Відповідно до Положення державний соціальний інспектор та головний державний соціальний інспектор наділені повноваженнями по здійсненню контролю та проведенні перевірки про достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які звертаються за призначенням та отримують кошти в якості державної допомоги. В результаті виявлених порушень – не задекларованих заявниками доходів, державний соціальний інспектор здійснює роботу по поверненню до бюджету надміру нарахованих та виплачених коштів.

         Так, у результаті перевірок достовірності наданої заявниками інформації для отримання житлової субсидії станом на 01.09.2010 проведено 1115 перевірок із виходом на підприємство, установу, організацію, виявлено 50 порушень. За результатами виявлених порушень до бюджету повернуто 323,55 грн.

         Крім цього була здійснена перевірка доходів громадян шляхом запиту в МДПІ. За даний час перевірено 2306 заявників, виявлено 34 порушення. В результаті виявлених порушень до бюджету повернуто 2470, 11 грн.

            Протягом останнього місяця виявлено 9 порушень шляхом запиту в МДПІ, із них – 8 осіб  не задекларували щомісячну матеріальну допомогу, 1 – вказав невірну інформацію про доходи за місцем роботи в м.Києві. На даний час повернуті кошти 5 порушниками на суму 122,92 грн., 2 випадки перебувають на контролі, в одному випадку кошти не підлягають поверненню в зв’язку зі смертю заявника.

         Крім того, протягом останнього місяця виявлено 6 випадків не задекларування заявниками доходів, які вони отримали від ВВД ФСНВ в м.Конотопі. На даний час повернуто 486,95 грн. надміру виплачених коштів (4 випадки), справи  2 осіб перебувають на контролі.

         За минулий рік було повернуто до бюджету 2731, 67 грн.

         Також шляхом запиту перевіряється достовірність інформації доходів осіб, отримувачів допомоги сім’ям з дітьми. За поточний період виявлено 1 порушення при оформленні допомоги по догляду за дитиною до 3 років. У даному випадку готівкою кошти не повертались, був здійснений перерахунок   нарахованих коштів.

         Робота в цьому напрямку продовжується і надалі.