sesia si4en2
Звіт постійної комісії

з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації

За 2014 календарний рік проведено 14 планових засідань депутатської комісії, розглянуто 38 питань компетентності комісії, здійснено 8 виїзних засідань до навчальних, позашкільних закладів, закладів культури і спорту, проаналізовано 12 програм, які належали до прямої компетентності комісії. Крім цього були вивчені і розглянуті інші важливі питання, що відносяться до сфери діяльності комісії, наприклад:

-питання реконструкції і добудови будівель ДЮСШ;

-питання організації роботи редакції газети Конотопський край;

-ремонтних робіт і прийомки навчально-виховних закладів;

-оздоровлення дітей і молоді в трудових загонах і таборах;

-соціального захисту дітей і молоді в тому числі переселенців із зони АТО;

-формування бюджету на 2014 та 2015 роки.

Активні члени комісії у роботі громадської ради, допомозі у благодійних акціях, волонтерській діяльності, тощо.

Отримано 47 звернень виборців із різних питань, позитивно вирішено 39 звернень. Проведено звітне засідання 19 січня 2015 року. План роботи на 2014 рік виконано повністю, і принагідно хочу подякувати усім іншим 3 членам комісії, у яких знайшлися сили поєднати посадові обов’язки із роботою депутатської комісії.

Основні завдання, що вбачає комісія на 2015 рік:

-збереження мережі навчально-виховних і культурних закладів міста;

-розвиток матеріально-технічної бази освіти, культури і спорту в тому числі спорту високих досягнень;

-формування у місті освітньо-культурно привабливого середовища для усіх категорій населення.

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань

освіти, культури, духовності, сім’ї

та молоді, фізичної культури та спорту,

засобів масової інформації                                                           В.В.Бібик

 

 

Звіт постійної комісії

з питань соціального захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства

Відповідно до статей 26 та 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія створена рішенням міської ради «Про постійні комісії Конотопської міської ради шостого скликання» від 8 грудня 2010 року (2 сесія) у складі:

1.Гапоненко Ольга Олександрівна, голова комісії.

2.Толордава Леван Гівієвич, заступник голови комісії.

3.Карпенко Ірина Михайлівна, секретар комісії.

Члени комісії:

4.Огрохін Іван Миколайович.

5.Яровий Андрій Михайлович.

Відповідно до Положення про постійні комісії Конотопської міської ради 6 скликання постійна комісія з питань соціального захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства:

1.Спільно з відповідними установами та органами вивчала і розробляла пропозиції щодо соціальної захищеності різних груп населення.

2.Вивчала та вносила пропозиції стосовно поліпшення соціального захисту населення.

3.Вивчала питання щодо розвитку мережі закладів охорони здоров’я.

4.Вивчала проблеми материнства і дитинства та розробляла пропозиції по їх попередженню та ліквідації.

5.Розробляла рекомендації щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров’я та оздоровчих закладів, медичного обслуговування населення.

6.Брала участь у проведенні інформаційних заходів з питань підготовки до подружнього життя, планування сім’ї, безпечного материнства, відповідального батьківства, виховання дітей.

7.Розглядала інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в компетенції комісії.

В 2014 році постійною комісією проведено 13 засідань на яких розглянуто 264 питання, оформлені відповідні протоколи засідань.

Так на засіданнях були розглянуті наступні профільні питання – щомісячно рішення про надання матеріальної допомоги, затверджено рішення про Порядок проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та виплату грошової компенсації за поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, затверджено Положення центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Конотопської міської ради Сумської області, затверджено Програму інформаційних заходів щодо боротьби з негативним явищем – виплатою заробітної плати в “конвертах”, внесені необхідні зміни до міської програми соціального захисту населення на 2013-2016 роки, затверджено рішення про прийняття коштів на утримання закладів охорони здоров’я, про міську цільову програму щодо реалізації державної політики у сфері наркотиків на 2014-2016 роки у галузі охорони здоров’я, про затвердження Програми надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу на 2014-2016 роки та внесені необхідні до неї зміни.

Крім того, комісія активно працювала по розгляду питань реформування медичної галузі та надання медичної допомоги мешканцям, по залученню депутатів міської ради до цієї роботи. На сесіях та загальних зборах депутатів комісією порушувались питання надання допомоги людям, які гостро потребували підтримки для проведення необхідного лікування.

Питання охорони здоров’я та соціального захисту населення міста, контроль за виконанням відповідних міських програм та заходів були і залишаються пріоритетними напрямками роботи нашої комісії.

Маю надію та впевненість, що не зважаючи на всі проблеми, які є в місті та державі, 2015 рік буде роком підвищення стандартів в охороні здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова постійної комісії з питань

соціального захисту населення, праці,

охорони здоров’я, материнства і дитинства                      О.О.Гапоненко

 

  

Звіт постійної комісії

з питань архітектури, містобудування, земельних відносин

Відповідно до ст.26, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія з питань архітектури, містобудування, земельних відносин створена рішенням міської ради «Про постійні комісії Конотопської міської ради шостого скликання» від 8 грудня 2010 року (2 сесія) у складі:

Концедал Сергій Володимирович

Демидко Віталій Олегович

Дубовик Любов Іванівна

Позовний Олександр Миколайович

Яременко Олег Володимирович

Лисенко Любов Йосипівна

Свою роботу постійна комісія здійснювала у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту міської ради, Положення про постійні комісії міської ради, планів роботи міської ради та постійної комісії.

Засідання постійної комісії проводились відповідно до плану роботи постійної комісії та в міру необхідності.

Основні завдання комісії з питань архітектури, містобудування, земельних відносин:

1.Вивчає стан та перспективи розвитку архітектури, міського житлового та соціально-побутового будівництва.

2.Розробляє рекомендації щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва та доцільності будівництва нових об’єктів.

3.Вивчає питання розвитку та регулювання земельних відносин на території міської ради.

4.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в компетенції комісії.

В 2014 році постійною комісією проведено 15 засідань, оформлені відповідні протоколи засідань, розглянуто на засіданнях комісії 284 питання.

На жаль, в 2014 році була відсутня допомога з боку прокуратури та податкової служби в питанні окремих суб’єктів господарювання, таких, наприклад, як ТОВ «Айсберг» та багато інших, які ухиляються від укладання договорів оренди земельних ділянок та відповідно сплати належних платежів до бюджету міста.

Сподіваюсь, що нове керівництво правоохоронних та фіскальних органів в цьому році почне вирішувати цю проблему в правовому полі.

 

Голова постійної комісії з питань

архітектури, містобудування, земельних відносин                     С.В.Концедал