ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році

 

19  травня  2016 року                                                                                                                                                м. Конотоп

Голова конкурсної комісії: Багрянцева О.Ю. ,      секретар міської ради.

Заступник голови конкурсної комісії: Бугара О.Д., голова громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.

 

Секретар конкурсної комісії: Качура О.О., начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар комісії

 

Присутні члени конкурсної комісії:

Голобурда Т.М. –        Директор теле-радіо кампанії «Вежа»,

Барбара Н.В.- Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету денної форми навчання КІСумДУ,

Бібик В.В.  – Кандидат фізико–математичних наук, доцент, директор КІсумДУ, депутат міської ради,

Іващенко А.В. – Директор дитячої теле-радіо організації «Кон-такт»,

Лиманчук Є. В. – Депутат міської ради,

Могиленко П.А. –        Засновник громадської організації міський клуб картингу «Мамонт», депутат міської ради,

Москаленко І.Ю.         Заступник начальника міського  фінансового управління

Паламарчук Т.М. – Заступник директора з виховної роботи спортивної школи М.Маміашвілі, депутат міської ради,

Панченко І.А. – Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики,

Радченко А.П. – завідувач відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради,

Розанова О.М.  – Начальник управління соціального захисту населення,

Толордава Л.Г. – Приватний підприємець, депутат міської ради,

Тягній С.М. – Депутат міської ради, член комісії

Порядок денний:

1. Пояснення членів комісії щодо відсутності чи наявності обставин, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню ними їх обов’язків.

2. Проведення другого етапу обласного конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2016 рік – далі-Конкурс (відкритого захисту конкурсних пропозицій) учасниками конкурсу – керівниками (представниками) інститутів громадянського суспільства. Індивідуальне оцінювання конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії.

3. Встановлення результатів та визначення переможців Конкурсу.

 

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово голови комісії. Пояснення членів комісії щодо відсутності чи наявності обставин, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню ними їх обов’язків.

ІНФОРМУВАВ: Багрянцева О.Ю. ,секретар міської ради.

ВИРІШИЛИ: Обставин, які можуть перешкоджати неупередженому виконанню обов’язків членами конкурсної комісії відсутні.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Проведення другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій) учасниками конкурсу – керівниками (представниками) інститутів громадянського суспільства.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О., начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар комісії

Проінформувала, що з 14 квітня до 13 травня  2016 року було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства міста. Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 6 від 4 інститутів громадянського суспільства., всі вони допущені до другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій). Відсутні учасники конкурсу, що письмово відмовились від відкритого захисту конкурсної пропозиції.

ВИРІШИЛИ: Розпочати другий етап Конкурсу (відкритий захист конкурсних пропозицій) учасниками конкурсу – керівниками (представниками) інститутів громадянського суспільства.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ:

3.1. Про результати роботи лічильної комісії з встановлення підсумкових результатів оцінювання (рейтингу) конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії.

3.2. Про порядок встановлення переможців конкурсу відповідно до Порядку проведення Конкурсу та регламенту роботи конкурсної комісії.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О., начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар комісії

Загальний обсяг фінансової підтримки на реалізацію проектів організацій-переможців Конкурсу за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році склав 45000,00 гривень (сорок п’ять тисяч гривень 00 копійок).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту у 2016 році складає 10 000 гривень (десять тисяч гривень 00 копійок).

 

4. СЛУХАЛИ: Членів конкурсної комісії:

 

4.1. Після розгляду всіх конкурсних пропозицій комісія вирішила, що
проекти:

– Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея співдружності студентів України» (Молодіжна організація студентів «Новий час»);

– «Патріотичними стежками» (Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»);

– Соціальний проект підвищення життєвої компетентності підлітків м. Конотоп «Здоровий вибір» (Молодіжна організація студентів «Новий час»);

– «Зелений туризм» (Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»)

отримали найбільшу кількість балів у відсотковому співвідношенні, тому конкурсна комісія вирішила надати пропозиції щодо фінансування їх 100% від запитуваної суми коштів.

4.2. Надати пропозиції щодо корегування обсягів виділення бюджетних коштів для виконання наступних проектів:

– «Спорт має історію» (Міська молодіжна громадська організація «Батьківський дім») – зменшити суму запитуваних бюджетних коштів з 10000,00 гривень до 9197,5 гривень;

-«Конотоп і довкілля» (Громадська організація «Конотопський правозахисний центр») – зменшити суму запитуваних бюджетних коштів з 9 000,00  гривень до 4 000,00 гривень;

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до регламенту конкурсної комісії, на підставі підсумкових результатів оцінювання конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії (додається), пропозицій членів конкурсної комісії щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання відповідних проектів визнати наступні проекти, що розроблені інститутами громадянського суспільства, проектами-переможцями Конкурсу з відповідною сумою коштів для їх фінансової підтримки у 2016 році:

 

№ з/п

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Обсяг фінансування, грн.

1

Молодіжна організація студентів «Новий час»

Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея співдружності студентів України»

6708

2

Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»

«Патріотичними стежками»

9900

3

Молодіжна організація студентів «Новий час»

Соціальний проект підвищення життєвої компетентності підлітків м. Конотоп «Здоровий вибір»

9294,5

4

Конотопський молодіжний спортивно-патріотичний клуб «Арсенал»

«Зелений туризм»

5900

5

Міська молодіжна громадська організація «Батьківський дім»

«Спорт має історію»

9197,5

6

Громадська організація «Конотопський правозахисний центр»

«Конотоп і довкілля»

4000

ВСЬОГО:

45 000,00

Загальна сума коштів, яку пропонується виділити вищезазначеним інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів – переможців Конкурсу за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році складає 45 000,00 гривень (сорок п’ять тисяч гривнень 00 коп.).

 

Голосування: «за» – 16, «проти» – 0 , «утримався» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова конкурсної комісії

 

Багрянцева О.Ю.

Заступник голови конкурсної комісії

 

Бугара О.Д.

Секретар конкурсної комісії

 

Качура О.О.

Члени конкурсної комісії:

 

Голобурда Т.М.

Барбара Н.В.

Бібик В.В.

 

Іващенко А.В.

Лиманчук Є. В.

 

 

Могиленко П.А.

 

Москаленко І.Ю.

 

Паламарчук Т.М.

 

Панченко І.А.

 

Радченко А.П.

 

Розанова О.М.

 

Толордава Л.Г.

 

Тягній С.М.

 Протокол № 2