znak1
Управління Держземагентства у Конотопському районі Сумської області доводить до відома мешканців м. Конотоп та Конотопського району, підприємств, організацій та інших суб’єктів господарювання, які є замовниками землевпорядної документації на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки будь-якої форми власності, що з 1 січня 2015 року закінчився  перехідний період для суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на виконання робіт із землеустрою.  Це визначено Законом України № 5394-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та  землеоціночних робіт”  від 2 жовтня 2012 року. Щодо перехідного періоду, прикінцевими та перехідними положеннями вище вказаного закону було встановлено, що суб’єкти господарювання, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою і мають у своєму складі інженера-землевпорядника, якого включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, також є розробниками документації із землеустрою, але ця норма діяла в термін до 1 січня 2015 року.

Починаючи з 2015 року, відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:

– юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

– фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками,  відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Сертифікованими інженерами-землевпорядниками згідно із статтею 66 Закону України “Про землеустрій” є особи, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою, мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний іспит, одержали сертифікат та зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до цього Закону.

Складання документації із землеустрою особою, яка не отримала кваліфікаційного сертифіката, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинена, забороняється. Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка буде підписана такою особою, є недійсною.