Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення підлягаючих контингентів медикаментами APTEKAпо пільговим та безкоштовним рецептам, в тому числі врегулювання механізму безоплатного забезпечення препаратами інсуліну осіб, хворих на цукровий та нецукровий діабет в м.Конотопі протягом 2016 року, розпорядженням міського голови затверджені критерії для відбору суб’єктів господарювання щодо можливості здійснення в м.Конотопі відпуску медикаментів за пільговими та безкоштовними рецептами, в тому числі препаратів інсуліну протягом 2016 року. Просимо ознайомитись та надати необхідну документацію у встановлений термін.

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

суб’єктів господарювання, щодо їх можливості здійснювати на території           м. Конотоп відпуск препаратів інсуліну по пільговим та безкоштовним рецептам відповідно до вимог Положення про реєстр пацієнтів що потребують інсулінотерапії

Претендентам (на право бути користувачаем Реєстру ІІІ рівня) необхідно надати документи (належним чином завірені копії), що підтверджують:

1.Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення діяльності з реалізації лікарських засобів.

2.Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення діяльності з реалізації наркотичних засобів (у разі відсутності зазначити про відсутність).

3.Забезпечення постійної наявності медикаментів відповідно до наданого переліку медикаментів (додаток 2.1. «Перелік препаратів інсуліну»).

4.Надати ціни які діють в аптечному закладі на медикаменти згідно Переліку на дату надання документів (у разі необхідності надати підтвердження ціни препарату).

5.Наявність договорів з постачальником.

6.Забезпечення вимог “холодового ланцюга” при отриманні, зберіганні, транспортуванні та відпуску медикаментів, які цього потребують.

6.1.Наявність приміщень з холодильними камерами чи холодильниками, які дають можливість зберігання в тому числі середньомісячного обсягу постачання по пільговим рецептам.

6.2. Наявність спеціалізованого автотранспорту.

7.Наявність кваліфікованого персоналу для приймання, обліку, контролю якості та відпуску медикаментів.

8.Наявність технічного забезпечення для роботи в єдиній централізованій базі даних, яка містить інформацію про користувачів та пацієнтів, а також про виписку рецептів та видачу препаратів інсуліну за рецептами:

8.1.Наявність комп’ютерної техніки;

8.2.Наявність засобів інтернет зв’язку в тому числі для роботи в режимі віддаленого доступу із застосуванням засобів ідентифікації користувача наданих йому Адміністратором Реєстру.

8.3.Технічне забезпечення повинно надавати можливість користувачу аптечного закладу ідентифікувати рецепт у Реєстрі та внести у Реєстр відмітку про відпуск препарату інсуліну.

9.Адреси пунктів відпуску препаратів, що відповідають вищезазначеним вимогам (пп1-8), наявність розгалуженої мережі та наближеність до лікувальних закладів.

10.Згода з основними умовами договору (додаток 2.2) на фірмовому бланку учасника.

11.Для визначення фінансової спроможності безперервного забезпечення наявності необхідних медикаментів претендента, надаються копії документів фінансової звітності за 9 м-ців 2015 року та 2014 рік:

баланс (форма №1 або №1м);

звіт про фінансові результати (форма №2 або №2м);

звіт про рух грошових коштів (форма №3).

11.1. Критерії оцінки фінансової спроможності:

беззбиткова діяльність;

обсяги залишків запасів в порівнянні до місячної потреби для забезпечення;

залишки грошових коштів для можливості оплати місячної потреби.

12.Відповідність кожному пункту критеріїв підтверджується належним чином завіреними копіями відповідних документів.

13.При розгляді документів Замовник має право отримати інші документи, крім тих, що були подані претендентами та підтверджують достовірність раніше наданих даних.

При наданні не достовірної або не підтвердженої документально інформації суб’єкти господарювання не будуть включені до переліку, які будуть здійснювати на території м.Конотоп відпуск медикаментів (та наркотичних засобів, психотропних речовин) по пільговим та безкоштовним рецептам.

Документацію для проведення оцінки необхідно надати у термін до 15.12.2015 за адресою: пр.Миру,8 к.№203.

Перелік місячної потреби препаратів інсуліну

Найменування препарату

Одиниці виміру

Місячна потреба

(фл., уп.)

Ціна

Хумодар Р 100Р

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, по 10 мл у фл.№1

 

 

Хумодар Б 100Р

Суспензія для ін’єкції  100МО/мл, по 10 мл у фл.№1

 

Хумодар Р 100Р

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Хумодар Б 100Р

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Фармасулін Н

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, по 5 мл у фл.№1

 

Фармасулін Н NP

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, по 5 мл у фл.№1

 

Фармасулін Н 30/70

Суспензія для ін’єкції  100МО/мл, по 5 мл у фл.№1

 

Фармасулін Н

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Фармасулін Н NP

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

 

Фармасулін Н 30/70

Суспензія для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Актрапід НМ пенф.

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Протафан НМ пенф.

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Мікстард 30 НМ  пенф.

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Новарапід Флекспен

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №1 в багатодозовій, одноразовій шприц – ручці  №5

 

Новомікс 30 Флекспен

Суспензія для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №1 в багатодозовій, одноразовій шприц – ручці  №5

 

Левемір Флекспен

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №1 в багатодозовій, одноразовій шприц – ручці  №5

 

 

Хумулін Р

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл у шприц – ручці  №5

 

Хумулін NPH

Суспензія для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  у шприц – ручці  №5

 

Хумалог

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Хумалог Мікс 25

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Лантус Солостар

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл в монтованому в одноразову шприц – ручку  Солостар №5

 

Епайдра

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл в монтованому в одноразову шприц – ручку  Солостар №5

 

Інсулман Рапід

Розчин для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Інсулман Базал

Суспензія  для ін’єкції  100МО/мл, картридж 3 мл  №5

 

Уропрес

Спрій назальний 0,1мг/мл флакон    5 мл №1

 

Разом

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

суб’єктів господарювання, щодо їх можливості здійснювати на території          м.Конотопа відпуск медикаментів (втому числі наркотичних засобів, психотропних речовин) по пільговим та безкоштовним рецептам

Претендентам необхідно надати документи (належним чином завірені копії), що підтверджують:

1.Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення діяльності з реалізації лікарських засобів.

2.Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення діяльності з реалізації наркотичних засобів (у разі відсутності зазначити про відсутність).

3.Забезпечення постійної наявності медикаментів відповідно до наданого Мінімального переліку медикаментів (в тому числі наркотичних препаратів, психотропних речовин) для відпуску по пільговим та безкоштовним рецептам (далі – Перелік), (додаток 3.1).

4.Надати ціни які діють в аптечному закладі на медикаменти згідно Переліку на дату надання документів (у разі необхідності надати підтвердження ціни препарату).

5.Наявність договорів з постачальником.

6.Забезпечення вимог “холодового ланцюга” при отриманні, зберіганні, транспортуванні та відпуску медикаментів, які цього потребують.

6.1.Наявність приміщень з холодильними камерами чи холодильниками, які дають можливість зберігання в тому числі середньомісячного обсягу постачання по пільгових рецептах.

7.Наявність кваліфікованого персоналу для приймання, обліку, контролю якості та відпуску медикаментів.

8.Наявність технічного забезпечення для ведення єдиного електронного реєстру відпущених лікарських засобів для пільгових категорій населення.

8.1.Наявність програмного забезпечення;

8.2.Наявність комп’ютерної техніки;

8.3.Наявність засобів інтернет зв’язку.

9.Адреси пунктів відпуску препаратів, що відповідають вище зазначеним вимогам (пп1-5), наявність розгалуженої мережі та наближеність до лікувальних закладів.

10.Згода з основними умовами договору (додаток 3.2) на фірмовому бланку учасника.

11.Для визначення фінансової спроможності безперервного забезпечення наявності необхідних медикаментів претендента, надаються копії документів фінансової звітності для за 9 м-ців 2015 року та 2014 рік:

баланс (форма №1 або №1м);

звіт про фінансові результати (форма №2 або №2м);

звіт про рух грошових коштів (форма №3).

11.1. Критерії оцінки фінансової спроможності:

беззбиткова діяльність;

обсяги залишків запасів в порівнянні до місячної потреби для забезпечення;

залишки грошових коштів для можливості оплати місячної потреби.

12.Відповідність кожному пункту критеріїв підтверджується належним чином завіреними копіями відповідних документів.

13.При розгляді документів Замовник має право отримати інші документи, крім тих, що були подані претендентами та підтверджують достовірність раніше наданих даних.

При наданні не достовірної або не підтвердженої документально інформації суб’єкти господарювання не будуть включені до переліку, які будуть здійснювати на території м.Конотоп відпуск медикаментів (та наркотичних засобів, психотропних речовин) по пільговим та безкоштовним рецептам.

Документацію для проведення оцінки необхідно надати у термін до 15.12.2015 за адресою: пр.Миру,8 к.№203.

 

Мінімальний перелік медикаментів

(в тому числі наркотичних препаратів, психотропних речовин)

для відпуску по пільговим та безкоштовним рецептам

Назва медикаментів

Ціна

Дуглімакс 2/500 № 60

 

Аденорм № 30

 

Азалептол табл. 0,1 № 50

 

Аміназин 0,005 № 60

 

АТФ – лонг 0,02 № 60

 

Беродуал

 

Бетак 20 мг № 30

 

Бісопролол 5 мг № 30

 

Біциллін – 5 № 4

 

Вальпроком 500 № 30

 

Варфарін 2,5 № 50

 

Вестинорм 24 мг № 60

 

Дуарал № 40

 

Диклоберл петард 0,1 № 20

 

Діаглізід МР 30 мг № 60

 

Діапірід 4 мг № 60

 

Діаформін 850 № 60

 

Діокор 160 № 30

 

Еналозид 10/12,5 № 40

 

Кеппра табл. 5000 мг № 60

 

Креон 10000 № 20 № 38

 

Ламиктал табл.раств. 50 мг № 28

 

Ламотрин 0,1 № 60

 

Ламотрин табл. 50 мг № 10

 

Левицитам табл. 250 мг № 30

 

Левицитам табл. 500 мг № 60

 

Ливостор 40 мг № 30

 

Л – тироксин 0,1 № 50

 

Метилпреднізолон 4 мг № 30

 

Морфіну сульфат 0,01 № 50

 

Небівал 5 мг № 30

 

Оксапин табл. 300 мг № 30

 

Офтимол 0,5% 5,0 № 2

 

Пірацетам 0,4 № 50

 

Преднізолон 5 мг № 100

 

Ревмоксикам 15 мг № 30

 

Ревмоксикам 7,5 мг № 20

 

Сальбутамол

 

Симбікорт 80 мг № 60 доз

 

Сумамед

 

Тауфон 4% 10 мл № 1

 

Тіоцетам форте № 60

 

Тонорма таб. № 30

 

Трамадол 0,05 № 30

 

Тридуктан МВ 35 мг № 60

 

Тромбонет табл. 0,075 г № 30

 

Урсофальк

 

Урсохол 0,25 № 60

 

Феназепам 0,001 № 50

 

Фенобарбітал 0,1 № 50

 

Финлепсин ретард таб. 400 мг № 50

 

Фінлепсин ретард 0,4 № 100

 

Флюанксол Депо 20 мг 1 мл № 10

 

Циклодол 0,002 № 60

 

Тироксин 100 мкг табл. № 50

 

Ирбетан табл. 300 мг № 20

 

Торсид табл. 10 мг № 10

 

Толперил табл. 150 мг № 30

 

Липрил табл. 20 мг № 30

 

Ритмокор капс. 0,36 г № 48

 

Нообут ІС таб. 0,25 г № 20

 

Кливас табл. 20 мг № 30

 

Амлодипин табл. 10 мг № 30

 

Лизиноприл табл. 20 мг № 20

 

Метопролол табл. 50 мг № 30

 

Нейро – Норм капс. № 60

 

Пилокарпина г/х гл.капли 1% 10 мл (Ф)

 

Семлопин таб. 5 мг № 28

 

Циклодол 0,002 № 40

 

Глицисед таб. 0,1 № 50

 

Магникор форте табл. № 100

 

Окомистин капли гл.ушн.наз. 5 мл

 

Атерокард табл. 0,075 г № 10

 

Нормовен таб. № 50

 

Ортофен таб. 0,025 №30

 

Дарсил табл. 0.035 № 50

 

Липразид 10 табл. № 30

 

Атрогрел табл. 75 мг № 30

 

Вестибо табл. 16 мг № 30

 

Індопрес № 30 т

 

Ірбетан 300 № 30 30 т.

 

Метамакс 250 № 40 таб

 

Диклофенак гель

 

Аладін 10 мл 10, 0 № 10

 

Циннарізин № 100 таб.

 

Актовегін 2 мл № 5

 

Дексаметазон 0,4 % 1 мл №5

 

Еналапріл 10 мг № 60

 

Лізінопріл 10 мг № 30

 

Еналапріл10 мг № 40

 

Депакін хроно 300 мг № 100

 

Діфорс 160 мг № 30

 

Тріфас 10 мг № 30

 

Спиронолактон – Дарница таб. 0,025 № 3

 

Глюкофаж табл. 1000 мг № 6

 

Дуглимакс табл. 500 мг/2 мг

 

Трифтазин таб. 0.005 № 50

 

Дифенин табл. 0,117г № 10

 

Топиромакс таб. 25 мг № 3

 

Карбамазепин табл. 200 мл.

 

Тіотріазолін 2,5% – 2,0 №10

 

Всього