Запрошуємо бажаючих узяти участь в конкурсі ескізів, наліпок та плакатів у рамках реалізації проекту «Власний погляд на патріотизм», що реалізується громадською організацією «Молодіжний актив Конотопщини» у партнерстві та за фінансової підтримки  управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації.

Конкурс проводиться з метою утвердження патріотизму, активізації юнаків до призовної кампанії, популяризації волонтерського руху  у мешканців міст Конотопа, Глухова, Шостки через створення соціальних макетів  плакатів та наліпок.

Учасниками конкурсу можуть бути представники учнівської, студентської та трудової молоді віком 14-35 років,  також можуть бути творчі групи молоді, кількість осіб яких не обмежується.

З ескізів переможців буде  виготовлено поліграфічну продукцію в рамках проекту «Власний погляд на патріотизм» із зазначенням даних про автора.

Роботи надаються до відділу Конотопської міської у справах молоді та спорту  до кінця липня 2015 року за адресою: м. Конотоп, пр. Миру №8, каб №410, конт. тел. 05447 6 61 32 або 096 174 93 24  та в електронному вигляді на email- molod5919@ukr.net або molodaktivkonotop@yandex.ru.

Положення про конкурс ескізів наліпок та плакатів додається.

За більш детальною інформацією звертайтесь до:
0961749324 – Ольга  Качура (начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту, м. Конотоп), 0678695225 – Ярослав Решетняк (керівник проекту).

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу ескізів – наліпок та плакатів в рамках реалізації проекту «Власний погляд на патріотизм»

 І. Загальні положення

Обласний Конкурс соціальної реклами «Власний погляд на патріотизм» (надалі – Конкурс) проводиться протягом травня-липня в рамках реалізації проекту «Власний погляд на патріотизм».

Конкурс проводиться з метою утвердженню патріотизму, активізація юнаків до призовної кампанії, популяризація волонтерського руху, через створення соціальних макетів.

Конкурс спрямований на популяризацію утвердження патріотизму, активізацію юнаків до призовної кампанії, популяризація волонтерського руху  у мешканців міст Конотоп, Глухів, Шостка.

Головною умовою виготовлення соціальної реклами є тематика, що відповідає меті конкурсу.

Під соціальною рекламою організатори розуміють рекламу яка відповідає меті конкурсу та створена у формі визначеній даним положенням, та яка спрямована на досягнення цілей визначених метою проекту.

 II.      Завдання конкурсу

Активізація волонтерського руху, пропаганда призивної компанії серед юнаків, підвищення рівня патріотизму міст Конотоп, Глухів, Шостка.

 III.    Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу є представники учнівської, студентської та
трудової молоді віком 14-35 років.

Учасниками Конкурсу також можуть бути творчі групи молоді,
кількість осіб яких не обмежується.

 IV. Організатори та партнери:

Організаторами Конкурсу є:

Громадська організація «МОЛОДІЖНИЙ АКТИВ КОНОТОПЩИНИ».

Конкурс проводиться у партнерстві з Управлінням молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації та відділом Конотопської міської ради у справах молоді та спорту.

Організатори Конкурсу  оголошують конкурс в найбільш популярних соціальних мережах міст учасників проекту, в рамках конкурсу громадськість шляхом голосування в соціальних мережах обере 1 варіант за  кожною категорію (наліпка, плакат) по кожному з міст-учасників окремо (Конотоп, Глухів, Шостка), також організатори формують склад журі Конкурсу, яке здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс та своїм рішенням визначає переможців опираючись на результати інтернет голосування.

Організатори Конкурсу мають право використовувати конкурсні   роботи під час підготовки та видання інформаційних матеріалів та в інших некомерційних цілях зі збереженням права інтелектуальної власності автора, а саме: розміщення конкурсної роботи на безоплатній основі в некомерційних цілях в мережі Інтернет, використання її на зовнішніх рекламних носіях, для трансляції у засобах масової інформації.

За детальною інформацією про Конкурс звертатися до відділу міської ради у справах молоді та спорту  начальник Ольга Олегівна Качура (м. Конотоп, пр. Миру №8, каб№410, конт. Тел. 05447 6 61 32 або 096 174 93 24, email- molod5919@ukr.net)  або до керівника проекту Ярослава Решетняка (сел. Заводське, б. 11, кв. 6, Конотопський район, Сумська область, конт. тел. 0678695225, email –

 

V. Умови проведення Конкурсу та критерії оцінювання:

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

– наліпка:

а) популяризація волонтерського руху,

б) пропаганда призивної компанії серед юнаків,

в) підвищення рівня патріотизму серед населення;

– плакат:

а) популяризація волонтерського руху,

б) пропаганда призивної компанії серед юнаків,

в) підвищення рівня патріотизму серед населення.

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру (макет) що відповідає меті та завданням Конкурсу.

Надсилаючи рекламу на Конкурс, учасник повинен зважати на дотримання у роботі необхідних умов ефективної реклами:

 • зміст і сюжет, не повинні суперечити законодавству України;
 • текст реклами має бути коротким, лаконічним та оригінальним;
 • наявність у рекламі емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;
 • відсутність у рекламі відомостей, які суперечать дійсності (недостовірні відомості).

Матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу, вказаній у розділі ІІ  цього Положення.

У роботах, надісланих для участі у Конкурсі, не повинно бути:

 • імен авторів, адрес і телефонів, інформації про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів, назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах згадок про політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та антиконституційний зміст;
 • зображень: інтимних сцен, усіх видів свастики, насилля, дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин; інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи окремої національної групи людей.
 • роботи не повинні містити об’єкти права інтелектуальної власності, що не належать Учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх осіб.

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи частково). У разі невиконання цієї умови робота відсторонюється від участі в Конкурсі.

Надіслані на Конкурс роботи повинні відповідати законодавству України.

Технічні вимоги до робіт:

Соціальний макет надається у друкованому вигляді довільного формату або в електронному вигляді у форматі фото шоп, корал, ілюстратор на CD-диску.

Рекламний матеріал, його зміст, сюжет, дія сценічних осіб і персонажів не повинні суперечити Закону України від 03.07.1996 р. № 70/96 «Про рекламу».

Роботи надсилаються до м. Конотоп, пр. Миру №8, каб№410, конт. тел. 05447 6 61 32 або 096 174 93 24, email- molod5919@ukr.net або molodaktivkonotop@yandex.ru.

Конкурсний рекламний матеріал надсилається разом з інформацією про виконавця: П.І.Б., місце роботи чи навчання, контактні телефони. Зразок заявки на участь у Конкурсі наведений у додатку 1.

Подання Заявки на участь у Конкурсі відповідно до цього Положення означає повну згоду конкурсанта з умовами участі, порядком організації та проведення Конкурсу.

Визначення переможців буде проводитися шляхом голосування на інтернет-ресурсах протягом серпня-вересня та протоколу засідання журі конкурсу.

Критерії оцінювання за якими роботи будуть відбиратися для інтернт голосування:

 • дотримання технічних характеристик;
 • відповідність відеоматеріалів меті і завданням Конкурсу;
 • соціальна значущість актуальність проблеми, зазначеної автором;
 • оригінальність ідеї.

Роботи, що не відповідають вимогам, до розгляду не беруться.

 VI. Термін проведення Конкурсу та підсумки

Роботи надаються до кінця липня.

Інтернет голосування триватиме з 31 липня до 30 вересня.

Підсумки проведення конкурсу будуть підведені до30 жовтня.

У кожній номінації визначається один переможець для кожного міста учасника.

 VІI. Нагородження

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Громадської організації «МОЛОДІЖНИЙ АКТИВ КОНОТОПЩИНИ».

Роботи переможців будуть використані для виготовлення поліграфічної продукції в рамках проекту «Власний погляд на патріотизм» з зазначенням даних про автора та розповсюджені в містах учасниках проекту.

Роботи переможців будуть оприлюднені у місцевих ЗМІ.

Роботи переможців будуть розміщені на офіційних сайтах організаторів та партнерів Конкурсу.

 VІІI. Заключні положення

 Організатори залишають за собою право:

– використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях без виплати грошової винагороди автору (авторському колективу), проте з обов’язковим зазначенням імені автора (співавторів);

– проводити на території Сумської області соціальні рекламні кампанії на базі конкурсних робіт;

– поширювати соціальну рекламну продукцію з використанням матеріалів Конкурсу;

– розповсюджувати репродукції конкурсних робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, а також у навчальних, методичних та інформаційних виданнях, для трансляції по телебаченню, радіо, розміщення в друкованих засобах масової інформації, на зовнішніх рекламних носіях та в мережі Інтернет.