1.Як має нараховуватись зарплата з 1 січня 2017 року?

Згідно зі ст.1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

За статтею 31 Закону (в редакції Закону України від 06.12.2016 №1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, з 01.01.2017 – 3200 грн.

2. Які підвищення, доплати і надбавки мають ураховуватись в мінімальній заробітній платі?

Частиною 2 статті 31 Закону визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, в нічний та надурочний час, за роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Отже, якщо працівникові встановлено доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць, доплату за використання дезінфікуючих засобів, за роботу у нічний час, підвищену оплату роботи в надурочний час, інші виплати, визначені абзацом другим  статті 31 Закону, то вони мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Виплати, які не перелічені  частиною 2 статті 31 Закону  мають ураховуватись в мінімальній заробітній платі.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Згідно з частиною 5 статті 31 Закону  в разі укладання трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

3. Чи потрібно доплачувати до розміру мінімальної заробітної плати, якщо працівник перебуває у простої?

За статтею 34 КЗпП простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи. Тобто впродовж цього періоду працівник не виконує трудових обов’язків.

Гарантії працівникам за час  простою визначені статтею 113 КЗпП, згідно із якими час простою  не з вини працівника оплачується з розрахунку, не нижчого від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя  чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Час простою з вини працівника не оплачується.

4.   Чи зараховуються суми індексації, матеріальної допомоги, доплат за суміщення професій, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; підвищена оплата роботи у вихідні, святкові і неробочі дні; премії за результатами роботи за місяць, квартал, півріччя; суми компенсації за невикористані відпустки до зарплати для забезпечення її мінімального розміру?

Сума індексації належить до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру.

Щодо суми матеріальної допомоги, яка виплачується в розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно з положенням Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 №100   (далі – Порядок), то вона не зараховується до заробітної плати  для забезпечення її мінімального рівня, оскільки вона надається працівникові не за виконану ним роботу, а для вирішення соціально-побутових питань.

Доплата за  суміщення професій (посад), і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; підвищена оплата роботи у вихідні, святкові і неробочі дні; премії за результатами роботи за місяць, півріччя, за безперервний стаж роботи на підприємстві, одноразова премія працівникам, які не хворіли та слідкували за своїм здоров’ям упродовж року, включаються до виплат, які мають зараховуватися до заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру.

Щодо суми компенсації за невикористані відпустки, то вона розраховується згідно з положенням Порядку, яким не передбачено проводити доплати до рівня мінімальної заробітної плати. Сума компенсації за невикористані відпустки не зараховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

За частиною 3 статті 31 Закону, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Розмір заробітної плати працівника може бути нижчим від розміру заробітної плати у випадках, передбачених частиною 5 статті 31 Закону, а саме: в разі укладання трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці.

5. Чи можна оплачувати працю працівників за погодинною формою оплати праці за фактично відпрацьовані години.

За статтею 97 КЗпП оплата праці працівників проводиться за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.

Отже, погодинна оплата праці передбачена чинним законодавством.

Право вибору форми (системи) оплати надано підприємству. У кожному конкретному випадку має застосовуватися саме та форма (система) оплати праці, яка найбільш відповідатиме організаційно-технічним умовам виробництва і тим самим сприятиме поліпшенню результатів трудової діяльності.

Під час укладання трудового договору з працівником обумовлюється, за якою формою (системою) буде оплачуватися його праця. Зокрема, якщо встановлюється погодинна система оплати праці, то зазначається, яка норма праці встановлюється: годинна або місячна, відповідно до чого буде провадитися оплата, – за відпрацьовану годину або за місяць.

Державною гарантією з оплати праці, обов’язковою для підприємств усіх форм власності і господарювання, є мінімальна заробітна плата, менше від якої не може провадитись оплата виконаної працівником місячної, погодинної норми праці (обсягу робіт).

Законом  України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату встановлено в місячному розмірі – 3200 грн., у погодинному – 19,34 грн.

Отже, для працівників, яким установлено місячні оклади з нормою праці – місяць, мінімальною державною гарантією з оплати праці є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою – мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.