Конотопська міська рада оголошує конкурс на придбання житла (дві двокімнатні квартири та одна трикімнатна квартира в м. Конотопі) для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Закупівля здійснюється відповідно до постанови КМУ від 20.05.2015 № 348.

1. Місце отримання пропозицій конкурсу: м. Конотоп, пр.Миру,6, каб. 15, управління соціального захисту населення Конотопської міської ради.
2.Строк подання пропозицій конкурсу: до 28.12.2015 р. до 17 год. 00 хв.
3.Місце проведення конкурсу (розкриття пропозицій та визначення найнижчої вартості житла): м. Конотоп, пр.Миру,8, Конотопська міська рада 3 – й поверх, каб. № 303. Дата: 29.12.2015р.Час:8год.30хв.
Голова комісії: В.І. Яроцький.

Вимоги щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі .

Житло повинно бути запропоноване у прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному ринку) та на вторинному ринку.
Житло повинно бути благоустроєним та відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам та відповідним технічним вимогам щодо безпечності, чистоти тощо. Житло повинно бути придатним для проживання.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі.

 1. Копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
  2. Лист, яким учасник гарантує, що запропоноване до продажу житло не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, щодо нього відсутні судові суперечки, а також пропозиція щодо квартир (перелік із визначенням характеристики квартир,ціни,адреси).
  3. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності)обтяжень.
  4.Копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку).
  5.Копії  витягу  про  державну  реєстрацію  прав  власності  на  нерухоме  майно  або  витягу  зреєстру прав власності на нерухоме майно.
  6.Копія технічного паспорта на квартиру.
  7.Довідка про зареєстрованих у квартирі осіб.

Оформлення конкурсних пропозиції.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі  та завірена підписом фізичної особи-учасника конкурсу, у запечатаному конверті.

Учасник  відповідає  за  одержання будь-яких та всіх необхідних документів, які пропонується використовувати для закупівлі нерухомості, пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються.