СТАТУТ
територіальної громади міста Конотоп Сумської області

    Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Конотопа, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Конотопа, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Конотопа, статус органів самоорганізації населення.
    Місцеве самоврядування в місті Конотопі (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього Статуту використовується – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.