4-24-638Відомості про всіх громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території міста у разі проведення різного рівня виборів чи референдумів мають бути максимально точними. Над вирішенням цього завдання працює відділ ведення Державного реєстру виборців.

За перші 12 днів серпня працівниками відділу опрацьовано відомості щодо 573 громадян.

Інформація для опрацювання надійшла вчасно від всіх суб’єктів подання відомостей періодичного поновлення, які визначені Законом України «Про державний реєстр виборців». Також, опрацьована успішно інформація щодо виборців, яка була сформована автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою «Державний реєстр виборців».  Підготовлено  3 запити до суб’єктів подання відомостей стосовно уточнення даних  по 37 виборцях. Спільно з іншими відділами ведення Державного реєстру виборців опрацьовані відомості щодо можливих «кратних» включень по 7 виборцях. Проведено візуальний контроль в системі «Державний реєстр виборців» щодо 27 осіб, інформація щодо 5 осіб направлена для формування запиту з подальшим уточненням.