Запровадження Єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ

Верховна Рада України 13 вересня проголосувала у першому читанні законопроект № 1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та законопроект № 1051 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Законопроект № 1051 створює максимально комфортні та зрозумілі для платника правила розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, а саме: відкриття єдиних рахунків відбувається шляхом подання платником в Електронному кабінеті відповідної заяви встановленої форми; платник самостійно управляє коштами на своєму єдиному рахунку; формування платіжних документів на перерахування коштів до бюджетів та цільових фондів відбувається повністю в автоматичному режимі: платник в Електронному кабінеті здійснює вибір лише двох параметрів – вид платежу (код класифікації), сума платежу, а формування усіх інших реквізитів платіжного документу система забезпечує автоматично;  максимально скорочуються випадки помилкової сплати податків і зборів, єдиного внеску у зв’язку з неправильним заповненням платниками реквізитів рахунків в платіжних документах; пересилка сформованих платником платіжних документів на виконання до Казначейства забезпечується ДПС самостійно; в Електронному кабінеті платник володіє повною інформацією про рух коштів на єдиному рахунку, терміни сплати грошових зобов’язань, їх суми, а також щодо стану його розрахунків з бюджетом та цільовими фондами; зменшуються фінансові витрати платника на обслуговування в установах банків.

 

Зміна рахунків

Конотопське управління ГУ ДФС у Сумській області нагадує , що з 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN.

Державною казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні» забезпечено перехід на міжнародні номери рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів).

Інформація щодо реквізитів зазначених рахунків розміщена на субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua) у рубриці «Бюджетні рахунки».

 

Відповідальність платників за несплату єдиного внеску

Конотопське управління ГУ ДПС у Сумській області нагадує, що до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), які не виконали визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску застосовуються заходи впливу та стягнення.

У разі виявлення своєчасно не нарахованих та/або не сплачених платником сум єдиного внеску орган доходів і зборів обчислює суми єдиного внеску, що зазначаються у вимозі про сплату боргу, та застосовує до такого платника штрафні санкції в порядку і розмірах, визначених розділом VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 .

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом № 2464, обчислена органами доходів і зборів у випадках, передбачених Законом № 2464, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Органи доходів і зборів надсилають платникам вимогу про сплату боргу з єдиного внеску, якщо: дані  перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску; платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску; платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

Вимога про сплату боргу формується на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів та є виконавчим документом. Протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки, штрафів та пені.

У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів не сплатив зазначені у вимозі суми, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку така вимога вважається узгодженою, тобто набирає чинності та направляється до органів Державної виконавчої служби для застосування заходів стягнення.

Також необхідно мати на увазі, що борг з єдиного внеску не має строків давності, а тому його списання не проводиться. Навіть після смерті боржника стягнення боргу з єдиного внеску проводиться за рахунок спадщини.

 

Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий

Конотопське управління ГУ ДПС у Сумській області інформує, що з 01.07.2019 транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі – Перелік), створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Перелік розміщується на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним п.п. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу України. Такі заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.

Транспортні засоби, реєстрація яких як акцизних складів пересувних припинена, виключаються з Переліку. Перелік розміщується на офіційному вебсайті ДПС.