство, що експлуатує зазначені об’єкти відповідно до угоди укладеної з міським управлінням житлово-комунального господарства.

8. ПРИБИРАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил.

8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів, відокремленої трамвайної полотнини проводиться силами підприємств, відповідальних за очищення від снігу або за якими закріплена дана територія.

8.3. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 15 квітня. У випадку різкої зміни погодних умов, терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися міським управлінням житлово-комунального господарства.

8.4. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Території розміщення звалищ снігу повинні бути погоджені з Північно-Західним регіональним відділом Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області ;

Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до               1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

8.5. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах, бульварах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

8.6. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

8.7. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

8.8. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

8.9. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

8.10. Роботи по прибиранню снігу та снігових опадів починаються  за вказівкою відповідального чергового служби 0-66, підприємствами та організаціями відповідно до закріплених територій .

8.11. Забороняється:

– переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрішньоквартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

– перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.

8.12. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:

– згрібання і підмітання снігу;

– обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

– формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

– видалення снігу (вивіз);

– сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.

8.13. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що відповідає 5 см свіжого неущільненого снігу.

8.14. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки протиожеледними матеріалами, встановлюється  міським управлінням ЖКГ.

8.15. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу.

8.16. Вивіз снігу з вулиць повинен здійснюватися на спеціальні майданчики, підготовлені і погоджені заздалегідь. Місця тимчасового складування снігу після сніготанення повинні бути очищені й упорядковані.

8.17. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті течії відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться комунікаційні мережі.

8.18. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка пісчано-соляною сумішшю.

8.19. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, неперешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрібудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ

ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ

СМІТТЯМ, БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТОЩО

9.1. ТПВ збирається в контейнери, які встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами і правилами.

9.2. Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ повинні бути з твердим покриттям. При встановленні контейнерів без кришок, майданчики повинні мати з трьох сторін огородження висотою 1.2 – 1.5 м, щоб не допускати рознесення сміття на прилеглу територію та мати зручний під’їзд для спецавтотранспорту.

9.3. Майданчики для контейнерів при наявності містобудівної можливості повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відстані не менш як 20 метрів. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.

9.4. Забороняється встановлювати контейнери на газонах. Сміттєзбірники, що знаходяться на проїзній частині, повинні бути обладнані світловідображуючими елементами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

9.5. Схема розміщення контейнерних майданчиків погоджується органами санепіднагляду, архітектури та містобудування , охорони навколишнього природного середовища  та затверджується  на містобудівній раді.

9.6. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника.

9.7. Відповідальність за утримання контейнерів та контейнерних майданчиків покладається на балансоутримувачів.

9.8. Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм та включення його до схеми розміщення згідно з п. 9.5 даних Правил.

9.9. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з спеціалізованою  організацією по вивезенню ТПВ.

9.10. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних майданчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з спеціалізованою  організацією по вивезенню ТПВ.

9.11. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб’єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів або з спеціалізованою організацією по вивезенню ТПВ.

9.12. При виконанні ремонтних робіт власник квартири або суб’єкт господарювання повинен укласти угоду з житлово-експлуатаційною дільницею на вивезення  будівельного сміття .

Житлово-експлуатаційні дільниці відповідають за вивезення будівельного сміття з закріплених територій.

9.13. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або спеціалізованими підприємствами на полігон ТПВ.

9.14. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.

9.15. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків, власники приватних домоволодінь зобов’язані укладати договори на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання  полігону ТПВ, відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накопичення (ТПВ, ВГС) і фактичного утворення (будівельні та інші відходи).

У випадках значного відхилення утворення ТПВ від норми накопичення, договір на утилізацію ТПВ укладається по фактичному утворенню ТПВ. Факти відхилення від норми підтверджуються натурними вимірами.

9.16. Вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, підприємств соціально-культурного призначення, інших підприємств здійснюється спеціалізованими підприємствами за їх заявою.

9.17. Конкурс на право вивезення ТПВ на території району або з відокремленої території району проводить міська рада із залученням підприємства, на яке покладено обов’язок утримання полігону ТПВ.

9.18. Вивіз ТПВ для утилізації здійснюється спеціалізованими підприємствами-перевізниками визначеними на конкурсній основі. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків вивіз ТПВ здійснюють самостійно, при наявності спеціалізованих засобів транспортування чи за договорами зі спеціалізованими підприємствами – перевізниками, які визначаються на конкурсних засадах.

9.19.Послуги з утилізації ТПВ оплачуються суб’єкту господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ, який відшкодовує підприємству-перевізнику його витрати на перевезення.

9.20.Відмовлення від виконання даних вимог суб’єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища.

9.21.Всі відходи, які утворюються на території Конотопської міської ради підлягають в обов’язковому порядку обліку та паспортизації:

 

9.21.1.Підприємства, організації, установи, приватні власники домоволодінь незалежно від їх відомчого підпорядкування, повинні замовити санітарні паспорти відходів, які повинні бути затверджені заступником міського голови, міським управлінням житлово-комунального господарства, головним санітарним лікарем міста.

9.22.Контроль за укладенням договорів і обсягами вивозу ТПВ здійснює міське управління житлово-комунального господарства..

Розділ 10.виключений рішенням сесії міської ради від 28.03.2012

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.

11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.

11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому порядку.

11.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій проводиться відповідними службами міської ради.

11.5. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення.

11.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

11.7. У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена Договором на утримання прилеглої території.

11.8. У випадку виявлення порушень посадові особи складають  протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії .

11.9. Утримання закріпленої території за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок вважається неналежним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

12.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, та складанні відповідних протоколів і актів винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”, Законом України “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування”. Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” порушенням цих Правил вважається:

12.2. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою міста, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку:

– засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;

– пошкодження об’єктів благоустрою.

12.3. Виконання без дозволу:

– розриття ґрунту для всіх видів робіт;

– дорожніх робіт;

– розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій;

– розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);

– розміщення рекламних конструкцій.

12.4. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:

– виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;

– відсутність освітлення розкопаного місця;

– відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;

– неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

12.5. Виключений рішенням сесії міської ради від 28.03.2013.

12.6. Виключений рішенням сесії міської ради від 28.03.2013.

12.7. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.

12.8. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям.

12.9. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:

– відсутність  договору на вивіз ТПВ спеціалізованими організаціями;

– відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність;

12.10. Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

12.11. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.

12.12. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.

12.13. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.

12.14. Забруднення доріг й інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.

12.15. Знищення зелених насаджень без ордера.

12.16. 3ахаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття,  випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у невідведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів.

12.17. Забруднення водоймищ, фонтанів.

12.18. Наїзд  автотранспорту на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

12.19. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та необладнаних для цього місцях.

12.20. Паркування автотранспорту  у межах парків, скверів, самовільне паркування у межах зони паркування.

12.21. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, палаток, конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

12.22. Розміщення дорожніх знаків без погодження із ДАІ, власником доріг.

12.23. Розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

12.24. Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.

12.25. Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площадці чи з балконів килимів та килимових доріжок.

12.26. Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж без узгодження з управлінням архітектури та містобудування та міського управління житлово-комунального господарства .

12.27. Підключення до інженерних мереж будь-якого призначення (підземних і наземних).

12.28. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.

12.29. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.

12.30. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

12.31. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

12.32. Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами.

12.33. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.

12.34. Витоки води, фекалій на впорядковані території.

12.35. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

б) кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту;

в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур.

12.36. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території.

12.37. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів.

12.38. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

12.39. Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН № 3077-84 після 22.00 години.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

У дійсних Правилах наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:

балансоутримувач – спеціально вповноважені на конкурсних засадах  місцевими органами влади підприємства організації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства;

благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на ділянку;

будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз для поховання яких несе організація, що виконує вищеперераховані роботи;

великогабаритне сміття (ВГС) – відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями міста, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин тощо;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їхньої утилізації;

виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

відновлювальна (балансова) вартість об’єкта благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення тощо, включаючи роботи по їх відновленню.

приватна територія – частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними та підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);

державний нагляд – діяльність державних органів у сфері карантину рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту об’єктів регулювання;

захист зелених насаджень – система правових, організаційних та екологічних заходів, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів;

зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території;

землевласник – юридична або фізична особа, якій виділяється земля;

знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

карантинна зона – територія, на якій запроваджено карантинний режим;

карантинний організм – вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;

карантин рослин – система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів, або забезпечення контролю за ними (локалізації);

карантинний режим – особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;

компенсаційне озеленення – відтворення зелених насаджень замість знищених або ушкоджених;

контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів ;

критерій оцінки стану прибирання і санітарного утримання території – показники (середній відсоток порушень), на підставі яких здійснюється оцінка стану прибирання і санітарного утримання території району;

малі архітектурні форми й елементи зовнішнього благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, пости регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок й інші елементи;

муніципальні відходи – тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг і всередині дворових територій, листя, обріз сухостійних дерев, гілок дерев і чагарників, скошені бур’яни і трави, відповідальність за вивіз з метою захоронення яких несе міська рада;

навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникло в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 м3, на контейнерному майданчику або на будь-якій іншій території;

насадження загального користування – парки, сквери, бульвари, сади житлових районів, зони відпочинку, які мають вільний доступ населення для відпочинку;

несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 м2 і обсягом понад 30 м3;

об’єкт озеленення – озеленена територія, яка організована за принципом ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, сад, захисна смуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства тощо);

озеленення – здійснення заходів щодо садіння дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно-гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів тощо. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території;

операції поводження з відходами – збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

осередковий навал – скупчення муніципальних відходів, що виникло в результаті самовільного скидання, обсягом до 30 м3 на території площею до 50 м2;

підрядна організація – підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт і в необхідних випадках має ліцензію на право здійснення визначених видів робіт;

підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів, тонелів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, яке перешкоджає рухові пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 кв.м і глибиною більш 3 см;

прилегла територія – територія, що безпосередньо примикає до меж будинку,у тому числі індивідуальної забудови, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, АЗС, об’єктів торгівлі, реклами й інших об’єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, паркувальний карман, а також 0,5 м частини дороги від бордюру, крім магістральних вулиць;

реєстр сміттєвивізних організацій – перелік підрядних сміттєвивізних організацій. У дані реєстру вноситься ліцензія на право здійснення даного виду діяльності, стан матеріально-технічної бази, професіоналізм обслуговуючого персоналу і досвід роботи. Головний показник – якість роботи підрядних організацій (дотримання договірних зобов’язань);

санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення міських територій від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття, дезінфекція контейнерів та контейнерних майданчиків;

спеціально відведені місця або об’єкти – місця або об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, спорудження, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;

суб’єкт господарювання – підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території міста;

тверді побутові відходи (ТПВ) –будь-які речовини, матеріали і предмети , що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутись шляхом утилізації чи видалення;

тимчасові об’єкти обслуговування населення – кіоски, павільйони, кіоски громадського харчування, відкриті літні майданчики, намети, ларки, столики, лотки, торговельні автомати, стоянки автотранспорту й інші споруди поверховістю не вище двох поверхів, розміщені на термін до п’яти років;

утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів;

утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові;

утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України;

ушкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів , яке не веде до припинення росту;

ушкодження об’єкта озеленення – заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об’єкта озеленення.

Начальник управління ЖКГ                                                                                                                                                                                                                                                  Я.П.Примак

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                           М.П.Качура

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп

 

Д О Г О В І Р

про умови виконання робіт,

пов’язаних з порушенням благоустрою в м.Конотоп

”____ “__________ 200__ р.                                                                 м. Конотоп

Виконавчий комітет Конотопської міської ради в особі директора комунального підприємства “Муніципалітет” ________________________ ____________________________________________________________________діючого на підставі Статуту і чинного законодавства та рішень Конотопського виконкому з однієї сторони та суб’єкт підприємницької діяльності в особі ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ з іншої сторони (в подальшому – Замовник) на підставі Законів України та інших нормативно-правових актів, а також на підставі “Положення про порядок надання дозволів на виконання робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою в м. Конотоп” уклали цей договір про наступне:

 

І. Предмет договору

 

Умови надання дозволу на виконання робіт (далі Дозвіл), пов’язаних з порушенням благоустрою в м. Конотоп, а саме: будівництві, ремонті будівель, доріг, прокладці та ремонті підземних комунікацій всіх видів, при забиванні палів і шпунтів, бурінні шпар, встановленні тимчасових огороджень, рекламоносіїв, кіосків та павільйонів, встановленні будівельних лісів і захисних огороджень під час ремонту фасадів будівель, складуванні будівельних матеріалів, тари, ґрунту та залізобетонних конструкцій, будівельного сміття, знесення зелених насаджень та проведенні інших робіт.

 

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Обов’язки та права КП “Муніципалітет”:

2.1.1. КП “Муніципалітет” надає Замовнику консультації, довідки, Дозвіл на виконання робіт передбачених умовами договору, при цьому Дозвіл і заявка Замовника є невідємною складовою цього договору.

2.1.2. Контролює термін і умови виконання робіт. Перша перевірка проводиться 1-го робочого дня з дня видачі Дозволу.

2.1.3. Припиняє дію Дозволу в разі порушення Положення, умов цього договору та невиконання особливих умов організацій, які погоджували Дозвіл (ордер).

2.1.4. В разі виявлення порушень умов виконання робіт та особливих умов організацій, які погоджували Дозвіл, представник КП “Муніципалітет” в присутності представника Замовника або Виконавця робіт складає акт про виявлення порушень цього договору та надає припис на припинення робіт до усунення виявлених недоліків.

В разі відмови від підпису акту та припису представником Замовника або Виконавця робіт представник КП “Муніципалітет” робить відповідну відмітку в акті і запрошує (за згодою) свідків або депутата міської ради відповідної дільниці для сумісної перевірки об’єкту робіт про що робиться відмітка в акті. Факт порушень, вказаних в акті підтверджується підписами депутата та свідків.

2.1.5. Після закінчення робіт представник КП “Муніципалітет” приймає повноту і якість виконаних робіт по відновленню порушених елементів і конструкцій благоустрою міста про що робить відмітку в Дозволі, який залишається в КП “Муніципалітет”.

2.1.6. Якщо представник КП “Муніципалітет” не приймає об’єкт в експлуатацію, то складає відповідний акт, а Замовник продовжує термін дії Дозволу в установленому порядку до повного усунення виявлених недоліків.

2.2. Обов’язки та права Замовника.

2.2.1. Замовник виконує всі вимоги цього договору та Положення.

2.2.2. Подає в КП “Муніципалітет” заявку встановленого зразка для узгодження в ДАІ та іншими організаціями, власниками комунальних мереж та інших об’єктів. В заявці вказуються схема виконання робіт з точною прив’язкою до місцевості, способи під’їзду до місця виконання робіт. Якщо роботи виконуються на проїжджій частині або тротуарі, обов’язково вказуються розміри проїжджої частини, тротуару та розмір розкопки на них, тип огорожі та місце встановлення дорожніх знаків.

2.2.3. Отримує в КП “Муніципалітет” Дозвіл на виконання робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою.

2.2.4. Самостійно вибирає Виконавця робіт і складає з ним договір на проведення робіт. Виконавцем може бути тільки та організація, яка має діючий договір з міськвиконкомом.

2.2.5. Забороняється розпочинати роботи без Дозволу ( крім аварійних робіт).

2.2.6. В разі необхідності виконання аварійних робіт самостійно розпочинає роботи. У випадку виникнення аварії в робочий час, Замовник офіційно телефонограмою повідомляє КП “Муніципалітет” і в цей же день подає всі необхідні документи відповідно з п.2.2.2. і отримує Дозвіл. В разі виникнення аварії в неробочий час Замовник розпочинає роботи самостійно і отримує Дозвіл в наступний робочий день.

2.2.7. При несприятливих умовах для відновлення асфальтобетонного покриття в осінньо-зимовий період продовжувати термін дії Дозволу до 30 квітня наступного або поточного року.

2.2.8. Зобов’язаний закінчити роботи і відновити порушений благоустрій в повному обсязі в указаний в Дозволі термін.

2.2.9. У випадку виявлення факту самовільно розпочатих робіт порушник благоустрою негайно виконує вимоги КП “Муніципалітет” викладені в приписі та акті. Самовільними вважаються роботи, які розпочаті без Дозволу або виконуються після закінчення терміну його дії.

2.2.10. При виконанні робіт виконує вимоги ДБН, Закону України “Про дорожній рух” та інших правил.

2.2.11. Після виконання робіт відновлює порушений благоустрій, здає Дозвіл в КП “Муніципалітет” , але не пізніше другого дня після закінчення терміну його дії.

2.2.12. В разі заміни Виконавця робіт оформлюється новий Дозвіл.

2.2.13. Всі приписи, акти, протоколи складені представником КП “Муніципалітет” обов’язкові до виконання Замовником та Виконавцем робіт.

2.2.14. Замовник несе відповідальність за якість відновленого благоустрою, в тому числі і за якість відновленого асфальтового покриття на протязі 3-х років.

 

3. Оплата за виконання робіт

 

3.1. Замовник проводить оплату відповідно до виданих рахунків за фактичні дії пов’язані з порушення благоустрою та видачу Дозволу, а саме:

№ п/п

Виконання або невиконання робіт

Одиниця виміру

Коефіцієнт до розміру неоподатко-ваного мінімуму доходів громадян

1

2

3

4

1

Видача Дозволу на виконання аварійних робіт.

а-терміном до 3-х діб;

б.-терміном до 5 діб;

в.-терміном до 10 діб

один випадок

 

 

1

3

10

2

Продовження терміну дії Дозволу на виконання аварійних робіт:

а.-терміном до 10 діб;

б.-терміном до 20 діб;

в. – наступні продовження на кожні 10 діб;

один випадок

 

 

10

15

10

3

Видача Дозволу на виконання планових  робіт пов’язаних з порушенням благоустрою міста:

а.- терміном до 3-х діб

б.- терміном до 10 діб;

в.- терміном до 20 діб;

г.- терміном до 30 діб;

д.- терміном до 60 діб;

е.- після 2-х місяців за кожен наступний місяць (30 діб).

один випадок

 

 

 

3

10

15

20

25

3

4

Продовження терміну дії Дозволу на виконання планових робіт пов’язаних з порушенням благоустрою міста:

а. –терміном до 10 діб;

б. –терміном до 20 діб;

в. –після 20 діб за кожні наступні 10 діб

один випадок

 

 

 

10

20

10

5

Порушення асфальтобетонного покриття:

а. –проїжджої частини;

б.–тротуару

один випадок

 

 

5

3

6

Видача Дозволів на складування будівельних матеріалів, конструкцій, тари, будівельного сміття тощо:

а.-терміном до 3-х діб;

б.-терміном до 10 діб;

в.-терміном до 30 діб;

г.-після30 діб за кожен наступний місяць

один випадок

 

 

 

1

10

15

3

7

Продовження терміну дії дозволу на відновлення порушеного асфальтобетонного покриття в осінньо-зимовий період (до 30 квітня поточного року).

один випадок

 

 

5

8

Порушення умов виконання робіт

один випадок

15

9

Самовільне виконання робіт в тому числі і не відновлення порушеного благоустрою у вказаний в Дозволі термін

один випадок

 

20

 

10

Пошкодження при виконанні робіт об’єктів загально міського благоустрою: газонів, квітників, тощо

 

Один кв.м.

 

1

11

Забруднення території міста внаслідок не скосу трави вище 10см., а також наявності забур’яненості та засмічення будівельних майданчиків та закріпленої території.

один кв.м.

0,5

12

Виїзд працівника на обстеження зелених насаджень.

одна адреса

3

13

Обстеження зелених насаджень та оформлення акту:

а.-до 10 одиниць;

б.-до 20 одиниць;

в.-більше 20 одиниць.

одна адреса

 

 

3

5

7

14

Продовження терміну дії ордеру на знесення зелених насаджень

а.-до місяця;

б.-до 3-х місяців;

в.-більше 3-х місяців.

один ордер

 

 

2

3

5

 

4. Умови виконання робіт

 

4.1. Розпочинати роботи можливо тільки після отримання дозволу на їх виконання в КП “Муніципалітет”.

4.2. Місце робіт огородити типовою огорожею. На секціях типової огорожі повинна бути зазначена інформація: організація що виконує роботи та її номер телефону. Не допускати виносу бруду колесами автомобілів на проїжджу частину вулиці.

4.3. При проведенні робіт на проїжджій частині вулиць необхідно встановлювати переносні дорожні знаки відповідно схеми робіт узгодженої ДАІ та охоронне освітлення, а в місцях переходу через траншеї встановлюються пішохідні містки.

4.4. Перед початком робіт викликати на місце представників організацій на балансі яких є підземні і наземні інженерні мережі, споруди, малі архітектурні форми, дороги, огорожі та зелені насадження.

4.5. Розкопки в місцях перетину підземних комунікацій проводити тільки після встановлення ручною шурфовкою фактичного місця розташування цих комунікацій.

4.6. Будівельні матеріали та грунт розміщувати тільки в межах огородженого майданчика. Грунт який непридатний для послідуючої засипки розкопок вивозиться негайно.

4.7. Знесення зелених насаджень допускається тільки після отримання в установленому порядку Дозволу на знесення зелених насаджень.

4.8. Під час виконання робіт не допускається псування зелених насаджень.

4.9. Під час виконання робіт повинні бути забезпечені безперешкодні умови для безпечного руху транспорту і пішоходів.

4.10. До повного виконання робіт на проїжджій частині знімати дорожні знаки та огорожу забороняється.

4.11. Санітарне прибирання прилеглої території будівельного майданчика, об’єкту робіт проводити щоденно. Постійно підтримувати належний естетичний вид типових огороджень, не допускати наклеювання на них оголошень, тощо.

4.12. Поновлення порушеного благоустрою повинно бути виконано в термін вказаний в Дозволі.

4.13. Розкопку твердого покриття вулиць, доріг, під’їзних доріг, тротуарів, майданчиків проводити його порізкою фрезою. Використання інших методів розкопки асфальтобетонного покриття доріг забороняється.

4.14. Порушене асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється згідно з графіком затвердженим заступником міського голови, але не пізніше 30 квітня поточного року.

4.15. Після виконання робіт в осінньо-зимовий період Замовник зобов’язаний утримувати місце розкопки в належному стані, по мірі потреби підсипати її щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху та на центральних вулицях – тимчасово забетонувати.

 

5. Відповідальність Замовника за порушення договору

 

5.1. Після закінчення робіт Замовник несе відповідальність за якісне відновлення та експлуатаційне утримання покриття на протязі 2 років з дня закриття дозволу КП “Муніципалітет”.

5.2. Замовник згідно з чинним законодавством та укладеними договорами несе повну відповідальність перед фізичними та юридичними особами, яким нанесені будь-які види збитків в результаті виконання робіт.

 

6. Строк дії договору

 

6.1. Строк дії договору починається з моменту його підписання і дійсний на вказаний в ньому термін.

6.2. Дозвіл має силу тільки на вказаний в ньому термін та на вказані в ньому роботи.

6.3. Спори по цьому Договору розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

7. Юридичні адреси

КП “Муніципалітет”                                                                        Замовник

41600, м. Конотоп,                       _______________________
пр. Миру,8,                             _______________________ 
р/р 26001020460                                                                  _______________________

КФ АБ “Експрес-Банк”                   _______________________
МФО 337212 код 32017591                _______________________
Директор___________М.О.Кашук
М.П.                                                                                                 М.П.

 

  

Начальник управління ЖКГ                                               Я.П.Примак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп 

 

 

Методика обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок компенсації шкоди

1. Загальні положення

1.1. Методика обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та порядок компенсації шкоди (надалі – Методика) розроблена відповідно до ст. 10, п.13 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, згідно якої повноваженнями міських рад є визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.
1.2.Методика встановлює порядок обрахування розміру відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, Правил благоустрою санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп  (далі – Правил), що є адекватною затратам на ліквідацію негативних наслідків та інших збитків, завданих благоустрою міста та міській громаді та визначає порядок компенсації шкоди.

1.3. Застосування Методики є обов’язковим для інспекторів КП “Муніципалітет”, що здійснюють контроль за станом  за благоустроєм та санітарним станом міста.

2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою
2.1. Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у порушенні Правил благоустрою санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп.

3. Порядок визначення порушення законодавства

3.1. Факти порушення законодавства з питань благоустрою встановлюються інспекторами КП “Муніципалітет”.

3.2. Факти порушення оформляються протоколом про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою та актом.

3.3. Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства та вартості витрат на відновлення пошкоджених об’єктів благоустрою.
3.4. Визначення обсягу заподіяної шкоди визначається інспектором за даною Методикою.
3.5. За наявності декількох винуватців відповідальність несе кожен із них, відповідно до завданої шкоди.

4. Порядок обрахування розміру шкоди

4.1. Розмір шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста обчислюється КП “Муніципалітет”.
4.2. Відповідно до ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди.
При розробці Методики за основу розрахунків взято затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 року № 1789 такси:

4.2.1. Таксу для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників (додаток 1 до постанови);
4.2.2. Таксу для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження газонів і квітників (додаток 2 до постанови);
4.2.3. Таксу для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення, а також за самовільний проїзд чи заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях (додаток 3 до постанови).

4.2.4. При розробці Методики використано Методику визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджену Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 5 травня 1998 року.
4.2.5. При визначенні розміру штрафів за порушення Правил у сфері містобудування та архітектури застосовуються штрафні санкції, встановлені Законом України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 зі змінами та доповненнями.

4.3. Відповідно до статті 42 (п.4) Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, де зазначено, що відсутність такс, методик, розрахунків не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку наказом міського управління житлово-комунального господарства, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі, на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

4.3.1. При обрахуванні розмірів відшкодування шкоди благоустрою міста та довкіллю затверджуються калькуляції: затверджених тарифів на вивезення 1 куб.м ТПВ,  місячної вартості вивезення ТПВ на 1 мешканця, затверджених рішенням виконкому, які застосовуються при порушеннях – засмічення, організації несанкціонованих сміттєзвалищ (Додатки 1-3).
4.3.2. У разі протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою розмір відшкодування збитків, завданих об”єкту благоустрою, визначається за участю балансоутримувача на підставі затверджених калькуляцій на вартість виготовлення елементів благоустрою та калькуляцій витрат вартості обстеження місця події, визначення ступеню пошкодження, калькуляції вартості відновлення, виготовлення елементів благоустрою, відновлення типові калькуляції додаються (Додатки 4-9).

5. Відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, завданої громаді міста, об’єктам благоустрою при порушенні Правил благоустрою санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в м.Конотоп  обраховується за такою методикою:
5.1. Самовільне (без дозволу) виконання земляних робіт або підготовчих робіт, робіт по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонті
Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 50 % вартості цих робіт. Штраф накладається інспектором КП “Муніципалітет”.

5.2.Несвоєчасне закриття або продовження дозволів на проведення робіт. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.3.Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.4.Пошкодження технічного стану інженерно-технічних комуні-кацій. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та сплата за усунення (ліквідацію) допущених порушень згідно калькуляції.

5.5.Залишення без догляду об’єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту. Відповідно Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.6.Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.7.Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.8.Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження з виконавчим комітетом. Відповідно до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14.10.1994 р. № 208/94 накладається штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.9.Порушення утримання об’єктів міської інфраструктури: – несучих конструкцій будівель та споруд – окремих конструктивних елементів будинків, споруд та інженерних мереж (даху, водостічних труб, парапетів. Дверей, вікон, вітрин, цоколів, східців, поручнів, балконів, лоджій, водоприймальних пристроїв, лотків, колодязів), застосовується штраф у розмірі п”ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.10. Захаращення, засмічення та несвоєчасне прибирання території від будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів Забруднення земель рідкими речовинами, сполуками, матеріалами, внаслідок чого відбулося просочування шкідливих речовин у грунт Розмір нанесеної шкоди обраховується множенням встановленого розміру плати за вивезення 1 куб.м. великогабаритних відходів (83,67 грн.) на коефіцієнт та множиться на обсяг, якщо обсяг викинутих відходів більший, ніж 1 куб.м. Розмір визначається за формулою: Рв.шк = Рв.пл х К х Ов, де Рв.шк – розмір відшкодування шкоди Рв.пл – встановлений розмір плати за вивезення 1 куб.м відходів; К- коефіцієнт; Ов – обсяг. При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-5 (додаток 1). Розмір відшкодування шкоди обраховується згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171. Крім того правопорушником сплачується вартість обстеження місця події, яка обраховується згідно затвердженої калькуляції та вартість здійснення заходів для локалізації осередка забруднення та ліквідації його наслідків згідно калькуляції, обрахованої окремо для кожного випадку.

5.11 Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів, сміттєзбірників ТВП що вивозяться за графіком у терміни: -за температури повітря –5 0С і нижче – не рідше одного разу на три доби; -за температури повітря –5 0С + 50С – не рідше одного разу на дві доби; -за температури повітря +5 0С і вище –щоденно. Розмір відшкодування обраховується шляхом множення встановленого тарифу за вивезення 1 куб.м ТПВ для інших споживачів на коефіцієнт та множиться на обсяг, якщо обсяг невивезених відходів більший, ніж 1 куб.м. Розмір відшкодування визначається за формулою: Рв.шк = Рв.пл х К х Ов, де Рв.шк – розмір відшкодування шкоди Рв.пл – встановлений розмір плати за вивезення 1 куб.м відходів; К- коефіцієнт. Ов – обсяг. При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-5.

5.12 Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів, берегів річки Розмір відшкодування обраховується множенням встановленого розміру плати за вивезення 1 куб.м. ТПВ  на коефіцієнт. При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-5.

5.13 Забруднення (засмічення) території населеного пункту (викидання сміття, недопалків, паперу, ганчір’я, тари на вулицях) При незначному засміченні території міста (недопалками, упаковкою з морозива, цукерок) розмір нанесеної шкоди обраховується шляхом множення тарифу на вивезення 1 куб.м ТПВ, встановленого для мешканців  на коефіцієнт. При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-5.

5.14 Організація звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях, в т.ч. на дорозі, несвоєчасна ліквідація звалищ, розмір нанесеної шкоди обраховується множенням встановленого тарифу за вивезення 1 куб.м. будівельного сміття  на обсяг (куб.м.), якщо обсяг більший, ніж 1 куб.м. та на коефіцієнт. Розмір відшкодування шкоди визначається за формулою: Рв.шк = Рв.пл х К х Ов, де Рв.шк – розмір відшкодування шкоди Рв.пл – встановлений розмір плати за вивезення 1 куб.м відходів; Ов – обсяг (кількість) викинутих відходів; К- коефіцієнт. При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-5.

5.15 Спалювання листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття Застосовуються затверджені постановою КМ України від 28.12.2001 р. № 1789 такси: для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів…(Додаток 3): за розведення багаття та за випалювання рослинності (за 1 кв.м.площі).

5.16 Відсутність договору на вивіз сміття

Законом України “Про відходи” ст.15, 17 зобов’язано громадян України, підприємства вносити плату за користування послугами підприємств, які займаються збиранням, перевезенням та захороненням відходів.
Шкода за відмову від укладання договору та внесення плати за вивезення ТПВ обраховується згідно затвердженої калькуляції затрат підприємства, що займається вивезенням сміття по обслуговуванні 1 особи (або згідно нормативів на СПД)  і множиться на кількість місяців, за які не укладено договір, не сплачено плату на вивіз сміття.

5.17. Миття автотранспорту у не відведених місцях

Розмір відшкодування шкоди обраховується шляхом помноження середньої вартості миття 1 автомобіля на коефіцієнти (1-10). При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-10, в залежності від частоти повторюваності порушення. При чому, до відповідальності притягаються, як власник автомобіля, який створив факт правопорушення, маючи можливість скористатися послугами автомийок, які спеціалізуються на наданні даного виду послуг (сплачує 50 % нарахованого розміру шкоди), так і громадяни, які здійснюють миття автомобіля (сплачує 50 % нарахованого розміру шкоди)

5.18. Знищення, пошкодження покриття тротуарів, доріг, площ та їх конструктивних елементів, прибудинкових територій.

Вартість відновлення 1 кв.м. тротуару, дороги, прибудинкової території згідно затвердженої калькуляції множиться на площу, яка пошкоджена та додається вартість обстеження пошкоджених ділянок згідно затвердженої калькуляції.
5.19. Пошкодження пам’ятників, скульптур, погрудь, меморіальних дошок Береться вартість обстеження місця події, яка обраховується згідно затвердженої калькуляції, до якої додається вартість відновлення пошкоджень (виготовлення нових) пам’ятників, скульптур, погрудь, меморіальних дошок та додаються затрати на встановлення.

5.20. Знищення або пошкодження дерев, прибудинкових зелених зон, газонів, клумб, квітників, скверів,зелених розподілювачів, стоянки машин на газонах
Пошкодження, знищення малих архітектурних форм та елементів благоустрою (інформаційно-вказівних знаків, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, огорож, паркові лави, вазонів для квітів ін.) Застосовуються затверджені постановою КМ України від 28.12.2001 р. № 1789 такси: для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників; для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження газонів та квітників; для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів…, а також за самовільний проїзд та заїзд на них транспортних засобів та сумується вартість обстеження місця події, яка обраховується згідно затвердженої калькуляції та вартість відновлення

Береться вартість обстеження місця події, яка обраховується згідно затвердженої калькуляції, до якої додається вартість відновлення пошкоджень (або купівельна вартість придбання нових) малих архітектурних форм та елементів благоустрою (інформаційно-вказівних знаків, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, огорож, паркові лави, вазонів для квітів ін.) та додаються затрати на встановлення.

 

 

Начальник управління ЖКГ                                               Я.П.Примак