30 серпня 2006 року Конотопською міською радою було прийнято рішення про затвердження Генерального плану розвитку міста Конотоп та Правил забудови центральної частини міста. Термін дії відкоригованого генерального плану – 20років.

В Генеральному плані визначаються перспективи розвитку міста: визначаються території для розвитку будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів, обґрунтовується доцільність зміни межі міста; визначаються пріоритетні напрямки розвитку міста, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування, визначається перспективна чисельність населення, об’єми та структура житлового будівництва; загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану; визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші), надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури.

Комплект Генерального плану включає в себе:

 1. Опорний план;
 2. Основне креслення;
 3. Схема розташування міста в системі розселення;
 4. Схема планувальних обмежень;
 5. Схема обмежень, обумовлених історико-архітектурним опорним планом;
 6. Схема інженерної підготовки та захисту території;
 7. Схема транспорту;
 8. Схема водопостачання та водовідведення;
 9. Схема енергопостачання;
 10. Схема перспективного розвитку міста(модель);
 11. Схема зонування центральної частини міста.
 12. Пояснювальна записка.

 

В Генеральному плані проаналізовано положення міста в системі розселення, природні умови, інженерно-геологічна та будівельна оцінка, характеристика сучасного стану міста, чисельності населення та трудових ресурсів, житлового фонду. Дана коротка характеристика господарського комплексу міста, різних галузей промисловості. В схемі планувальних обмежень та схемі обмежень, обумовлених історико-архітектурним опорним планом визначено планувальні обмеження інженерно-геологічного, санітарно-гігієнічного та природоохоронного характеру; історичні зони міста з відповідними обмеженнями забудови, охоронні зони окремих пам’яток.

В області інженерної підготовки та захисту території визначено основні заходи з захисту від підтоплення територій, ліквідації заболоченості території, регулювання русел рік, розчистки водойм, влаштування пляжів та набережної.

В області транспортного забезпечення міста визначено категорії вулиць та доріг міста, маршрути громадського транспорту, місця постійного зберігання автотранспорту та місця розміщення об’єктів обслуговування транспортної галузі міста.

В області інженерної інфраструктури визначено напрямки розвитку мереж водопроводу та каналізації, мереж теплопостачання, електропостачання, системи газопостачання міста (реконструкція існуючих, прокладка нових мереж).

Проаналізований сучасний стан системи обслуговування міста. Приведена номенклатура основних видів підприємств обслуговування та забезпечення ними населення, розрахунок необхідної потужності об’єктів обслуговування.

Генеральним планом передбачено розвиток житлового будівництва, визначено об’єми та місця багатоквартирної та садибної житлової забудови. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку системи озеленення міста, розвиток туристичної галузі м. Конотоп як міста козацької слави.

Визначено основні протипожежні заходи, заходи з покращення екологічного стану середовища.

При визначенні перспектив розвитку міста брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток міста, а і стратегію розвитку всіх сфер життєдіяльності міста на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу та забезпечення соціальних потреб його мешканців.

Переглянути схему генерального плану