МІНІСТЕРСТВО   ОБОРОНИ   УКРАЇНИ

 Н А К А З

ВІЙСЬКОВОГО   КОМІСАРА   КОНОТОПСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО   МІСЬКОГО   ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

30.06.2015 р.                               м. Конотоп                           № 96

.

Про призов військовозобов’язаних 
на військову службу під час мобілізації,
в особливий період
На виконання Указу Президента України від 14 січня 2015 року  № 15/2015 “Про часткову мобілізацію”, наказу Сумського обласного військового комісара від 26.06.2015 № 170, 
відповідно до Законів України “Про військовий обов'язок і військову службу”, “
Мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
НАКАЗУЮ:
1. У період з 26 червня по 17 серпня 2015 року протягом 53 діб провести на території міста 
Конотоп та Конотопського району в обсягах, визначених мобілізаційним планом,
призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, в особливий період.
2. Призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період підлягають 
військовозобов’язані громадяни України, віком від 20 до 60 років, які не мають права звільнення
від призову на військову службу під час мобілізації у випадках, передбачених статтею 23 Закону України
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
В першу чергу призиваються військовозобов’язані, які виявили бажання в добровільному порядку 
бути призваними на військову службу під час мобілізації,
в особливий період та безробітні.
3. Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку в Конотопському об’єднаному міському 
військовому комісаріаті та підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період,
зобов’язані прибути за викликом до військового комісаріату у час і терміни, що визначені в повістках,
мобілізаційних розпорядженнях та розпорядженнях військових комісаріатів,
за адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 41.
Військовозобов’язані, які не отримали повісток щодо їх виклику до військового комісаріату, 
зобов’язані прибути до Конотопського об’єднаного міського військового комісаріату 06 липня 2015 року
та мати при собі військовий квиток, обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження та документи,
які посвідчують особу.
4. Військовозобов’язані, які перебувають на військовому обліку в інших районних (міських) 
військових комісаріатах та тимчасово перебувають на території району (міста) у зв’язку з роботою
або іншими обставинами, зобов’язані прибути до військових комісаріатів за місцем перебування
на військовому обліку.
5. Зміна місця проживання військовозобов’язаних без дозволу Конотопського об’єднаного 
міського військового комісаріату забороняється.

                            

6. Органам державної влади, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, 
підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам усіх форм власності
незалежно від їх підпорядкування, житлово-експлуатаційним організаціям та домовласникам
організувати і забезпечити в установленому порядку:
відклик військовозобов’язаних з відряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття 
за викликом до військового комісаріату;

вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчення про відстрочку від призову

на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

здавання до військового комісаріату відомостей про вручення заброньованим військовозобов’язаним

посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період 
та посвідчень, які не вручені;

своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації,

в особливий період до військового комісаріату для їх перевезення та прибуття на збірні пункти 
та у військові частини;

контроль за виконанням правил військового обліку військовозобов’язаними та проходженням ними медичного огляду;

роботу системи оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів;

охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору і поставки

мобілізаційних ресурсів до збірних пунктів та військових частин;

дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту військовослужбовців

і членів їх сімей щодо осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації, в особливий період;

розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

постійне інформування населення про хід призову громадян на військову службу під час мобілізації,

в особливий період;

залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні

призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

7. Громадяни, які ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації, 
в особливий період і не з’являються за викликом до військового комісаріату,
несуть відповідальність згідно із законодавством.

8. Керівники підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування
та форм власності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку
та мобілізацію несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

10. Наказ оголосити в засобах масової інформації та довести до органів державної влади,
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів згідно з розрахунком розсилки.

 

Військовий комісар

Конотопського об’єднаного міського

військового комісаріату майор                                Р.О. РАДІОНЕНКО