1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР

2. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Закон України від 03.10.2019 №157-ІХ “Про оренду державного та комунального майна”

4. Закон України від 18.01.2018 №2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

5. Закон України від 12.07.2001 №2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 №629 «Про затвердження Методики оцінки об`єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»

11. Наказ Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

12. Рішенням міської ради від 24.12.2014 (6 скликання, 56 сесія) «Про порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп»

13.Рішення сесії Конотопської міської ради  від 07.09.2020 (7 скл., 41 с.) “Про затвердження Переліку ІІ типу об’єктів комунальної власності Конотопської міської ОТГ”

14.Рішення сесії Конотопської міської ради від 07.09.2020 (7 скл., 41 с.) “Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню”