МІНІСТЕРСТВО   ОБОРОНИ   УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ
ВІЙСЬКОВОГО   КОМІСАРА
КОНОТОПСЬКОГО   ОБ’ЄДНАНОГО   МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО   КОМІСАРІАТУ

16.02.2018                                       м. Конотоп                                      № 20

Про призов громадян України на строкову вiйськову службу  весною 2018 року на території м.Конотоп та Конотопського району

Відповідно до Закону України від “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 15.02.2018 № 33/2018 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році” у квітні-травні 2018 року проводиться призов на строкову вiйськову службу громадян 1998 року народження та старшого вiку, якi не мають права на вiдстрочку вiд призову.

НАКАЗУЮ:

1.    З`явитись на призовну дільницю м. Конотоп та Конотопського району для виконання заходів призову на строкову військову службу пiдлягають громадяни, яким в період призову виповнюється 20 рокiв, а також громадяни, які народилися у 1991-1998 рр., та у яких закінчився термін відстрочки від призову, або не призвані раніше за різних обставин.
2.    Усі громадяни , які підлягають призову на строкову військову службу, зобов`язані прибути на призовну дільницю за адресою: м.Конотоп, вул.Садова, 41 у встановлений час з документами, що зазначенi в повiстках. Громадяни, якi не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов`язані прибути до Конотопського об’єднаного міського військового комісаріату в десятиденний термін та мати при собі документи, що посвідчують особу.
3.    Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Конотопського району, зобов`язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з`явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
4.    При з`явленні на призовну дiльницю при собi мати:
а) посвiдчення про приписку до призовної дiльницi;
б) паспорт або свiдоцтво про народження;
в) копiю iдентифiкацiйного номеру;
г) копiю атестата (диплома, свiдоцтва) або довiдку про освiту та спецiальнiсть;
д) характеристику з мiсця роботи або навчання (в двох примiрниках);
е) посвiдчення водiя автомобiля, довiдку про спортивнi розряди.
5.    На підставі Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» керiвники пiдприємств, установ, в тому числі навчальних закладiв, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов`язані відкликати призовників з відряджень для своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
6.    Громадяни, які ухиляються від призову і не з`являться до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Військовий комісар
Конотопського ОМВК
підполковник                                                                                                     Р.О.Радіоненко

Згідно з оригіналом
Військовий комісар
Конотопського ОМВК
підполковник                                                                                                     Р.О.Радіоненко

16.02.2018