konkurs Відповідно до статті 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради розробляє проект «Детального плану території в межах вулиць: Новоселівська та Смілянського». 1. Мета розробки проекту «Детального плану території в межах вулиць: Новоселівська та Смілянського» – визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, призначених для комплексної забудови, визначення інженерного забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд. 2. Робота проекту «Детального плану території в межах вулиць: Новоселівська та Смілянського» складається з архітектурно-планувальної частини та пояснювальної частини. 3. Замовником проекту є відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради, виконавцем – ФОП В.П.Глух, головний архітектор проекту М.П.Золотарьова, на підставі рішення сесії міської ради від 25.10.2018 (29 сесія 7 скликання) про розробку містобудівної документації. 4. Ознайомитись з проектом «Детального плану території в межах вулиць: Новоселівська та Смілянського» більш детально можна у відділі містобудування та архітектури Конотопської міської ради, пр. Миру, 8, каб. 103-104, м. Конотоп, тел.: (05447) 6-63-42 . 5. Посадова особа, яка відповідає за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника відділу містобудування та архітектури – головний архітектор міста – Романів В.О. 6. Подання пропозицій ведеться з 22.03.2019 до 22.04.2019. Пропозиції надавати в письмовій формі до відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради пр.Миру, 8. 7.Громадські слухання плануються 23.04.2019 о 15.00 в малому залі будівлі Конотопської міської ради, пр. Миру, 8. 8.Інформація також розміщена на сайті відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради: http://konotoparh.at.ua/publ/ та інших ЗМІ. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика будівель, об’єктів культурної спадщини, земель історикокультурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень. 1.Стан навколишнього середовища. Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за змінами екологічного балансу території. Територія детального планування розташована поза межами зон суттєвих екологічних впливів на навколишнє середовище. В межах ділянки проектування не передбачається розташування екологічно небезпечних об’єктів. Основним джерелом забруднення навколишнього середовища є автотранспорт, що рухається по автомобільним дорогам. В якості планувальних протишумових заходів рекомендуються: застосування протишумових вікон, конструкцій, тощо. 2 Використання території , характеристика будівель. На даний час територія, що розглядається, вільна від забудови і використовується під городи. 3 Характеристика об’єктів культурної спадщини. Пам’ятки культурної спадщини на території, яка розглядається – відсутні. Оточуюча забудова сучасна садибна та багатоквартирна житлова забудова і не несе історичної цінності. 4 Характеристика інженерного обладнання. Згідно топографічної основи, наданої замовником, на території проектування інженерні мережі відсутні. 5 Характеристика транспорту. Територією детального проектування проходять ґрунтові дороги. Під’їзд здійснюється з вулиці вул. Новоселівська, яка згідно генерального плану м.Конотоп є магістральною вулицею районного значення. Слід зазначити, що вулиці Смілявського та Дмитра Карпенка, які проходять поряд з територією проектування потребують впорядкування та благоустрою, зокрема влаштування твердого дорожнього покриття, влаштування тротуару. 6 Характеристика озеленення і благоустрою. Територія проектування на даний момент вільна від зелених насаджень, благоустрій відсутній. 7 Планувальні обмеження. На території проектування планувальні обмеження відсутні. Аналіз існуючої містобудівної ситуації виявив такі планувальні обмеження, що розповсюджуються на території кварталу в якому розташована ділянка проектування: 1. Існуючі червоні лінії вулиць. Відстань забудови від червоних ліній – 3-6 м; 2. Інженерні мережі: газопровід с. т. – обмеження забудови 4 м; газопровід н. т. – обмеження забудови 2 м; ПЛІ 0,4 Квт – обмеження забудови 2м. Розділ розроблено відповідно до вимог – ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», СанПіН 173-96 з урахуванням рекомендаційних вимог ОВНС . Графічне викладення цих даних подано на кресленні «План існуючого використання території суміщений зі схемою планувальних обмежень» в М 1:1000.