1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР

2. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Закон України від 10.04.1992 №2269-XII «Про оренду державного та комунального майна»

4. Закон України від 18.01.2018 №2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

5. Закон України від 12.07.2001 №2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 №629 «Про затвердження Методики оцінки об`єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»

11. Наказ Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

12. Рішенням міської ради від 24.12.2014 (6 скликання, 56 сесія) «Про порядок надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Конотоп»