Надаємо перелік деяких правових моментів щодо голосування 31 жовтня 2010 року. Свої права повинен знати кожен виборець:

  • Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є: паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
  • Належність громадянина до відповідної територіальної громади визначається його місцем проживання на її території згідно із Законом України ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
  • У разі виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців на іншій виборчої дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, що є підставою для включення такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
  • Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.
  • Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців — неправильне написання прізвища, імені, по-батькові, дати народження, номера будинку, квартири, місця проживання — в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено самого того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі “примітки”.

Необхідно не запізнитись:

  • До 12 години 30 жовтня 2010 року Виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення для голосування, звертається до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування.
  • До 12 години 30 жовтня 2010 року Виборець (особисто або через інших осіб) стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись може письмове повідомити відповідну ДВК про бажання голосувати в приміщенні для голосування.
  • 30 жовтня 2010 року На підставі заяв, а також приміток у списку виборців про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія на своєму засіданні в останню суботу перед днем виборів виготовляє витяг зі списку виборців.

У день голосування 31 жовтня 2010 року Виборчі комісії вносять зміни до уточнення списків виборців виключно на підставі рішення суду та невідкладно після внесення змін повідомляють відповідні органи ведення Державного реєстру виборців.