Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення

    Стаття 4.1.1.
    Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міста.

    Стаття 4.1.2.
    Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

    Стаття 4.1.3.
    Орган самоорганізації населення обирається на термін повноважень міської ради чинного скликання.

    Стаття 4.1.4.
    Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

    Стаття 4.1.5.
    Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

    Стаття 4.1.6.
    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

    Стаття 4.2.1.
    Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста. Дозвіл та рішення на утворення органу самоорганізації населення надає міська рада.

    Стаття 4.2.2.
    Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.
    За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

    Стаття 4.2.3.
    За рішенням міської ради витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.

    Стаття 4.2.4.
    Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території міста.

    Стаття 4.2.5.
    Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно.
    Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.


Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

    Стаття 4.3.1.
    Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.

    Стаття 4.3.2.
    Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.
    Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.

    Стаття 4.3.3.
    Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

    Стаття 4.3.4.
    Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.