Споживач запитує:  планшет, який знаходиться на гарантії і перестав працювати був повернутий до магазину, в якому був придбаний, для виконання гарантійного ремонту, але уже місяць планшет  не повертають з ремонту. Що робити у такому випадку?

Продавець (виробник) зобов’язаний усунути недоліки планшету на протязі чотирнадцяти днів, якщо споживач не обумовив з ним інший термін (ч. 9 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів»).

Споживач може вимагати сплати  неустойки за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) в розмірі одного відсотка вартості товару.

Окрім того, такий тривалий ремонт може вказувати на наявність у планшеті істотного недоліку, що може бути підставою для пред’явлення вимог щодо заміни планшету на новий або розірвання договору купівлі-продажу і повернення сплачених за нього коштів (див. ч. 1 ст. 8 та п. 12 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»).