vuboru4
Державний реєстр виборців – автоматизована
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання,
обробки даних,  які містять передбачені Законом України про «Державний реєстр виборців» відомості,  та користування  ними,  створена  для  забезпечення державного обліку громадян України,  які мають право голосу відповідно до статті  70 Конституції України.
База даних постійно оновлюється, щомісячно відповідальні за поновлення служби надають відомості про виборців до відповідного органу Реєстру.
Відповідно до чинного законодавства інформація про виборця, якому виповнилось 18-років, вноситься до бази даних до кінця місяця, в якому виборець досяг відповідного віку.
У різі зміни виборцем прізвища, (інших персональних даних), зареєстрованого місця проживання, призову його на строкову військову службу або прибуття до установи виконання покарань відповідні структури надають про ці факти інформацію, яка вносяться до кінця наступного місяця після настання відповідних подій. У разі винесення рішення суду про визнання особу недієздатною або про скасування відповідного рішення теж стає відомо органу ведення реєстру.  У разі, якщо людина внаслідок хвороби втратила можливість пересуватись самостійно і потребує голосування на дому, відповідні заклади теж надають інформацію, яка вноситься до бази даних. Можна з впевненістю сказати, що за умови надання всіма відповідальними за поновлення бази даних Реєстру повної та достовірної інформації списки виборців були б ідеальними.
Проте, оскільки не всі структури, що ведуть облік певних категорій виборців мають централізовані бази даних, деякі відомості потребують додаткового уточнення.
Для цього вживаються додаткові заходи: відділ ведення Державного реєстру виборців готує запити і направляє їх до відповідальних служб. Крім того, періодично вибірково відбуваються звірки інформації про виборців з головами квартальних комітетів та паспортистами, виявлені розбіжності у вигляді запитів теж перевіряються у відповідних суб’єктів подання відомостей.
Порівняно новим і дуже корисним у роботі по виявленню неточностей стало функціонування електронного додатку «Особистий кабінет виборця» через інформаційну мережу Інтернет.
У разі, якщо при запиті виборця система не виявила повного співпадання з зазначеними персональними даними, відповідний відділ отримує завдання не перевірку зазначених відомостей і, у разі підтвердження неточностей, виправляє помилку. Це зручний для громадян сучасний метод уточнення відомостей Державного реєстру виборців.
Проте найпростішим і найпрозорішим залишається безпосереднє звернення виборця до відділу ведення Державного реєстру виборців з письмовою заявою: про включення до Реєстру або про внесення змін у персональні дані. Найбільша кількість таких звернень надходить під час передвиборчих кампаній. Коли відділи ведення Державного реєстру виготовляють іменні запрошення, а відповідні дільничні виборчі комісії доставляють ці запрошення виборцю. При безпосередньому зверненні зрозуміло, яка неточність має місце бути і підставою для виправлення цієї неточності є документ, що посвідчує особу (паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України).

vuboru4