Постановою Кабінетом Міністрів України № 337 затверджено нову редакцію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Документ набрав чинності з 01.07.2019. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення   обліку  нещасних  випадків,  професійних  захворювань  і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях  незалежно  від  форми  власності  або  в  їх філіях,
представництвах,   інших   відокремлених   підрозділах.

Розслідування  проводиться  у  разі  виникнення  нещасного 
випадку,    внаслідок якого зафіксовано шкоду здоров'ю,  зокрема від одержання поранення, травми,  у  тому  числі  внаслідок  тілесних  ушкоджень,  гострого професійного   захворювання   і  гострого  професійного  та  інших отруєнь,  одержання  сонячного   або   теплового   удару,   опіку, обмороження,  а  також  у  разі  утоплення,  ураження  електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії,  пожежі,  стихійного лиха, контакту з представниками тваринного і   рослинного   світу,   які   призвели   до  втрати  працівником працездатності на один робочий день чи більше або до  необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день,  зникнення,  а також  настання  смерті  працівника  під  час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.

Новим документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів). Впроваджено строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. За результатами розслідування складається акт за формою Н–1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано. Також встановлено строк дії повідомлення за формою П-3 – він складає шість місяців з моменту встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння) у працівника.

Повідомляємо, що до Конотопського відділення в період І півріччя 2019 року надійшло 4 повідомлення про нещасні випадки, що на 2 повідомлення менше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Страховий експерт за вказаний період взяв участь у роботі п’яти комісій з розслідування. Складено 4 акти за формою Н-5, 3 акти за формою Н-1, в тому числі 1 акт внаслідок нещасного випадку зі смертельним наслідком на виробництві.

Конотопське відділення здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, а саме: за період І півріччя 2019 року взято участь в роботі шести комісій на підприємствах з перевірки знань з охорони праці працівників;  в одинадцяти страхувальників перевірено стан профілактичної роботи та охорони праці; проведено 7 семінарів, круглих столів, зустрічей з питань охорони праці; взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на десяти підприємствах.