20.07.2016                                               м.Конотоп                                                     № 43ohota-637x429

 

 

Про проведення полювання

на території мисливських угідь

Державного підприємства  Конотопське

лісове господарство

в мисливський сезон 2016/2017 р.

Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання   ( із змінами та доповненнями)  ст.19-«Про строки полювання»,-

 

НАКАЗУЮ :

 

  1. 1. Установити строки  полювання на території мисливських угідь    Державне підприємство Конотопське лісове господарство :

1.1         На качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза,гаги,лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів ( крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника,крем»яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка),    гусок: сіру, білолобу велику, гуменника, перепела – з 18-ї години 06 серпня до 30 жовтня 2016 року включно.

 

1.2         Індивідуального  полювання на копитних тварин:

 

– на самця козулі: з   01  серпня по 31 грудня 2016року включно;

 

– на самців оленя європейського – з 01серпня 2016 року до 29 січня 2017 року включно;

 

– на самок оленя європейського, козулі,  –  з  01 вересня до 31 грудня 2016 року включно.

 

1.3         Колективного та облавного полювання  на диких парнокопитних тварин: з        05 листопада до 31 грудня 2016 р. включно, а колективного полювання на самців оленя благородного –  з    05 листопада  до 29 січня  2017 року включно.

 

1.4         На хутрового звіра, у відкритих для полювання польових угіддях та інших дозволених місцях, крім лісових  – з  05  листопада  до 29  січня 2017  року   включно.

 

1.5         В лютому  2017 року дозволити щоденне облавне полювання на вовка, лисицю, єнотовидного собаку, бродячих собак і котів, сірих ворон, бригадами мисливців,списки яких  затверджені ДП «Конотопське лісове господарство», по разових відстрільних картках, під контролем єгерської служби.

 

  1. Установити що:

 

2.1.   Днями полювання:

-на пернату дичину є: – субота, неділя та середа.

 

– на парнокопитних індивідуального полювання – усі дні  тижня, а при  колективному та облавному полюванні – субота  та неділя;

 

– на хутрових звірів – субота та неділя.

 

2.2. Денна норма відстрілу зайця – русака одним мисливцем – один заєць.

 

2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:

гусей      – 3                                  лисок-        6

голубів-  10                                  перепела -15

качок-     5                                   куликів-    10

 

Норма відстрілу вовка, лисиці, єнотовидного собаки – не лімітована.

 

2.4.Полювання на зайця-русака, пернату дичину проводити  за наявністю відстрільних карток користувача мисливських угідь ДП Конотопське лісове господарство, у межах установленої пропускної спроможності угідь.

 

2.5.Полювання на диких парнокопитних тварин проводити за ліцензіями згідно із затвердженими Міністерством аграрної політики та продовольства України лімітами добування (відстрілу,відлову) диких парнокопитних тварин у сезон полювання 2016/ 2017 року та Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензії на добування мисливських тварин та проведення полювань,затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011р. за № 549, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України    19.10.2011 р. за № 1211/19949.

 

2.6 Запропонувати мисливцям перед початком полювання подати  Державному підприємству  Конотопське лісове  господарство заявку, в якій зазначається: прізвище, ім”я та по батькові мисливця, номер посвідчення та контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, марка та номер мисливської зброї. До заявки додати ксерокопію ККО на мисливський  сезон 2016\2017 рік та дозволу органів внутрішніх справ на право носіння та  зберігання  мисливської зброї. За два дні до визначеного терміну полювання на рахунок ДП «Конотопське лісове господарство»  провести  100%  оплату  коштів, згідно затвердженого прейскуранту.

 

2.7. Колективне і облавне  полювання на диких  парнокопитних тварин дозволяється проводити у складі не більше 20 (двадцяти) мисливців, включаючи нагоничів, і не більше двох разів в одному мисливському угідді (квартал, поле, урочище і т.д.) протягом мисливського сезону.

 

2.8. Умови організації та здійснення полювання для іноземних мисливців, дні полювання, норми добування тварин, розмір плати за надані послуги і добуту продукцію визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь.

 

2.9.Відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 року № 60, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.04.2014 року за № 423/25200. Тварин, добутих у порядку проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, зараховувати до ліміту їх добування у сезоні полювання 2016/2017р.

 

2.10.Добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування здійснюється протягом року за дозволами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. На кожну відловлену тварину до початку її вивезення за межі господарства обов”язково закривається ліценція.

 

2.11. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу, інших небезпечних хвороб. Сезон полювання розпочати за узгодженням з головним державним інспектором ветеринарної медицини району згідно із Законом України “Про ветеринарну медицину”.

Забезпечити проведення санітарно-ветеринарної експертизи добутої дичини. Згідно з санітарними вимогами обладнати майданчик для розробки дичини.

 

3.У співпраці з представниками органів державної екологічної інспекції в Сумській області,  Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства та  УМВС України в Сумській області забезпечити охорону державного мисливського фонду від незаконного  використання, дотримання мисливцями правил полювання, норм добування тварин, техніки безпеки на полюванні та пожежної безпеки в мисливських угіддях.

 

4. Заборонити проведення полювання:

– на відтворювальних дільницях;

– в об’єктах природо-заповідного фонду, а саме:

заказник «Озаричанський»,заказник Мутинський», заказник «Духанівський»,  заказник «Бочечанський», заказник «Грущанський», урочище «Боромля», урочище «Драгомирівщина», парк-пам»ятка Княгині Львової, РЛП «Сеймський».

– на пернату дичину та хутрових звірів – в лісових масивах та на відстані ближче 500 м від лісового масиву;

–   в урочищах «Кросна»(межа Конотопського рибгоспу до с.Анютине), ур.»Вовчик»,ур.»Вирізи»;

– на польових угіддях де не зібрані врожаї кукурудзи та соняшника.

 

При полюванні на зайця-русака, лисицю, вовка, єнотовидного собаку, та при відстрілі бродячих собак та котів, заборонити застосування нарізної зброї  і набоїв споряджених кулями та картеччю, полювання загонами та “котлом”.

При полюванні на пернату дичину забороняється використовувати набої споряджені кулями і  картеччю (шротом діаметром більше 5 мм ( N 0000 )).

 

5.  Визначити пропускну спроможність  мисливських угідь в сезон полювання 2016/2017 року, погодити її з Сумським облуправлінням лісового та мисливського господарств та Департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.

 

6.Нарізну мисливську та переобладнану для полювання нарізну не мисливську зброю використовувати при колективному та облавному полюванні на диких парнокопитних лише з дозволу адміністрації ДП Конотопське  лісове господарство.

 

7. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі і повернення ліцензій, відстрільних карток, карток обліку добутої дичини, організації  та здійснення полювання.

При видачі ліцензій та відстрільних карток  ознайомлювати мисливців з межами території мисливських угідь, природо – заповідного  фонду та іншими забороненими для полювання місцями.

Видавати мисливцям ліцензії та відстрільні картки із зазначенням у них конкретної дати  та місця  здійснення полювання.

 

8. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають при собі документи на право полювання, передбачені статтею 14 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”.

Перед початком ліцензійного полювання  забезпечити реєстрацію мисливців і проведення інструктажів з питань техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійсненні полювання.

 

9. Даний наказ погодити з Департаментом екології та  охорони природних ресурсів Сумської обласної держадміністрації  та Сумським  обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Своєчасно довести  до відома громадськості через засоби масової інформації щодо встановлених термінів та порядку здійснення полювання на території мисливських угідь ДП’’Конотопське лісове господарство’’ у мисливському  сезоні  2016/2017 р.

 

 

10.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного лісничого             Бондаря М.О.

 

 

 

 

Директор

ДП Конотопське лісове господарство:                                                 Бут Л.В.