Враховуючи аполітичність громадської ради на підставі нормативно-правових документів, під час виборчої компанії  висловлюватись від імені Громадської ради доручити лише голові Громадської ради, або за дорученням голови його заступникам  на підставі рішень засідань Громадської ради.