telefonСпоживачі запитують: чи можна вимагатати обміну мобільного телефону, якщо він на гарантії зламався другий раз?

Відповідно до ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.
Тобто якщо у мобільному телефоні наявний істотний недолік, можна вимагати заміни такого мобільного телефону.

Для того, щоб знати, який  саме недолік був у вашому телефоні, при отриманні телефону з ремонту вимагайте висновок  (акт) сервісного центру про виявлений та усунутий в ході ремонту недолік. Такий висновок чи акт повинен бути оформлений на бланку сервісного центру з підписами відповідальних осіб
(керівник, інженер, майстер).