Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення міської ради від 24.12.2014 (6 скликання, 56 сесія) «Про порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп» оголошується конкурс на право оренди майна:  Об`єкт №1: Нежитлове вбудоване приміщення, загальною корисною площею 21,6 м2, розташоване на першому поверсі будівлі жіночої консультації. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 7. Вартість об`єкта згідно звіту про незалежну оцінку на 31.03.2019 – 56718,00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць (березень 2019 року) – 5671,80 грн. із ПДВ у місяць (ПДВ складає 20 %).  Об`єкт №2: Нежитлове вбудоване приміщення, корисною площею 19,1 м2, розташоване на першому поверсі будівлі терапевтичного корпусу. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 5. Вартість об`єкта згідно звіту про незалежну оцінку на 31.03.2019 – 50154,00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць (березень 2019 року) – 5015,40 грн. із ПДВ у місяць (ПДВ складає 20 %). Балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова». Орендодавець: Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області.   Умови конкурсу: 1.Цільове призначення – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки в закладі охорони здоров’я. 2.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із стартовим. 3.Строк оренди – 2 роки 11 місяців із можливістю продовження договору оренди при обов’язковому погодженні з балансоутримувачем майна та прийняття рішення виконкому міської ради. 4.Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до міського бюджету та балансоутримувачу (щомісяця, не пізніше 15 числа поточного місяця з урахуванням індексу інфляції). 5.Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням. 6.Забезпечення збереження об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню і псуванню (за необхідності здійснення поточного та інших видів ремонту за власний рахунок). 7.Заборона зберігання і використання токсичних, хімічних, вибухових, радіоактивних, легко запалювальних матеріалів і речовин. 8.Страхування об`єкта оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, за рахунок власних коштів на користь орендодавця (протягом місяця з дати укладення договору оренди). Постійно поновлювати договір страхування, щоб увесь строк оренди майно було застраховане. 9.Дотримання правил протипожежної, санітарно-епідеміологічної безпеки та правил техніки безпеки. 10.Здійснення витрат, пов`язаних із утриманням об`єкта оренди. Протягом 10 робочих днів, з дати підписання договору оренди, укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат на утримання орендованого майна (в т.ч. на місця загального користування пропорційно до займаної площі) та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю під об’єктом оренди. 11.У разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря. 12.Компенсація переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, рецензію на неї та опублікування оголошень у друкованих виданнях (протягом  10 календарних днів з дати укладення договору оренди).
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати в разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. Якщо претендент подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.  Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:  1.Заяву про участь у конкурсі (на ім`я комісії з питань розгляду заяв на оренду та проведення конкурсів) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс; 2.Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 3.Інформацію про засоби зв’язку з ним.  Відомості про претендента:  для юридичної особи – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (статут (положення, установчий договір), витяг (виписка) з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, довідка органу статистики про включення до ЄДР, довідка про взяття на облік платника податку (за наявності), свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (за наявності); інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника). для фізичної особи-підприємця – копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; засвідчені в установленому порядку копії витягу (виписки)              з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, довідки про взяття на облік платника податку (за наявності), свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності); інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства              (у довільній формі за особистим підписом). Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються на кожний об’єкт оренди окремо, в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженої особи претендента, із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа), за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8,                             3-й поверх, каб.№316 (Пн.-Чт. з 08:00 до 17:00, Пт. з 08:00 до 15:30). Телефон: (05447) 2-32-09,           2-55-68. Кінцевий строк прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу (21.08.2019). Пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий (перший) місяць оренди подаються учасниками (їх уповноваженими особами) в порядку черговості, по кожному об’єкту оренди окремо, в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Розмір орендної плати, зазначений в конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу і повинен виражатися в національній валюті України (грошовій одиниці – гривні). Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. Конкурс відбудеться на 22-й календарний день із дня опублікування відповідного оголошення в засобах масової інформації, 28.08.2019 орієнтовно о 10:00 за адресою: Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, 3-й поверх, каб.303. Якщо дата кінцевого терміну приймання документів припадає на неробочий чи святковий день, днем кінцевого терміну вважається попередній перед такими вихідними чи святковими днями робочий день. Ознайомитись з об`єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем знаходження.  Примітка: Інформація розміщенна в газеті «ФАКТИ + програми ТБ» від 07.08.2019 №26 (26).

    Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення міської ради від 24.12.2014 (6 скликання, 56 сесія) «Про порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп» оголошується конкурс на право оренди майна: 

     Об`єкт №1: Нежитлове вбудоване приміщення, загальною корисною площею 21,6 м2, розташоване на першому поверсі будівлі жіночої консультації.
     Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 7. Вартість об`єкта згідно звіту про незалежну оцінку на 31.03.2019 – 56718,00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць (березень 2019 року) – 5671,80 грн. із ПДВ у місяць (ПДВ складає 20 %).  
     Об`єкт №2: Нежитлове вбудоване приміщення, корисною площею 19,1 м2, розташоване на першому поверсі будівлі терапевтичного корпусу.             
     Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Миколи Амосова, 5. Вартість об`єкта згідно звіту про незалежну оцінку на 31.03.2019 – 50154,00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць (березень 2019 року) – 5015,40 грн. із ПДВ у місяць (ПДВ складає 20 %).
     Балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова».
     Орендодавець: Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області.   
   
      Умови конкурсу: 1.Цільове призначення – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки в закладі охорони здоров’я. 2.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із стартовим. 3.Строк оренди – 2 роки 11 місяців із можливістю продовження договору оренди при обов’язковому погодженні з балансоутримувачем майна та прийняття рішення виконкому міської ради. 4.Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до міського бюджету та балансоутримувачу (щомісяця, не пізніше 15 числа поточного місяця з урахуванням індексу інфляції). 5.Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням. 6.Забезпечення збереження об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню і псуванню (за необхідності здійснення поточного та інших видів ремонту за власний рахунок). 7.Заборона зберігання і використання токсичних, хімічних, вибухових, радіоактивних, легко запалювальних матеріалів і речовин. 8.Страхування об`єкта оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, за рахунок власних коштів на користь орендодавця (протягом місяця з дати укладення договору оренди). Постійно поновлювати договір страхування, щоб увесь строк оренди майно було застраховане. 9.Дотримання правил протипожежної, санітарно-епідеміологічної безпеки та правил техніки безпеки. 10.Здійснення витрат, пов`язаних із утриманням об`єкта оренди. Протягом 10 робочих днів, з дати підписання договору оренди, укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат на утримання орендованого майна (в т.ч. на місця загального користування пропорційно до займаної площі) та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю під об’єктом оренди. 11.У разі припинення або розірвання договору оренди повернути орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря. 12.Компенсація переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, рецензію на неї та опублікування оголошень у друкованих виданнях (протягом  10 календарних днів з дати укладення договору оренди).  
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати в разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. Якщо претендент подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу. 

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали: 
1.Заяву про участь у конкурсі (на ім`я комісії з питань розгляду заяв на оренду та проведення конкурсів) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
2.Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
3.Інформацію про засоби зв’язку з ним. 
Відомості про претендента:  для юридичної особи – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (статут (положення, установчий договір), витяг (виписка) з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, довідка органу статистики про включення до ЄДР, довідка про взяття на облік платника податку (за наявності), свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (за наявності); інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника). для фізичної особи-підприємця – копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; засвідчені в установленому порядку копії витягу (виписки) з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, довідки про взяття на облік платника податку (за наявності), свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності); інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства              (у довільній формі за особистим підписом). Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються на кожний об’єкт оренди окремо, в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженої особи претендента, із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа), за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8,            3-й поверх, каб.№316 (Пн.-Чт. з 08:00 до 17:00, Пт. з 08:00 до 15:30). Телефон: (05447) 2-32-09,   2-55-68. Кінцевий строк прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу (21.08.2019). Пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий (перший) місяць оренди подаються учасниками (їх уповноваженими особами) в порядку черговості, по кожному об’єкту оренди окремо, в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Розмір орендної плати, зазначений в конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу і повинен виражатися в національній валюті України (грошовій одиниці – гривні). Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться на 22-й календарний день із дня опублікування відповідного оголошення в засобах масової інформації, 28.08.2019 орієнтовно о 10:00 за адресою: Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, 3-й поверх, каб.303.
Якщо дата кінцевого терміну приймання документів припадає на неробочий чи святковий день, днем кінцевого терміну вважається попередній перед такими вихідними чи святковими днями робочий день. Ознайомитись з об`єктами оренди можна в робочі дні та години за місцем знаходження.  Примітка: Інформація розміщенна в газеті «ФАКТИ + програми ТБ» від 07.08.2019 №26 (26).