ПРОТОКОЛ №1
            Відповідно до п 8 Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №1049) конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

№ п/п

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту 

1

Молодіжна організація студентів «Новий час»

Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея співдружності студентів України»

2

Молодіжна організація студентів «Новий час»

Соціальний проект підвищення життєвої компетентності підлітків м. Конотоп «Здоровий вибір»

3

Громадська організація «Конотопський правозахисний центр»

«Конотоп і довкілля»

4

Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»

«Патріотичними стежками»

5

Міська молодіжна громадська організація «Батьківський дім»

«Спорт має історію»

6

Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»

«Зелений туризм»

Голова конкурсної комісії

 

Багрянцева О.Ю.

Заступник голови конкурсної комісії

 

Бугара О.Д.

Секретар конкурсної комісії

 

Качура О.О.

Члени конкурсної комісії:

 

Голобурда Т.М.

 

Барбара Н.В.

 

Бібик В.В.

 

Іващенко А.В.

 

Лиманчук Є. В.

 

Могиленко П.А.

 

Москаленко І.Ю.

 

Паламарчук Т.М.

 

Панченко І.А.

 

Радченко А.П.

 

Розанова О.М.

 

Толордава Л.Г.

 

Тягній С.М.

засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2016 рік

____________2016 року                                                                                                                                                 м. Конотоп

Голова конкурсної комісії: Багрянцева О.Ю. ,      секретар міської ради.

Заступник голови конкурсної комісії: Бугара О.Д., голова громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.

Секретар конкурсної комісії: Качура О.О., начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар комісії 

 

Присутні члени конкурсної комісії:

Голобурда Т.М. –        Директор теле-радіо кампанії «Вежа»,

Барбара Н.В.- Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету денної форми навчання КІСумДУ,

Бібик В.В. – Кандидат фізико–математичних наук, доцент, директор КІсумДУ, депутат міської ради,

Іващенко А.В. – Директор дитячої теле-радіо організації «Кон-такт»,

Лиманчук Є. В. –         Депутат міської ради,

Могиленко П.А. –        Засновник громадської організації міський клуб картингу «Мамонт», депутат міської ради,

Москаленко І.Ю.         Заступник начальника міського  фінансового управління

Паламарчук Т.М. – Заступник директора з виховної роботи спортивної школи М.Маміашвілі, депутат міської ради,

Панченко І.А. – Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики,

Радченко А.П. – завідувач відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради,

Розанова О.М.  – Начальник управління соціального захисту населення,

Толордава Л.Г. –         Приватний підприємець, депутат міської ради,

Тягній С.М. – Депутат міської ради, член комісії

 

Порядок денний:

1. Про затвердження регламенту конкурсної комісії.

2. Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства.

3. Про кількість зареєстрованих проектів розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році.

4. Розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності п. 6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №1049) та визначення конкурсних пропозицій (проектів), що допускаються для участі у другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій) та ухвалення відповідного рішення.

5. Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час засідання.

6. Обрання лічильної комісії з представників конкурсної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій).

 

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово голови комісії

ІНФОРМУВАВ:Багрянцевої О.Ю. – секретаря міської ради

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту конкурсної комісії.

ІНФОРМУВАЛА:Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент конкурсної комісії (Додаток 1).

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ:Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

Відповідно до п 8 Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №1049) конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства (Додаток 2).

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:Про кількість зареєстрованих проектів розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту, проінформувала, що з 14 квітня до 13 травня  2016 року було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства міста. Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 6 від 4 інститутів громадянського суспільства.

ВИРІШИЛИ:Допустити до участі у першому етапі Конкурсу 6 зареєстрованих проектні пропозиції від 4 інститутів громадянського суспільства та здійснити розгляд конкурсних пропозицій на відповідність їх п.  6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення Конкурсу.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про Розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності п. 6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. №1049) та визначення конкурсних пропозицій (проектів), що допускаються для участі у другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій) та ухвалення відповідного рішення.

 

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

Рішенням сесії Конотопської міської ради від 31 березня 2016 року «Про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2016 рік» було затверджено з 14 квітня до 13 травня  2016 року  організувати роботу конкурсної комісії на першому етапі Конкурсу щодо розгляду конкурсних пропозицій до їх відповідності вимогам, перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції та визначення конкурсних пропозицій, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

ВИРІШИЛИ:Допустити до участі у другому етапі Конкурсу 6 зареєстрованих проектних пропозиції від 4 інститутів громадянського суспільства, а саме:

 

 

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час засідання.

ІНФОРМУВАВ: Багрянцева О.Ю. – секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Другий етап Конкурсу(відкритий захист конкурсних пропозицій)провести в приміщенні Конотопської міської ради (пр. Миру №8), 19 травня 2016 року о 15.00 годині.

Проінформувати представників інститутів громадянського суспільства,допущених до участі у другому етапі Конкурсу про проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ:Обрання лічильної комісії з представників конкурсної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних форм на другому етапі Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій).

ВИСТУПИЛА: Багрянцева О.Ю. – секретар міської ради з пропозицією обрання наступних членів конкурсної комісії до складу лічильної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій): Іващенко А.В., Качура О.О., Барбару Н.В., Лиманчука Є.В.

 

ВИРІШИЛИ:Членів конкурсної комісії  Іващенко А.В., Качура О.О., Барбару Н.В., Лиманчука Є.В. обрати до складу лічильної комісії для підрахунку балів індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій).

Рішення прийнято одноголосно.

Протокол №1

Додаток 1 – Регламент конкурсної комісії

Додаток 2 – Порядок перевірки інформації