Відповідно до статті 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

Указом Президента України від 02.09.2013 №472/2013 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності» Міністерство соціальної політики України визначено як центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи.

У заяві зазначаються:

-назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації;

-її місцезнаходження;

-поштова адреса;

-номери засобів зв’язку, а також за наявності адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.

До заяви також додаються: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Статут (положення) юридичної особи має містити відомості про напрями діяльності (підпункт 2 пункту 1 статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання»), що здійснюються шляхом надання волонтерської допомоги – роботи та послуги, що безоплатно виконуються з метою підтримки малозабезпечених, безробітних багатодітних, бездомних, інших вразливих верств населення (пункт 3 статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність») тобто має бути зазначено, що громадська організація  повинна поширювати свою діяльність не тільки на членів організації, а й на членів громади.

Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п’яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі в письмовій формі.

Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів «волонтерська організація» у своєму найменуванні та діяльності.