reyestri_viborcivПідставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:

рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;

повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

Зміни до уточненого списку можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування. У день голосування зміни до такого списку не вносяться.

Виборця може бути включено до уточненого списку виключно на підставі рішення суду.

При включенні виборця до уточненого списку відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому в графі “Примітки” зазначаються дата і номер рішення суду.

Особу може бути виключено з уточненого списку на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

При внесенні змін до уточненого списку дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців.

Орган ведення Реєстру, що отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до 18 години останньої суботи перед днем голосування).

Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування.

Дільнична виборча комісія передає відповідному органу ведення Реєстру відомості про виборців, стосовно яких в уточненому списку виправлено неточності та технічні описки.

Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того самого будинку та пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.

Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.