164056Зміст

1.Пільги учасникам антитерористичної операції, що

передбачені в міському бюджеті……………………………………..3

1.1.Разова виплата для відшкодування витрат на

житлово-комунальні послуги…………………………………………..3

1.2.Разова виплати постраждалим під час проведення

антитерористичної операції (поранення, контузія)……………………4

1.3.Разова виплата сім’ям загиблих (померлих) або безвісті

зниклих військовослужбовців, які виконували службові

обов’язки під час АТО………………………………………………….5

1.4.Разова виплата сім’ям загиблих (померлих) при

виконанні службових обов’язків під час АТО на встановлення

пам’ятника та надгробка………………………………………………..6

1.5.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей……………7

1.6.Безкоштовний проїзд в міському транспорті загального

користування дітей до 18 років………………………………………..9

2.Пільги учасникам антитерористичної операції, що

передбачені в обласному бюджеті…………………………………..10

2.1.Одноразова матеріальна допомога постраждалим

при виконанні службового обов’язку під час АТО…………………..10

2.2. Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих

(померлих) при виконанні службового обов’язку під час АТО……..11

2.3.Допомога на поліпшення житлово-побутових умов

проживання  сім’ям загиблих при виконанні службових

обов’язків під час АТО…………………………………………………13

2.4.Забезпечення твердим паливом (дровами) сімей

учасників АТО…………………………………………………………..13

3.Встановлення статусу учасникам АТО…………………….15

4.Державні гарантії й пільги учасникам АТО……………….17

4.1.Гарантії грошового забезпечення…………………………….17

4.2.Гарантії забезпечення робочого місця ………………………17

4.3.Інші гарантії……………………………………………………17

4.4.Пільги учасникам бойових дій………………………………19

4.5.Пільги інвалідам війни……………………………………….20

4.6.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.22

4.7.Санаторно-курортне лікування………………………………24

4.8.Психологічна реабілітація……………………………………24

4.9.Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців,

які звільняються з військової служби, та осіб, звільнених з

військової служби………………………………………………………26

4.10.Забезпечення житлом……………………………………….28

4.11.Пенсійне забезпечення………………………………………30

4.12.Порядок передачі земельних ділянок державної

або комунальної власності у власність військовослужбовцям……..32

4.13.Отримання дозволу на розроблення землевпорядної

документації на земельну ділянку під індивідуальне житлове

будівництво учасникам АТО………………………………………….35

5.Список відповідальних осіб за надання

допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в м.Конотоп ……36

 

 Питання соціального захисту військовослужбовців, які виконують службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції та членів 

їх сімей є нині актуальними як на рівні законодавчих актів держави та і на рівні місцевих органів виконавчої влади.

1.Пільги учасникам антитерористичної операції, що передбачені в міському бюджеті

В місті діє Міська програма соціального захисту населення на 2013-2016 роки, яка спрямована на вирішення ряду важливих

питань зокрема на підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Даною програмою передбачено:

►►1.1.РАЗОВА ВИПЛАТА ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.

Розмір виплати – 1000,00 грн.

Хто має право на отримання компенсаційної виплати?

Військовослужбовець або члени його сім’ї (дружина, батьки, діти) в разі, якщо один із них зареєстрований на території

Конотопської міської ради.

Виплата проводиться один раз на рік до отримання військовослужбовцем посвідчення учасника бойових дій.

Які документи потрібні?

Для отримання компенсаційної виплати для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг військовослужбовцем

або уповноваженим членом його сім’ї надається заява до якої додається:

●копія документу, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (1,2 сторінки та реєстрації) члена сім’ї;

●копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами,

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) члена сім’ї;

●копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб);

●довідка, що підтверджує виконання службових обов’язків військовослужбовця під час проведення антитерористичної

операції в поточному році;

●інформація щодо способу отримання коштів (розрахунковий рахунок в банківській установі.

Компенсаційна виплата проводиться в разі, якщо один із членів сім’ї (дружина, чоловік, батьки), зареєстровані на

території Конотопської міської ради, інші випадки розглядаються на засіданні постійної комісії міської ради

з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації,

соціального захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства

 

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11, телефон (05447) 2 63 53).

►►1.2.РАЗОВА ВИПЛАТА ПОСТРАЖДАЛИМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЯ).

Розмір виплати – 5000,00 грн.

Хто має право на отримання виплати?

Військовослужбовець, який постраждав під участі в антитерористичній операції  (отримав поранення, контузію).

Які документи потрібні?

Для отримання компенсаційної виплати військовослужбовцем, постраждалим під час проведення антитерористичної операції 

подається заява, до якої додається:

●копія документу, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства;

●копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами,

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

●документ, що підтверджує поранення, контузію, каліцтво, ушкодження, тощо отримані внаслідок участі у

антитерористичній операції.

●інформація щодо способу отримання коштів (розрахунковий рахунок в банківській установі.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11, телефон (05447) 2 63 53).

►►1.3.РАЗОВА ВИПЛАТА СІМЯМ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) АБО БЕЗВІСТІ ЗНИКЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ

СЛУЖБОВІ ОБОВЯЗКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Розмір виплати – 15000,00 грн.

Хто має право на отримання виплати?

Уповноважений член сім’ї (дружина, батьки, діти) загиблого (померлого) або безвісті зниклого військовослужбовця,

який виконував службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції.

Які документи потрібні?

Для отримання виплати уповноваженим членом сім’ї загиблого (померлого) або безвісті зниклого військовослужбовця,

який виконував службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції надається заява, до якої додається:

●копія документу, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (1,2 сторінки та реєстрації)

уповноваженого члена сім’ї;

●копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) уповноваженого члена сім’ї;

●копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб);

●письмова згода довільної форми про виплату компенсації уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

●довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (за формою, затвердженою

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 №204, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за №709/8030);

●копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу) та документ, що підтверджує смерть внаслідок

участі у антитерористичній операції (для ч/с загиблого (померлого);

●довідка, що підтверджує виконання службових обов’язків військовослужбовця під час антитерористичної операції

або довідка про те, що при виконанні службових обов’язків під час проведення антитерористичної операції дана

особа рахується безвісті зниклою;

●інформація щодо способу отримання коштів (розрахунковий рахунок в банківській установі.

 

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11, телефон (05447)2 63 53).

 

►►1.4.Разова виплата сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операції на встановлення пам’ятника та надгробка.

Розмір виплати – 10000,00 грн.

Хто має право на отримання виплати?

Уповноважений член сім’ї (дружина, батьки, діти) загиблого (померлого) або безвісті зниклого військовослужбовця, який виконував службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції.

Які документи потрібні?

Заява, яка подається уповноваженим членом сім’ї загиблого (померлого) або безвісті зниклого військовослужбовця,

який виконував службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції.

Дана виплата проводиться відповідно до рішення Конотопської  міської ради.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11, телефон (05447)2 63 53).

Міською комплексною Програмою «Освіта Конотопа на 2014-2017 роки» та Порядоком організації гарячого харчування

у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей окремих категорій передбачено:

►►1.5.Забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету в навчальних закладах,

підпорядкованих відділу освіти Конотопської міської ради, дітей окремих категорій.

Хто має право право на безкоштовне харчування?

Діти сімей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України,

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького

складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,

які виконують службові обов’язки під час антитерористичної операції (під час перебування у зоні АТО), діти загиблих батьків

під час проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО та діти зниклих безвісті під час проведення

антитерористичної операції в зоні проведення АТО, діти, батьки яких знаходяться на лікуванні після отримання

поранення під час виконання службового обов’язку в зоні проведення АТО.

Які документи потрібні?

●заява на ім’я керівника навчального закладу одного з членів сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)

та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують службові обов’язки під час антитерористичної операції чи сімей про звільнення дитини від плати за харчування. У заяві заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність поданої інформації та про необхідність надання даних щодо завершення терміну перебування в зоні проведення АТО;

●клопотання від керівника навчального закладу про звільнення від сплати за харчування;

●копія свідоцтва про народження дитини;

●довідка, що підтверджує виконання службових обов’язків під час антитерористичної операції в зоні проведення

АТО (для учасника АТО) або документ, який підтверджує право на пільги (для членів сім’ї загиблого під час

проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО та членів сім’ї зниклого безвісті під час

проведення антитерористичної операції в зоні проведення АТО);

●довідка з лікарні про проходження лікування військовослужбовця, який отримав поранення під час виконання

службового обов’язку в зоні проведення АТО (для дітей, чиї батьки знаходяться на лікуванні після поранення під

час виконання службового обов’язку в зоні проведення АТО).

Діти вказаних категорій звільняються від оплати гарячого харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладах рішенням виконавчого комітету Конотопської міської ради.

Куди звертатися:

♦до керівника навчального закладу.

На виконання протоколу засідання міської комісії з питань контролю за дотриманням автомобільними

перевізниками міста вимог умов договорів по здійсненню пасажирських перевезень та виконанню

державного замовлення на перевезення пільгової категорії населення передбачено:

►►1.6.Безплатний проїзд в міському транспорті загального користування дітей віком до 18 років

з числа сімей військовослужбовців, які виконують службові обов’язки під час проведення антитерористичної операції.

Хто отримує допомогу?

Посвідчення, що дає право на безкоштовний проїзд в міському транспорті загального користування може

отримати дитина віком до 18 років з числа сімей військовослужбовця, який виконує службові обов’язки

під час проведення антитерористичної операції.

Які документи потрібні?

Для отримання посвідчення надається:

●копія свідоцтва про народження дитини;

●копія довідки про виконання батьком (матір’ю) службових обов’язків під час антитерористичної операції

(виконання обов’язків на час звернення);

●довідка навчального закладу, розташованого на території Конотопської міської ради.

Копії документів подаються з оригіналами документів.

Термін дії посвідчення продовжено до 31.05.2016

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11,

телефон (05447) 2 63 53).

 

2.Пільги учасникам антитерористичної операції, що передбачені в обласному бюджеті

В області діє Обласна програма соціального захисту населення на 2013-2016 роки, яка спрямована

на вирішення ряду важливих питань зокрема на підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Даною програмою передбачено:

►►2.1.Одноразова матеріальна допомога постраждалим при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції.

Розмір виплати – 25000 гривень.

Хто отримує матеріальну допомогу?

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних сил України, Національної гвардії України,

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового,

начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної

охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до

законів України військових формувань, постраждалі при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції,

за поданням відповідних силових структур.

Які документи потрібні?

Для отримання допомоги постраждала особа, уповноважений представник сім’ї звертається з відповідною заявою,

в якій зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога. До заяви додаються:

●копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

●копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами,

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

●документ, що підтверджує поранення, контузію, каліцтво, ушкодження, тощо отримані внаслідок участі у антитерористичній операції.

Уповноважений представник сім’ї додає:

●копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);

●письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

●довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб за формою, затвердженою наказом

Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204, зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 13 серпня 2003 року за №709/8030.

 

Куди звертатися для отримання консультації:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №8,

телефон (05447) 2 33 02).

 

►►2.2.Одноразова матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку

під час антитерористичної операції.

Розмір виплати – 100000 гривень.

Хто отримує матеріальну допомогу?

Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників

Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної

прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх

справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули при виконанні службового обов’язку

під час антитерористичної операції, за поданням відповідних силових структур.

До членів сім’ї загиблого (померлого) належать дружина (чоловік), неповнолітні діти, батьки, а також особи,

які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

Які документи потрібні?

Для отримання допомоги член сім’ї загиблого (померлого) звертається з відповідною заявою, в якій зазначаються

реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога. До заяви додаються:

●копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

●копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами,

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

●копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);

●письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

●довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб за формою, затвердженою наказом

Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року №204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 13 серпня 2003 року за №709/8030;

●довідка про доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 27 серпня 2004 року №192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року

за №1409/10008 (для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого);

●копія свідоцтва про смерть (з пред’явленням оригіналу);

●документ, що підтверджує смерть внаслідок участі у антитерористичній операції.

Куди звертатися для отримання консультації:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №8,

телефон (05447) 2 33 02).

►►2.3.Допомога на поліпшення житлово-побутових умов проживання ції сім’ям загиблих

при виконанні службових обов’язків під час антитерористичної операці.

Розмір виплати – 34000,00 грн.

Які документи потрібні?

Заява, яка подається уповноваженим членом сім’ї загиблого при виконанні службових обов’язків

під час проведення антитерористичної операції.

Даний вид компенсації виплачується відповідно до рішення Сумської обласної ради.

 

Куди звертатися для отримання консультації:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6,

кімната №8, телефон (05447) 2 33 02).

 

►►2.4.Забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції.

Періодичність-1 раз на рік.

Обсяг – 5 кубічних метрів твердолистяних порід або 6 кубічних метрів шпилькових та м”ягколиствяних порід дров.

Дана послуга надається безкоштовно шляхом перерахування коштів надавачу послуги.

Хто забезпечується твердим паливом?

Дровами забезпечуються особи, які виконують (виконували) службові обов’язки у зоні антитерористичної операції,

а під час виконання ними зазначених обов’язків-їх сім’ї та члени сімей осіб, які загинули (померли)

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.

Які документи потрібні?

Заява, до якої додається:

●копія паспорта заявника (1,2 сторінки та реєстрації);

●довідка про те, що житлове приміщення забезпечується опаленням із застосуванням твердого палива;

●копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

●копія документу компетентного органу, що засвідчує участь військовослужбовця в антитерористичній операції;

●довідка про склад сім’ї (завірена в установленому порядку).

 

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6,

кімната №11, телефон (05447) 2 63 53).

 

3.Встановлення статусу учасникам антитерористичної операції

►►Статус учасника бойових дій.

Рішення про надання статусу учасника бойових приймає міжвідомча комісія з питань розгляду

матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворена Державною службою України

у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.

 

Кому надають статус учасника бойових дій?

1.Військовослужбовцям та працівникам Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям,

працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань,

які брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи

в районах проведення Антитерористичної операції.

Що потрібно для отримання статусу учасника бойових дій?

●документи по безпосереднє залучення до виконання завдань, направлення (прибуття) у відрядження,

перебування в районах АТО (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів

бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень,

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень);

●довідка встановленого зразка, яку зобо?в’язані у місячний строк після завершення особами виконання

завдань АТО подати командири (начальники) військових частин або інші керівники установ, закладів до комісій,

утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були військові частини, інші формування,

де проходили службу чи працювали особи.

2.Працівникам підприємств, установ та організацій, яких залучали і вони брали безпосередню участь

в антитерористичній операції в районах її проведення.

Що потрібно для отримання статусу учасника бойових дій?

●документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або направлення (прибуття) у відрядження

в райони АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних

(службових) розслідувань, за фактами поранень, інші документи, що були підставою для направлення у відрядження);

●довідка встановленого зразка, яку зобов’язані у місячний строк після завершення особами виконання завдань

АТО подати керівники підприємств, установ, організацій до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками бойових дій.

 

В разі неподання документів визначеними посадовими особами, громадянин може самостійно звернутися

до таких комісій для надання статусу.

 

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією в місячний строк,

яка інформує про це відповідне відомство.

Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак надають в органах Міноборони, МВС, СБУ,

Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби,

Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС.

Куди звертатися:

♦до військових частин, інших формувань, у яких особи проходили службу чи працювали;

♦до комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших центральних органах;

♦до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

4.Державні гарантії й пільги учасникам антитерористичної операції

Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачено державні гарантії й пільги для учасників бойових дій,

до яких нині прирівняно і військових, що беруть участь в АТО. Отже, на що вони мають право, куди звертатися

і які документи потрібні для оформлення тих чи інших пільг і гарантій?

 

►►4.1.Гарантії грошового забезпечення:

●грошове забезпечення мобілізованих на рівні військовослужбовців-контрактників;

●підвищене грошове забезпечення військовослужбовців за безпосередню участь в АТО в розмірі 100% місячного

грошового забезпечення, але не менш як 3000 гривень;

●грошові виплати резервістам в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць на весь час виконання

ними обов’язків служби у військовому резерві.

►►4.2.Гарантії збереження робочого місця:

●збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, які проходять військову службу за призовом

під час мобілізації.

►►4.3.Інші гарантії:

●звільнення військовослужбовців, які мобілізовані, від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями,

а також не нарахування їм процентів за користування кредитом;

●виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам під час виконання ними

обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:

●разі загибелі (смерті)—500 прожиткових мінімумів;

●у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва— 150—250 прожиткових мінімумів;

●у разі інвалідності (залежно від групи) внаслідок захворювання — 70—120 прожиткових мінімумів;

●у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності — залежно від ступеня втрати працездатності,

який встановлюють медико-соціальні експертні комісії, — у розмірі, що визначається у відсотках 50—70 прожиткових мінімумів.

Які документи потрібні?

Для оформлення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним

та резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі загибелі (смерті), інвалідності

або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності при собі мати копії таких документів:

●документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного

та резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного

правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння

або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

●свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;

●свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста — для виплати

одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

●свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

●довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації

чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;

●сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;

●свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

●ідентифікаційного коду;

●рішення районної, районної у м.Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської,

селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування,

опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста);

●рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника

на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого),

але перебували на його утриманні).

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Куди звертатися:

♦до Міністерства оборони

♦до Міністерства внутрішніх справ

♦до Служби безпеки України

♦до Служби зовнішньої розвідки

♦до Держприкордонслужби та інших військових формувань, у яких особи проходили військову (спеціальну) службу.

►►4.4.Пільги учасникам бойових дій:

●безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

●безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості

самостійного санаторно-курортного лікування;

●75% знижки плати за житлово-комунальні послуги;

●75% знижки вартості твердого палива і скрапленого газу;

●встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% затверджених тарифів;

●безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

●безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік

(туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою;

●користування під час виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками

та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

●щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

●виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно

від стажу роботи;

●використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження

заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

●переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами

в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

●першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і першочергове

відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;

●зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Які документи потрібні?

●паспорт;

●ідентифікаційний код;

●посвідчення учасника бойових дій.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №11,

телефон (05447) 2 63 53),

♦до організацій, що надають житлово-комунальні послуги

►►4.5.Пільги інвалідам війни:

●безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

●безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості

самостійного санаторно-курортного лікування;

●100% знижки плати за житлово-комунальні послуги;

●100% знижки вартості твердого палива і скрапленого газу;

●встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% тарифів вартості основних

та 50% — додаткових робіт). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% затверджених тарифів;

●безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;

●інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту,

а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), — 50% знижки вартості проїзду

один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

●інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,

повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення

або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду;

●позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир та першочерговий поточний

ремонт житлових будинків і квартир;

●користування під час виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками

та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

●позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт,

технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування;

●щорічне медичне обстеження і диспансеризація;

●виплата допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи;

●використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження

заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

●переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку

із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

●виплата працюючим інвалідам допомоги за тимчасовою непрацездатністю до 4 місяців підряд або

до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги за державним соціальним страхуванням

за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування

не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

●першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов,

і першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;

●зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

Які документи потрібні?

●паспорт;

●ідентифікаційний код;

●посвідчення інваліда війни.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6,

кімната №11, телефон (05447) 2 63 53),

♦до організацій, що надають житлово-комунальні послуги

►►4.6.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Держава гарантує безплатне та позачергове забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників

АТО, які постраждали внаслідок Антитерористичної операції, незалежно від встановлення їм інвалідності.

Вартість виробу для учасника АТО встановлюється залежно від його потреб та не обмежена в сумі.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

●протезні вироби (зокрема протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);

●засоби для пересування (крісла колісні);

●спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:

наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової

або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі та інші);

●допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз,

щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники);

●допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);

●меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, бруси, опори).

Які документи потрібні?

●паспорт (копія та оригінал);

●ідентифікаційний код (копія та оригінал);

●рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в забезпеченні

необхідним виробом;

●витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини

травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу),

з відомостями про участь в Антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)

та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби,

осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони,

Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №8,

телефон (05447) 2 33 02)

Працівники органів соціального захисту населення:

♦нададуть грунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

♦ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів реабілітації;

♦ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні

заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;

♦видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування)

або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. На обраному заявником підприємстві

буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

►►4.7.Санаторно-курортне лікування. 

●Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

●Одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Здійснюється:

         ●чотирма санаторіями сфери Мінсоцполітики:
            - «Перемога» (м. Київ)
            - «Батьківщина» (м. Трускавець)
            - «Слава» (м. Миргород)
            - «Салют» (м. Одеса)
         ●санаторіями, путівки до яких закуповують органи соціального захисту населення.

Які документи потрібні?

●паспорт;

●посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

●медичну довідку за формою 070-О.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №8,

телефон (05447) 2 33 02)

►►4.8.Психологічна реабілітація. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів

щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 31 березня 2015 року № 221 (далі — Порядок), Державна служба України у справах ветеранів війни

та учасників АТО (далі — Служба) забезпечує закупівлю послуг із здійснення реабілітаційних заходів в порядку,

визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

За результатами конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти послуг з психологічної реабілітації учасників

АТО Службою визначено 4 переможця, з якими укладено відповідні договори: ДП “Клінічний санаторій

“Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ “Укрпрофздоровниця”, ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій

“Орізонт”, ТОВ “санаторій “Феофанія” та Менський санаторій “Острич”.

Адреси реабілітаційних установ:

●ДП “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ “Укрпрофздоровниця” – 62363,

Харківська область, Дергачівський район, с.Березівське, контактні телефони (057) 700 33 16, (057) 634 80 17

(відділ маркетингу), факс (057) 712 20 27, e-mail: berminvodysanatory@ukr.net. Веб-сайт: www.berminvody.com.ua.

●ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” – 67780, Одеська область, Білгород-Дністровський район,

смт Сергіївка, вул.Гагаріна, буд.1А, контактні телефони: (04849) 4 87 10, тел./факс (04849) 4 88 41.

●ТОВ “Санаторій “Феофанія” – 03143, м.Київ, Голосіївський район, вул.Академіка Лебедєва, буд.27,

контактні телефони: (044) 469 56 71, 526 71 12; e-mail: sanatoriy-feofaniya@ukr.net

●Менський санаторій “Острич” – 15600, Чернігівська область, Менський район, м.Мена, урочище Остреч,

контактні телефони: (04644) 2 14 12, 2 14 00 веб-сайт санаторію: http://www.ostrech.org,    e-mail: sanostrech@ukr.net

Які документи потрібні?

●посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

●документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції

в районах її проведення.

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6,

кімната №8, телефон (05447) 2 33 02)

 

►►4.9.Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, які звільняються з військової служби,

та осіб, звільнених з військової служби. 

Хто має право?

Учасники антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку) мають

можливість за місцем реєстрації отримати послуги соціальної та професійної адаптації, зокрема –

отримати безкоштовну перепідготовку за цивільними спеціальностями наведеними у

Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах.

Які документи потрібні?

Для отримання послуг соціальної та професійної адаптації надається:

●посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни);

●документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції

в районах її проведення.

 

Куди звертатися:

♦до управління соціального захисту населення Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,6, кімната №20,

телефон (05447) 2 35 56)

 

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

●знайти роботу – постійну або тимчасову;

●підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну на сучасному ринку праці професію;

●отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;

●отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Звертаємо Вашу увагу!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців,

які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» встановлено,

що військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий

період виплачується грошове забезпечення, з якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.

Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу,

що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю

при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової служби.

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця

Вашого проживання або перебування.

Які документи необхідно надати для отримання статусу безробітного?

●паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);

●облікову картку платника податків;

●трудову книжку або документ, який підтверджує період зайнятості;

●військовий квиток;

●документ про освіту.

Додатково просимо надати:

●витяг з наказу про звільнення  з військової служби під час мобілізації;

●довідку про середньоденне грошове забезпечення за останні 12 місяців, що передують місяцю

реєстрації в службі зайнятості, видану військовим комісаріатом або військовою частиною;

●довідку про підтвердження страхового стажу, видану військовим комісаріатом або військовою частиною.

За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості:

●нададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;

●допоможуть у виборі або зміні професії;

●нададуть правову допомогу з питань працевлаштування, отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю;

●проконсультують щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи;

●ознайомлять із законодавством у сфері праці та зайнятості.

За потреби скористайтеся послугами:

●безкоштовної інформаційно-довідкової телефонної системи державної служби зайнятості:  

0 800 50 50 60 (зі стаціонарного телефону);

●безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»: 730 (з мобільного телефону).

●інтернет – порталами державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua

За більш детальною інформацією звертайтеся:

♦до Конотопського міськрайцентру зайнятості (м. Конотоп, вул.Фрунзе,20, телефони (05447) 6 55 77, 2 55 27,     

6 90 70)

►►4.10.Забезпечення житлом.

1)Хто має право право?

Відповідно до статті 45 Житлового кодексу України учасники бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов,

користуються правом першочергового отримання житла.

Відповідно до постанови виконавчого комітету Сумської обласної ради народних депутатів та обласної ради

професійних спілок від 26.12.1984 №383 «Про правила обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов,

та надання їм житлових приміщень в Сумській області» потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни,

які проживають і зареєстровані у м.Конотоп, у яких на кожного члена сім’ї доводиться менше 6,0м2 житлової площі.

Крім того, тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також учасники бойових дій, які проживають

у комунальних квартирах чи неупорядкованих квартирах (будинках).

Норми забезпечення житлом

Житлові приміщення надаються громадянам в розмірах 13,65м2 житлової площі на одного члена сім’ї, але не менше

середньої  забезпеченості громадян житловою площею в населених пунктах області, що становить для м.Суми та міст

обласного підпорядкування 8,0 м2 житлової площі на кожного члена сім’ї. При цьому враховується житлова площа

у житловому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.

Які документи потрібні?

●посвідчення учасника бойових дій;

●паспорт громадянина України;

●ідентифікаційний код;

●технічний паспорт на квартиру (будинок);

●домову книгу.

2)Хто має право право?

Відповідно до статті 46 Житлового кодексу України військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок поранення,

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, сім’ї загиблих

учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, користуються правом позачергового отримання житла.

Постановою Кабінету Міністрів України №348 було затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців,

які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

Постановою Кабінету Міністрів України №407 затверджено Порядок використання коштів, передбачених

в державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній

операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок».

Норми забезпечення житлом  

Не більш як 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім’ю.

Загальна площа однокімнатної квартири для одиноких осіб не може перевищувати 50 квадратних метрів.

Які документи потрібні?

●посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;

●паспорт громадянина України;

●ідентифікаційний код;

●технічний паспорт на квартиру (будинок);

●домову книгу.

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу. 

Куди звертатися:

♦до управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,8,

кімната №224, телефон (05447) 2 62 81)

►►4.11.Пенсійне забезпечення. 

Розміри пенсії (за наявності права на військову пенсію у разі встановлення інвалідності) встановлюються:

●інвалідові І групи — 100% грошового забезпечення, яке виплачувалося цьому військовослужбовцеві за

останньою посадою на день звільнення з військової служби;

●інвалідові ІІ групи — 80%;

●інвалідові ІІІ групи — 60%.

Гарантії для призначення дострокової пенсії за віком при встановленні пенсії на загальних підставах:

●для чоловіків — у 55 років та наявності не менш ніж 25 років страхового стажу;

●для жінок — у 50 років та наявності не менш як 20 років страхового стажу.

Надбавки та підвищення до пенсії учасникам АТО, які стали інвалідами війни:

для інвалідів війни:

I групи — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II групи — 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III групи — 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

для учасників бойових дій — 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, допомоги, доплат та надбавок не можуть бути нижчі:

для інвалідів I групи — 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інвалідів II групи — 255% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інвалідів III групи — 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для учасників бойових дій — 165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2015 року набрали чинності такі зміни:

1)пенсії у разі втрати годувальника підвищуються з 40 до 70% грошового забезпечення годувальника

на одного члена сім’ї, на двох і більше — 90%, але не менш як 40% на кожного непрацездатного

члена сім’ї (призначають членам сімей загиблих при виконанні службових обов’язків).

2)мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника збільшився з одного прожиткового мінімуму до двох.

Які документи потрібні?

●паспорт;

●ідентифікацій код;

●довідка МСЕК (для інвалідів);

●свідоцтво про смерть із зазначенням причинного зв’язку смерті (для пенсій у зв’язку із втратою годувальника).

Документи слід подавати особисто або через уповноважену особу.

Куди звертатися:

♦військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, і членам їхніх сімей — до органів за місцем

проходження служби;

♦іншим особам, звільненим з військової служби, — до управління Пенсійного фонду України в м.Конотопі

та Конотопському районі (м.Конотоп, вул.Депутатська,2, кімната №2, телефони (05447) 6 11 00, 6 30 43)

►►4.12.Порядок передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у власність військовослужбовцям відповідно до статті 118 Земельного кодексу України. 

Назва організаційного заходу

Термін виконання

Вартість робіт

Суб’єкти, що приймають участь

Військовослужбовець

*Відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування

Управління (відділи) Держземагентства / Держкомзему в районах (містах), міжрайонні, міжміські, міськрайонні управління (відділи) Держземагентства / Держкомзему

**Розробники документації із землеустрою

***Органи, які погоджують землевпорядну документацію, відповідно до вимог статті 186-1 Земельного кодексу України

Укрдержреєстр

1. Подання клопотання військовослужбовця про надання дозволу на розробку землевпорядної документації до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

У момент подання

 

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою

 

до 30 днів

 

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

 

3. Розробка землевпорядної документації 

Визначається договором, але не більше 6 місяців

Визначається договором

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Погодження землевпорядної документації

до 10 робочих днів

 

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

 

5. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі

до 14 робочих днів

 

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

6. Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність

до 14 днів

 

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Реєстрація права власності  на земельну ділянку в Укрдержреєстрі

14 робочих днів

121,8 грн. Державне мито та 120 грн. (витяг із Державного реєстру прав)

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець звертається з клопотанням до:

●відповідного Головного управління Держземагентства в області за місцем розташування земельної ділянки, якщо бажана земельна

ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності;

●відповідної сільської, селищної або міської ради, якщо бажана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;

●відповідної районної державної адміністрації, якщо бажана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та

не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності і необхідна для дачного будівництва.

            **Відповідно до статті 26 Закону України „Про землеустрій” розробниками документації із 
землеустрою є:
            ●юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у 
складі яких працює
за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними
за якість
робіт із землеустрою;
            ●фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням 
та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
            Перелік розробників документації із землеустрою на території області можна отримати в Головних 
управліннях Держземагентства в областях.

***Відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України:

1.Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з

територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами

населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також

на погодження до структурних підрозділів районних, Київської міської державної адміністрації у сфері містобудування

та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, – до виконавчого органу міської ради у сфері

містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, – до структурного підрозділу обласної

державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

●природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території

чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню

зі структурним підрозділом обласної, Київської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього

природного середовища;

●розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних

археологічних територіях, підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері охорони культурної спадщини;

●розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення,

їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків,

зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з відповідним структурним підрозділом обласної,

Київської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;

●лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері лісового господарства;

●водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері розвитку водного господарства.

 


►►4.13.Отримання дозволу на розроблення землевпорядної документації на земельну ділянку під індивідуальне

житлове будівництво учаснику АТО.

Які документи потрібні?

●копія паспорта громадянина України;

●копія посвідчення учасника бойових дій;

●ідентифікаційний код.

Копії документів подаються з оригіналами документів.

Куди звертатися:

♦в Центр адміністративних послуг Конотопської міської ради (м.Конотоп, пр.Миру,8, кімната №106) 

 

В Україні створена та працює Державна служба України з питань ветеранів, інвалідів та учасників нтитерористичної

операції (01601, м. Київ, Музейний провулок, 12) тел.:(044) 281 08 48, (044) 281 08 50, (044) 281 08 48/

 

 

5.Список відповідальних осіб за надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей в м.Конотоп

Підрозділ

ПІП

Посада

Контактний телефон

Управління соціального захисту населення

Бистров Микола Іванович

Заступник начальника

(05447)

2 35 56

Міськрайонний центр зайнятості

Попок Марина

Олександрівна

Провідний фахівець

(05447)

6 90 70

Відділ освіти Конотопської міської ради

Одинцова Лілія Миколаївна

Завідувач сектору

(05447)

2 32 56

Управління Пенсійного фонду України в м.Конотопі та Конотопському районі

Глушан

Наталія Геннадіївна

Заступник начальника відділу обслуговування громадян

(05447)

6 30 43

 

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Комар Ірина Ігорівна

директор

(05447)

2 33 96

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я

Шульга Жанна Олегівна

Завідувач

(05447)

6 20 59

Управління економіки Конотопської міської ради

Дмитренко Оксана Іванівна

Начальник відділу земельних ресурсів

(05447)

6 80 19

Управління житлово-комунального господарства

Шулік Ніна Віталіївна

Начальник відділу

(05447)

2 51 58

ЗАГС

Третякова Юлія Михайлівна

Начальник

(05447)

6 60 83

Реєстраційна служба

Польовик Наталія Павлівна

Ярмак Вікторія Олександрівна

Державний реєстратор

Начальник  відділу

(05447)

2 63 80

2 63 87

2 31 70

Сектор юридичної роботи міської ради

Русіна Ірина Володимирівна

Завідувач

(05447)

6 63 55

КЗ «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова»

Гапоненко  Ольга

Олександрівна

Сутулін Валерій Васильович

Борсук Василь Олексійович

Заступник головного

лікаря

Заступник головного

лікаря

Лікар-організатор

(05447)

6 60 19

2 31 46

 

6 15 79