vibor_spisok
Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці отримані від органу ведення Реєстру іменні запрошення виборцям надсилає або доставляє в інший спосіб не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів
(до 12 травня включно).

Кожен громадянин має право ознайомитися із попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Якщо громадянин виявив неправильності у попередньому списку виборців, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися, він має право звернутися до:

дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей;

суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.

Заява щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та подається громадянином особисто.

У разі якщо громадянин за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця, в тому числі за допомогою телефону, зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

До заяви щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на виборах та належність її виборчої адреси до цієї виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я,
по батькові, дату народження), а також наявність у неї права голосу на виборах, належність її виборчої адреси до відповідної виборчої дільниці, як правило, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для виборців, які недавно набули громадянства України), копії відповідних сторінок яких додаються до заяви.

Така заява може бути подана до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
(до 19 травня включно). Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Дільнична виборча комісія розглядає заяву щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей на своєму засіданні протягом одного дня.

За результатом розгляду такої заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про її передачу до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також у той же строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, в установленому статтями 19 та 20 Закону України “Про Державний реєстр виборців” порядку.

Орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців. Також про результати розгляду заяв повідомляються особи, які їх подали.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді такого адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців, подане виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 19 травня включно), негайно направляється до відповідного органу ведення Реєстру.