travma Статистичні дані свідчать, що в Конотопі протягом 2016 року в побуті травмувалося  близько 2245 осіб, із них – 380 дітей. Це призводить до негативних моральних, матеріальних і соціальних наслідків. Профілактика травматизму в побуті ускладнюється ще й недбалим та безвідповідальним відношенням населення до свого життя і життя оточуючих.

Аналіз причин побутового травматизму свідчить, що основною причиною нещасних випадків є низький рівень культури безпеки у результаті недбалості та безвідповідальності. Кожна людина підсвідомо відчуває небезпеку при виконанні домашньої роботи, при користуванні електричними чи іншими приладами або обладнанням, при переході через вулицю, але нехтує небезпекою, вважає, що «зі мною це не трапиться».

В місті протягом 2016 року з метою профілактики побутового травматизму на 2-х засіданнях ради з питань безпечної життєдіяльності населення розглядалося питання стану побутового травматизму в місті, приймалися відповідні рішення щодо профілактики випадків падінь на вулицях міста, утоплення на водоймах міста та району, приведено у відповідність вимогам безпеки місця відпочинку «Кандибина», в навчальних закладах двічі на рік проводяться тижні безпечної життєдіяльності, у разі настання нещасного випадку з працівником підприємства проводилися бесіди з метою доведення до відома працівника основних заходів безпеки в побуті та ін.

Заходами попередження побутового травматизму є підвищення рівня культури безпеки людини, її технічної та ділової кваліфікації, дотримання нею відповідних правил, норм, стандартів і інструкцій з питань безпеки праці у побуті. Необхідно своєчасно перевіряти стан побутового обладнання, техніки, інструменту, яким доводиться користуватися в побуті. Навіть в домашніх умовах не нехтувати засобами індивідуального захисту.

Пам’ятаймо – активне впровадження даних заходів допоможе сформувати навички безпеки в процесі життєдіяльності, а в майбутньому – попередити травмування і навіть зберегти життя.

Наша безпека в наших руках.