Інформаційна картка

Сектор міської ради з питань внутрішньої політики

 

41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8,  

т. 6 64 30

Шифр

Назва послуги

Номер послуги

 

Внесення змін до статуту громадської організації (прийняття статуту в новій редакції)

 

1. Перелік необхідних документів.

 

Заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником; статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами; протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення); оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту  (положення).

У разі внесення змін до статутних документів, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання

2. Вартість послуги.

Безкоштовно

3.Термін виконання.

 

30 календарних днів з моменту реєстрації (засідання виконкому проводиться  1 раз на місяць)

4. Відповідальний за виконання.

Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики

5. Опис дії.

Надати перелік необхідних документів до загального відділу – каб.116 (І поверх) приміщення виконкому

6. Місце отримання послуги.

Каб.314 (ІІІ поверх) приміщення виконкому

7. Результати послуги.

 

Отримання рішення виконкому про реєстрацію статуту (положення) громадської організації в новій редакції, свідоцтво про реєстрацію (якщо змінилась юридична адреса, або назва організації) та зареєстровані 2 примірника статуту (положення) в новій редакції

8. Порядок оскарження.

Якщо послуга надана несвоєчасно або неякісно – звернення до міського голови, якщо послуга не задовольняє – у судовому порядку згідно чинного законодавства

9. Законодавча підстава.

Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка

Сектор міської ради з питань внутрішньої політики

 

41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8,  

т. 6 64 30

Шифр

Назва послуги

Номер послуги

 

Реєстрація громадської організації

 

1.Перелік необхідних документів.

 

Заява нотаріально оформлена,  статут (положення) в двох примірниках; протокол установчого з’їзду  (конференції)  або  загальних зборів, які прийняли статут(положення); відомості  про  склад  керівництва  центральних  статутних органів  (із зазначенням  прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади  (заняття),  місця роботи); документ про сплату реєстраційного збору;  відомості про засновників об’єднання громадян  або  спілок об’єднань громадян (для громадян – із зазначенням прізвища, імені по батькові, року народження,  місця  постійного  проживання;  для спілок об’єднань громадян  –  назви  об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а  також доданням  копії  документа  про легалізацію); документ,  який  підтверджує  місцезнаходження об’єднання громадян

2.Вартість послуги.

42,5 грн., (для дитячих та молодіжних організацій безкоштовно)

3.Термін виконання.

 

30 календарних днів з моменту реєстрації (засідання виконкому проводиться  1 раз на місяць)

4. Відповідальний за виконання.

Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики

5. Опис дії.

– надати перелік необхідних документів до загального відділу – каб.116 (І поверх) приміщення виконкому

6.Місце отримання послуги.

– каб.314 (ІІІ поверх) приміщення виконкому

7. Результати послуги.

 

– отримання рішення виконкому про реєстрацію громадської організації, свідоцтво про реєстрацію та зареєстровані 2 примірника статуту (положення)

8. Порядок оскарження.

Якщо послуга надана несвоєчасно або неякісно – звернення до міського голови, якщо послуга не задовольняє – у судовому порядку згідно чинного законодавства.

9. Законодавча підстава.

Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про молодіжні громадські організації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна картка

Сектор міської ради з питань внутрішньої політики

 

41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8,  

т. 6 64 30

Шифр

Назва послуги

Номер послуги

 

Легалізація громадської організації

 

1. Перелік необхідних документів.

 

Заява,  підписана  не  менш  як  трьома  засновниками  громадської організації  або  її  уповноваженими  представниками. В заяві вказується прізвище,
ім’я,  по  батькові  засновників  громадської організації або їх уповноважених  представників,  рік  народження,
місце постійного проживання, назва організації і  місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації.
Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку. Протокол вищого керівного органу громадської організації про створення організації.

 

2. Вартість послуги.

безкоштовно

3.Термін виконання.

 

3 робочих дня з моменту реєстрації

4. Відповідальний за виконання.

– завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики

5. Опис дії.

– надати перелік необхідних документів до загального відділу – каб.116 (І поверх) приміщення виконкому

 

6. Місце отримання послуги.

– каб.314 (ІІІ поверх) приміщення виконкому

7. Результати послуги.

 

– отримання повідомлення про легалізацію громадської організації

8. Порядок оскарження.

– якщо послуга надана несвоєчасно або неякісно – звернення до міського голови, якщо послуга не задовольняє – у судовому порядку згідно чинного законодавства.

9. Законодавча підстава.

Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднання громадян»