59421356

«Набагато легше стати батьком,
                                                                                                                  ніж залишитися ним»                                                                          

 

За статистикою останнім часом розпадається більше половини шлюбів. Під час розлучення і після нього дитині дуже важливо залишатися в тісному контакті з обома батьками. Найчастіше діти залишаються жити з мамами, а тато стає «приходити в гості». Буває, що батьки намагаються заради дитини розійтися мирно, зробивши все розумно, спокійно і без зайвого емоційного напруження. Але, на жаль, часто все відбувається навпаки, батьки категорично ігнорують своїх дітей: не хочуть виплачувати аліменти, не дзвонять і не цікавляться здоров’ям, успіхами і невдачами своїх дітей. Свої негативні почуття колишнє подружжя «транслюють» дитині, тобто всі негативні емоції один до одного переносяться на дитину. Тому нерідко, в світлі цих проблем, перед жінкою постає питання про позбавлення батька батьківських прав. Слід наголосити, що позбавлення батьківських прав – це завжди крайній захід.

За січень-травень 2016 року комісією з питань захисту прав дитини було розглянуто 9 заяв про доцільність позбавлення батьківських  прав за заявами мам, які були задоволені.

Протягом поточного року службою у справах дітей надано 2 висновки про доцільність одностороннього усиновлення.

Наразі на території міста було здійснено 1 одностороннє усиновлення.

Безперечно, що кращі умови для виховного процесу створюються там, де сім’я повна і де всі її члени взаємно пов’язані відношенням глибокого розуміння, довіри і симпатії. Але «повнота» сім’ї сама по собі не служить надійною гарантією щастя і успіху виховання. Вона лише створює більш вигідну виховну ситуацію. Таким варіантом інколи виступає одностороннє усиновлення (усиновлення одним з подружжя).

Усиновлення одним  з  подружжя  дитини  другого  з   подружжя здійснюється за місцем проживання дитини.

Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до  служби  у  справах  дітей  за місцем проживання дитини.

До заяви додаються:

–          копія  паспорта  або  іншого документа, що засвідчує особу (у

двох  примірниках)

–         копія свідоцтва про шлюб;

–          висновок про стан здоров’я заявника;

–         довідка  про  наявність  чи  відсутність  судимості;

–         копія  свідоцтва  про  народження  дитини;

–          письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює  інший з подружжя,  та документ, який засвідчує відсутність другого з  батьків  дитини  (копія  свідоцтва  про  смерть або довідка про смерть,  видана органом реєстрації актів цивільного  стану,  копія рішення  суду  про  позбавлення  батьківських  прав,  про визнання недієздатним або безвісно відсутнім,  довідка з органу  реєстрації актів  цивільного  стану  щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

–         засвідчена нотаріально  письмова  згода  заявника,   який   є іноземцем,  на  отримання  інформації  про  нього  в  Генеральному секретаріаті  Інтерполу   та   правоохоронних   органах   держави, громадянином якої є іноземець,  та держави,  на території якої він проживає  (у  двох  примірниках).

–         висновок   компетентного   органу   країни  проживання,  який підтверджує можливість заявника бути  усиновлювачем  (подається  у разі,  коли  усиновлювач  проживає за межами України).  У висновку зазначаються  адреса,  житлово-побутові  умови,  біографічні  дані заявника,   стосунки  в  сім’ї,  ставлення  до  усиновлення.  Якщо висновок видано недержавним  органом,  до  нього  додається  копія ліцензії  на  провадження  таким органом діяльності,  пов’язаної з усиновленням.

Служба у   справах  дітей  протягом  10  робочих  днів  після надходження   заяви   та   документів   складає   акт   обстеження житлово-побутових  умов  дитини,  з’ясовує  чи  згодна  дитина  на усиновлення,  розглядає питання   про   доцільність   усиновлення  та  відповідність  його інтересам  дитини  і  готує  проект відповідного висновку.

Надалі з висновком про доцільність усиновлення одним з подружжя та заявою про усиновлення,   кандидат в усиновлювачі звертається до суду за місцем  проживання (перебування) дитини.

Усиновлення дітей здійснюється на підставі рішення суду.