1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; vdvr

 2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

 3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

 4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

 5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

 6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;

 7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

 Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

 У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.

 Отже, краще заздалегідь уточнити свої дані і спокійно йти на дільницю в день голосування.

Запрошуємо вас звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців Конотопської міської ради, який знаходиться за адресою:

м.Конотоп, просп.Миру, 8, 3-й поверх, каб.305, тел.6-55-10, 6-55-09.