В Україні прийнята та реалізується загальнодержавна програма збереження біорізноманіття на 2007 – 2025 роки. Конвенція про біорізноманіття – міжнародна угода про збереження біологічного різноманіття, його сталого використання, шляхом рівного розподілу отриманих від цього вигід з метою збереження здоров’я населення Землі.

Проблеми, на яких зосереджується Конвенція, сьогодні надзвичайно актуальні, адже за повідомленням Міністерства екології та природних ресурсів України за останні 100 років більше, ніж 90% сортів рослин зникли з полів фермерів. Породи багатьох домашніх тварин втрачено, на території 17 головних у світі рибальських угідь здійснюється рибальство на межі сталих лімітів, тощо.

Конотопський міськрайонний відділ ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводить моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища. Згідно цих досліджень у місті Конотоп та Конотопському районі існує значна частина проблем, які потребують уваги з метою зменшення рівня захворюваності населення.

В 2018 році із джерел централізованого водопостачання міста досліджено на відповідність гігієнічним нормативам 748 проб питної води, з них мали відхилення 5,3% по мікробіологічним показникам та 0,66% по санітарно – хімічним показникам.

За даними лабораторно – інструментальних досліджень за останні 3 роки якість питної води шахтних колодязів в м. Конотоп, с. Підлипне та сільських населених пунктах Конотопського району залишається незадовільною. Так в 2018 році питома вага не відповідних проб по мікробіологічним показникам склала 29,0 %, по санітарно – хімічним показникам – 45,9%, в тому числі по нітратному забрудненню – 37,8 %. Забруднення води шахтних колодязів пов’язане з незадовільним санітарно – технічним станом та  їх утриманням.

Велика увага приділяється дослідженню атмосферного повітря на маршрутних постах та межі житлової забудови міста. Забруднення атмосфери  за результатами досліджень не перевищує нормативні рівні. Перевищення шкідливих речовин (пилу та азоту діоксиду) мали місце в 2011 році на перехрестях доріг з інтенсивним рухом автотранспорту.

З метою профілактики виникнення і розповсюдження випадків інфекційних захворювань забезпечений щомісячний відомчий контроль якості та безпечності готових страв на підприємствах громадського харчування освітніх та дитячих дошкільних закладів. Протягом 4 місяців поточного року на підприємствах громадського харчування було досліджено 214 проб готової продукції з них не відповідало санітарним нормам 2,3%, досліджено 1324 змиви на бактерії групи кишкової палички, ріст виявлений в 11 випадках. В дитячих та навчальних закладах освіти за поточний період було досліджено 139 проб готової продукції, з них не відповідало 2,1%, з 660 досліджених змивів ріст кишкової палички виявлено в 4 випадках.

Відповідно плану моніторингових досліджень стан води відкритих водойм в місцях масового відпочинку населення –  озеро «Кандибина», затоки річки Сейм с. Новомутин та х. Таранський показники складу та властивостей води в весняно – літній період відповідали санітарним нормативам.

Враховуючи, що стан навколишнього середовища безпосередньо впливає на здоров’я населення необхідно забезпечити відновлення та збереження існуючих екосистем нашої планети Землі.