Контроль за додержанням  роботодавцями державних гарантій в оплаті праці, підвищення рівня заробітної плати , виявлення фактів тіньової зайнятості – один з напрямків спільної роботи органів місцевого самоврядування, Державної служби України з питань праці, Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України.     
Згідно з чинним законодавством, людина, що втратила працездатність, може отримувати пенсійні виплати лише за умови наявного страхового стажу.
Якщо роботодавець не сплачує страхові внески до Пенсійного фонду за найманих працівників, або, якщо підприємство є боржником перед Пенсійним фондом, відповідно, стаж найманим працівникам підприємства буде зараховуватись лише за той період, за який сплачені страхові внески, при чому, розмір їх повинен бути не менше мінімального страхового внеску. Немає сплати страхових внесків – немає страхового стажу, а відповідно і майбутньої пенсії.
Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати, повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати внесків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати. Перерахування працедавцем із заробітної плати працівників внесків до Пенсійного фонду забезпечує їх майбутню соціальну захищеність та своєчасність виплати пенсій пенсіонерам сьогодні. Соціальне страхування є джерелом існування людини не тільки в старості, а і внаслідок настання інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника.
Нажаль, інколи буває так, що роботодавці виплачують заробітну плату своїм працівникам в «конверті», не сплачуючи при цьому обов’язкових внесків. В такому випадку держава неотримує необхідні кошти, а працівник втрачає право на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих
Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 Конотопським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Сумської області щомісячно готуються та надаються управлінню Держпраці у Сумській області та місцевим органам виконавчої влади матеріали щодо:
– роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
– роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
– роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
– працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
– роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки” );
– роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
– роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
– роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.
За результатами наданих матеріалів в першому кварталі 2018 року на 5 засіданнях робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення розглянуто матеріали щодо 79 таких роботодавців.
Разом з цим, звертаємо увагу, що будь-який працівник має можливість сам контролювати стан сплати роботодавцем єдиного та страхових внесків, а також правильність відображення його заробітної плати. Для цього необхідно лише зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, що можна зробити в Конотопському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Сумської області за адресою: м. Конотоп, вул. Депутатська 2, каб. 2, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код. За наявності електронного цифрового підпису, доступ до веб-порталу електронних послуг здійснюється автоматично.
Адреса веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України: portal.pfu.gov.ua.